конструкция

Съвременните строителни технологии, новите материали и модерната архитектура дават възможност за красиви решения при зимните градини.

Ако се появят пукнатини...

17.02.2011
инж. Татяна Чипилева
4133

...обърнете се към специалист конструктор

Фирма Хоризонт-Иванов демонстрира нова технология за повдигане на конструкцията.

Далеч от градския шум

08.07.2010
арх. Б. Богданов, арх. Георги Ци...
149

Подходът е от север от страната на улицата. Посредством алея в западната част на имота се достига до Главния вход, където са разположени двоен гараж и външна стълба към главния вход.

Пукнатинообразуване на бетона и стоманобетона

15.02.2009
Ст.н.с. д-р инж. Валерий Найдено...
399

Времето за елиминиране възможността за поява на пукнатини в бетона е преди всичко периодът, преди те да са се появили.

Басейни с наметало

15.09.2007
Алупродукт България
259

В топлите дни на пролетта, лятото и есента хубавото време съвсъвсем естествено предразполага към забавление на открито.

Закони Нормативна база Коментари