Коминни системи, Вентилационни системи, Климатизация

Вентилационната система – белият дроб на пасивната къща.

14.04.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
516

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?

Вентилация на пасивна сграда.

14.04.2013
инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
432

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата.

Поддържането на правилното ниво на влажност вкъщи е важно за домашния комфорт.

Поддържането на определени нива на влажност в жилището, е важен фактор за доброто здраве на обитателите му.

Лошият въздух, високата влага и кондензът са модерните вируси на дома, офиса и обществените пространства.

Вентилацията на пасивната сграда

10.03.2011
инж. Петър Камбуров
1743

Нека първо да си припомним какво означава „пасивна” сграда и защо е важно да говорим за вентилацията на пасивната сграда.

Климатикът

08.07.2010
инж. Мариян Петров
343

Най-енергоефективен уред за отопление и охлаждан

Влага у дома

15.10.2009
Мая Янева
1317

Защо в помещения, в които е имало дървена дограма, при смяната й с PVC или алуминиева дограма, както и след топлоизолиране на дома се появява влага и конденз в жилището?

Модерните коминни системи

15.03.2008
Шийдел Коминни Системи ЕООД
357

Коминът е важна съставна част от всяка отоплителна инсталация.

Климатикът в нашия дом

15.04.2006
инж. Мариян Петров
262

В началото на XXI век все по-осезателно се усеща енергийната криза, надвиснала над света.

Закони Нормативна база Коментари