Курс "Сертифициран дизайнер / консултант на Пасивни къщи"

Обучението се предлага официално в България от Passive House Bulgaria http://passivehousebg.com и представлява курс, акредитиран от Института за пасивни къщи в Дармщат, Германия (Passivhaus Institut)
15.12.2012
Пасивна Къща България ЕООД
234
пасивна къща, РНРР, blower door тест, Сертифициран дизайне, консултант пасивни
Вече и в България – обучение за Дизайнери на Пасивни сгради
Източник: Пасивна Къща България ЕООД

Курс "Сертифициран дизайнер / консултант на Пасивни къщи"
Certified Passive House Designer – СЕРН
31.01 – 10.02.2013 г., гр. София
Обучението се предлага официално в България от Passive House Bulgaria и представлява курс, акредитиран от Института за пасивни къщи в Дармщат, Германия (Passivhaus Institut) и подготвя българските специалисти за предстоящия изпит за сертификат. Обучението е с продължителност 8 пълни дни, като включва лекции и упражнения, както и работа с Пакета за планиране на пасивни сгради (РНРР) + 1 допълнителен ден за упражнения с термокамера и Blower door тест. По време на обучението курсистите ще придобият знания и умения, нужни за проектирането и строителството на пасивни сгради.
Обучението обхваща следните основни теми:
-  Въведение в Стандарта "Пасивна Къща"
-   Сградна обвивка на Пасивната Къща - практическо занятие с термокамера!
-    Въздухонепроницаемост на Пасивната Къща - Blower Door Test
-    Прозорци при Пасивната Къща - U-стойности, топлинни печалби и влияние на прозорците през летния период
-    Вентилация при Пасивната Къща
-    Принципи на отоплителните системи в Пасивната Къща
-    Топлинен комфорт през летния период
-    Електрическата енергия - подобряване на енергийната ефективност
-    Изчисляване на икономическата ефективност на Пасивната Къща
-    Търгове и договори, контрол на качеството при Пасивната Къща
-    Преустройства с използване на компоненти от Пасивната Къща
-    Работа с пакета за планиране на пасивни къщи (РНРР)
-    Blower door тест и упражнения с термокамера
Участниците ще придобият знания относно най-подходящите начини за подготовка,  примерни изпитни въпроси, казуси, както и необходимите умения за успешно полагане на изпита за сертификат. След успешно положен изпит за сертификат, курсистите получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи". Данните на кандидата успешно положил изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи.
-    Курсът ще се проведе в гр. София от 31.01.2013 до 10.02.2013 г.
Цена на курса: 900 Евро без ДДС
Цена за студенти: 750 Евро без ДДС
Цената на обучението включва:
• 8 дневен курс на български език с лектори, сертифицирани о т Института за Пасивни къщи в Дармщат, Германия.
• Учебни материали – над 1200 страници
• Лицензирано копие на Пакета за проектиране на Пасивни сгради (РНРР)
• Обяди по време на обучението
• Кафе паузи
-    Изпитът за сертификат ще се проведе на 09.03.2013 г.
Цена на изпита: 270 Евро без ДДС. Таксата за изпита не е включена в цената на курса.
За да се регистрирате за курса, моля използвайте следната регистрационна форма
"Пасивна Къща България" е основана през Юли 2011 г. и е първата българска компания акредитирана от Passivhaus Institut, Дармщат, Германия да провежда обучение и курсове за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи" - "Certified Passive House Designer/Consultant" (СЕРН), изпити за сертификат и първа проверка на изпита. Също така ние сме и разпространители за България на софтуера за планиране на Пасивни къщи - "Passive House Planning Package" Software (PHPP).
Нашата главна цел е да помогнем на българските специалисти да получат международна акредитация и знания в сферата на най-бързо развиващият се световен стандарт за енергийна ефективност, както и да спомогнем за успешната реализация на много Пасивни къщи в България. Нашата мисия е да информираме българското общество за предимствата на този водещ стандарт в Европа и света като цяло и да консултираме българските специалисти, за да бъде успешно наложен стандарта на Пасивната Къща в България.
"Пасивна Къща България" работи съвместно с водещи български архитекти и специалисти в областта на нискоенергийното строителство и устойчивата архитектура. Надяваме се, че нашата дейност ще спомогне за изграждането и развитието на много жилищни и административни проекти, съобразени изцяло със стандарта на Пасивните сгради.
За да се уверите в приемуществата на предлаганите от нас обучения не се колебайте да ни се обадите или да заповядате в нашия офис! Ще се радваме да се запознаем и да дискутираме интересуващите Ви въпроси относно Пасивното строителство!
Пасивна Къща България ЕООДГр. София, 1202
Бул. Христо Ботев № 112
Телефон: + 359 2 8317434
Факс: + 359 2 8317434
Мобилен: + 359 889 436031
e-mail: office@passivehousebg.com
http://passivehousebg.com

+2
Автор: Пасивна Къща България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари