Комините на Англия

Едно от първите впечатления при посещението на Англия, особено в по-малките градове и селища, е от характерния облик на традиционните английски къщи със странна за нас комбинация от строителни материали – дърво, камък и тухли. Може би най-странни и в същото време интересни и красиви са комините им.
21.03.2008
Още за къщата
233
комини, Англия

Едно от първите впечатления при посещението на Англия, особено в по-малките градове и селища, е от характерния облик на традиционните английски къщи със странна за нас комбинация от строителни материали – дърво, камък и тухли. Може би най-странни и в същото време интересни и красиви са комините им. Скупчени на групи по няколко коминни тела с разнообразна украса от тухли, разположени по периферията на сградата, те доминират в силуета на английското небе.Ако се поровим в историята на архитектурното развитие в Англия, ще разберем, че тези комини са се появили в сравнително кратък период от време и са станали една от отличителните особености на архитектурата по времето на Тюдорите (1500-1575 г.)

Преди това време в Англия се строели предимно огромни сгради на църкви и колежи от камък в готически стил. Дъбът доставял основния строителен материал за къщите на населението.

     

Има няколко причини, които обясняват защо по време на Тюдорите се е променило нещо в строителната техника на англичаните. От една страна, казано несериозно, в Англия до това време били изградени достатъчно много църкви за нуждите на населението и строежите се насочили към задоволяване на светските и жилищни нужди. Отблъснати от станалия очевиден стремеж на църквата към материалното обогатяване, хората с пари започнали вместо да правят дарения за църквата, да влагат парите за себе си. От друга страна, църквата вече нямала толкова мощ както през Средните векове. По времето на Хенри VІІІ манастирите започнали да се разпадат, а върху земите им възниквали стопанства, в които се строели къщи за наемните работници.Голяма част от новата забогатяла класа от дребното дворянство започнала да строи интензивно, използвайки новия за Англия в този исторически момент материал - тухлата. За нас днес тухлата е нещо обикновено и елементарно и не можем да си представим, че някога е била лукс. Пътят на технологията за печене на тухли е интересен.

От италианските градове Флоренция, Венеция и др. чрез търговските кораби тя постепенно се придвижила на запад, достигайки Англия, а после и на север към градовете на Ханзата, в Германия и по крайбрежието на Балтийско море. Английските кораби носели към Средиземноморието качествена английска вълна и се връщали, натоварени с тухли. С времето се появили и фабрики за тухли в Източна Англия, задвижени от холандски емигранти.

          
Комин тип Tюдор                              Типична къща в стил Тюдор

Не само строителният материал бил нов. Стремежът в късния готически период бил да се строят огромни просторни помещения, но в Тюдорския период вкусът се променил. Желаните сгради се смалили, станали по-лични, хората започнали да обръщат повече внимание на детайла – израз на техния личен вкус. Вратите и прозорците станали по-малки, но украсени с орнаменти и по-сложна рамкова конструкция. Заострените арки на готиката били изместени от по-плоски дъги над отворите за прозорци и врати.

    

Характерна нова особеност на тази архитектура е появата на еркерите – конструкции, подобни на покрит издаден навън балкон. Еркерите били главното украшение на фасадата на къщата. Те били подкрепяни с красиви конзоли. На фона на семплата тухлена фасада освен еркерния прозорец, само входната врата се ползвала от специално внимание и украса. Входът бил окръжаван от каменна рамка с широка ниска арка, фланкирана с колони или октагонални кулички с орнаменти. Краят им бил оформян като стената на замъците с имитация на бойници. На входната врата заможните стопани изобразявали фамилния герб.

В много области на Англия от същата епоха (Чешир, Ланкашир) дървените къщи, обикновено от дъб, са повече от тухлените. Дървото било използвано за създаването на скелет, който след това се запълвал с тухли или мазилка. Тухлите се полагали често в мотив “рибена кост”, което било възможно, защото тухлите не носели тежестта на сградата.Дървените колове и греди поемали тежестта, а тухлите служели само за декорация. Една компромисна възможност било да се построи долният етаж от камък, а горният етаж от дърво и кирпичена замазка. Тук отново стигаме до комините. Най-важната практическа причина за появата на множество комини по английските покриви била функционалната. По това време хората започнали да използват масово въглищата като гориво в къщите си. Преди това се горели предимно дърва, а пушекът от изгорелите дърва не дразнел толкова очите и носа и минавал спокойно през жилищните помещения, за да излезе през една дупка в покрива. Увеличеното количество лютив дим от въглищата наложило две нововъведения – закрити камини и високи комини. Комбинацията от двата фактора: нуждата да се построи комин и възможността да се покаже благосъстояние пред околните чрез използване на скъпите тухли, дала като резултат струпването на групи комини по краищата на покрива на къщата. Тези коминни тела привличат вниманието и днес с украсата си от разнообразни мотиви от тухли с различен цвят, подредени по интересен начин в пространството – усукани, закривени, изскочили напред в шахматен мотив.

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари