Космическа технология, приложена на покрива

General Fix - Система за монтаж на фотоволтаични модули и инсталации върху покриви без пробив на хидроизолацията или нужда от затежняване.
14.05.2014
Ви Джи Еф ООД
580
фотоволтаични модули, ВИ ДЖИ ЕФ, general fix, инсталации върху по, bandfix®
Патентованата система General Fix® e базирана върху т.нар технология „американски цип” от самозалепващи ленти „hook & loop”
Източник: www.vjfsolar.com

General Fix - Система за монтаж на фотоволтаични модули и инсталации върху покриви без пробив на хидроизолацията или нужда от затежняване.

Патентованата система General Fix® e базирана върху т.нар технология „американски цип” от самозалепващи ленти „hook & loop”, която се използва в космическите костюми на астронавтите. Тя е специално разработена за надеждно фиксиране на фотоволтаични панели и/или други инсталации към покриви без пробив на покривното покритие или допълнително натоварване на покривната конструкция.

За да се създаде максимално надеждна и сигурна система по отношение на ветровите натоварвания и устойчивостта на отлепване, General Fix е тествана първоначално в лабораторията EUREKA - Италия за гранични стойности на този показател.

След така направените лабораторни проби и изчисления, системата е подложена на тестове за устойчивост на ветрови натоварвания в условия близки до реалните. Те се извършват във ветрови тунел към Факултета по механика на Политехническия Университет в Милано. Симулацииите са извършени в широк температурен диапазон, като чрез обобщаване на данните се създава окончателния вид на системата.

Всички изчисления покриват изискванията на наредба №3 за основните приложения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

Елементи на General Fix®
1. BandFix® - специална битумна или синтетична мембрана (за връзка с хидроизолационното покритие), фабрично споена с Loop залепваща лента (за връзка с AluFix®).
2. AluFix® - Hook залепваща лента (за залепване към BandFix®), споена с алуминиев профил (конструкция за фотоволтаичните модули или други инсталации).
3. Аксесоари - болтови връзки, монтажни скоби, плоски гайки и профили.

Системата е приложима върху нови или съществуващи покриви с битумна или синтетична хидроизолационна система и осигурява следните предимства:
- лесен и бърз монтажниско тегло
- не натоварва покривната конструкция
- не изисква пробив на хидроизолационното покритие
- възможност  за   ориентирано (под ъгъл) и/или хоризонтално полагане на инсталациивъзможност за демонтаж на инсталациите при необходимост от обследване или извършване на текущи ремонти.

С помощта на специален сертифициран софтуер се определят броя, размера и разположението на елементите на системата спрямо спесифичните условия на монтаж за всеки конкретен обект.

Всички изчисления покриват изискванията на наредба №3 за основните приложения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.


Допълнителна информация относно системата General Fix можете да получите в офисите на ВИ ДЖИ ЕФ в София, Пловдив и  Бургас, както и на адрес:  www.vjfsolar.com


 

Закони Нормативна база Коментари