Лофтът

Покривите на Виена

26.09.2007
Още за къщата
338

Благодарение на талатливите хрумвания на виенските архитекти и в този случай е приложена основната максима на градоустройствените директиви на Виенската община, да се използва наличния фонд от исторически ценни архитектурни паметници за нови практически нужди.

ЛОФТЪТ – размисли за новото и традицията

15.09.2007
арх. Борис Борисов
574

Сега, обаче няма да си говорим за мезонети, а за нещо съвсем друго – как овладяваме таванските пространства и ги пригаждаме за обитаване по онзи непосредствен и естествен начин, познат ни от северноамериканската и западноевропейската традиция.

Закони Нормативна база Коментари