ландшафт

За земята и хората

15.05.2007
ланд. арх. Ева Борисова
351

Какво е необичайно? Различно от естественото. А кое е естествено?

Декоративната зелена площ

15.05.2007
ланд. арх. Анита Янева
539

Преди да насадите нова тревна площ, трябва грижливо да подготвите мястото и да обогатите почвата с хранителни вещества и хумус.

Закони Нормативна база Коментари