Късноантична крепост "Цари мали град" край с.Белчин

В края на миналия месец реставрираната късноантична крепост "Цари мали град" разположена в село Белчин отвори врати за посетители с атрактивни възстановки на ритуали и битки от древността
14.08.2013
Сп. Още за къщата
896
история, Цари Мали град, антична крепост, късноримска крепост, с. Белчин
Късноантичната крепост "Цари мали град" край с.Белчин.
Източник: Димитър Шиклев

В края на миналия месец реставрираната късноантична крепост "Цари мали град", разположена в самоковското село Белчин отвори врати за посетители с атрактивни  възстановки на ритуали и битки от древността. Комплексът включва панорамно влакче, с което туристите се качват от селото до крепостната стена, въжен парк, висящ мост, скулптурна градина, беседки и няколко екопътеки.

През 2012 г започват строителните работи по реставрацията и за една година комлексът е завършен. Проектът е финансиран от оперативна програма "Регионално развитие" за развитие на туристическата инфраструктура.


Снимка: Димитър Шиклев

Село Белчин отдавна е известно с минералните си води, но вече ще е по-известно със своя уникален исторически комплекс - Цари мали град, който включва реставрирана крепост от IV-V в. и църква от ХVII в. В продължение на хиляди години хълмът Св. Спас е криел тази история. Под пластовете земна маса в продължение на векове са стояли непокътнати артефакти от древността.

Археологическите проучвания на хълма Св. Спас, на който се намира крепостта започват през 2007 г. Постоянният интерес на иманярите и сигналите за унищожаване на исторически паметници са повод за започване на археологически разкопки. Установява се, че Римската империя е оставила траен отпечатък по тези земи. Разкриват се основите на крепост и три храма, градени през вековете един върху друг.


Снимка: Димитър Шиклев

С хълма "Св. Спас" са свързани легендите за голямо старинно селище, известно като "Цари мали град", което се предполага, че означава "Малък Цариград". Хълмът е неразделна част от историята на района на село Белчин. Там до ХIХ век все още са били частично запазени белите каменни стени и кули на крепост. Те напомняли на местното население за Цариград. И до ден днешен в менталната култура на белчинци "Цари мали град" е старото име на с. Белчин.
Изграждането на античната крепост Цари мали град продължило дълго, в три строителни периода:

Първи период:
През ІІІ век по периферията на Свещения хълм е изградена оградна стена от дървени колове и плет, обмазана с глина, опожарена в средата на IV век по времето на въстанието на узурпатора Прокопий (365-366г.).

Укрепването на свещения хълм над Белчин започва през ІІІ век. От 285г. cелището попада в границите на римската провинция Вътрешна Дакия със столица Сердика. По времето на императора – реформатор Диоклециан следва период на динамични промени в икономическо, религиозно и политическо отношение, миграционен процес пред IV-VI век, назован „Великото преселение на народите”, променил политическата карта на Европа. Този период на политическа нестабилност и опустошителни военни набези налага изграждането на сигурна защита на местното население – християнската базилика, посветена на Небесния закрилник Христос Спасител  масивната крепостна стена на Свещения хълм.

Втори период:
В края на 60те години на IV век управителите на късноримската провинция Средиземна Дакия, предприемат укрепване на хълма. Изградена е каменна крепостна стена, като дългите отсечки от крепостните стени са подсилени с няколко кули в най-уязвимите точки. Крепостната стена огражда цялата горна част на хълма с площ около 1 ха.


Снимка: Димитър Шиклев

Месното население в този район на Империята живее в удобните за земеделие и скотовъдство земи в близката и по-далечна околоградска територия на укрепените градски центрове като Сердика и Германея. Селищата му са разположени около няколкото крепости обрамчващи Самоковското поле. Поддържани са от късноримската и ранновизантийската власт, като гарнизонните центрове за отбраната на пътищата и железните рудници. Крепостта Цали Мали Град е именно такава. Тя охранява два стратегически пътя – този от Пауталия към Филипопул и пътя от Сердика през високата част на Рила, към Разлошкото поле.

Трети период:
По времето на обширната възстановителна кампания на византийския император Юстиниан Велики (527-565г.) на крепости и градове, укрепителната система на града е реконструирана, а по време на неговия наследник император Юстин ІІ (565-574г.) е изградена преградната северна крепостна стена с две мощни ъглови правоъгълни кули и крепост.

През втората половина на VI век, когато варварските нападения стават особено масови, животът в плодородните открити земи замира. Животът продължава е селищата в предпланинските райони, главно в онези укрепени пунктове, които представляват упора на византийската власт в общата отбрана на империята. В крепостта Цали Мали Град е открито и чуждо етническо присъствие – готи. При император Теодосий І те са настанени по нашите земи като федерати (военизирано население използвано като спомагателна армия). Най-вероятно те са свързани и с организацията, преработката и пласмента на стратегическата продукция – желязото.

Днес посетителите могат да влязат в света на късната античност като видят експозиция от римски военни доспехи и стенобитни оръдия и да се запознаят с древни занаяти по нашите земи, монетосеченето и др. Специална атракция за по-малките е въженият мост и детските кътове.

 

Автор: Сп. Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари