Колко ще ми струва градината?

Построили сме къщата и разбира се, обръщаме поглед към градината. Да имаш прекрасна къща означава, че градината ù трябва да бъде не по-малко впечатляваща. И тъй като мечтите са си мечти, а реалността е от значение нека повдигнем завесата и на това перо от бюджета, предвиден за бъдещия ни дом.
13.02.2008
ланд. арх. Ева Борисова
1085
Източник: ланд. арх. Ева Борисова

Построили сме къщата и разбира се, обръщаме поглед към градината. Да имаш прекрасна къща означава, че градината ù трябва да бъде не по-малко впечатляваща. И тъй като мечтите са си мечти, а реалността е от значение нека повдигнем завесата и на това перо от бюджета, предвиден за бъдещия ни дом.

Потърсихме помощта на ландшафтен архитект Ева Борисова, за да довършим проектоплана. За целта отново приемаме условен вариант, на базата на който може да се предвиди стойността на една градина.

Парцел – 800 кв.м (100 %)
Сграда - 250 кв.м (31,25 %)
Зелена площ – 550 кв.м, от които 80 кв.м настилки (10 %), 470 кв. м зелени площи (58, 75 %)


1. ПРОЕКТ
Работният проект включва:

  • Идейно-дендрологичен проект;
  • Посадъчно-трасировъчен чертеж;
  • Схема за градинско осветление;
  • Детайли: Настилки; Дендрологични групи, цветни композиции; Паркова архитектура; Водни площи; Скални кътове, алпинеуми
  • Количествени сметки;

 

Идеен и дендрологичен проект частна градина в с. Рударци
Идеен проект частна градина - ВЕЦ Симеоново 
ланд. арх. Ева Борисова
 

ЦЕНА – за идеен, работен и технически проект – базисна цена до 2 дка 338 €, която се коригира с коефиценти за конфигурация на терена, за наличие на съществуваща растителност, за екологична комфортност или насищане с различни паркови елементи – водни площи, растителност, скални кътове, мащаб и др. Детайлите са с минимални цени 154 € за дендрологичен и 205 € за декоративни елементи на брой.


Идеен и дендрологичен проект частна градина в с. Рударци


В нашия пример приемаме, че релефът е хълмист до 10 %, без съществуваща растителност, с паркови елементи – скален кът, водна площ, дендрологични и цветни групи, с един дендрологичен и един детайл паркова архитектура
Обща цена 984 €, което е минимална цена от КИИП.

 

2. ЗЕМНИ РАБОТИ
При започване на строителството е хубаво горният хумусен пласт почва да се запази на депо, което би намалило разходите за нова почва в последствие. Теренът следва първо да се почисти от строителни отпадъци, грубо да се заравни, след което да се внесе новата хумусна почва 20-40 см и да се направи фино подравняване. Повечето от тези дейности се извършват с ръчен труд (което оскъпява този етап) поради недостъпност на участъците в градината за механизация, особено при изградени подпорни стени и стълбища и др.

Ориентировъчно цените са между 14,5 – 19,5 € /куб.м труд и материал. В нашия пример хумусна почва с дебелина 20 см ще излезе приблизително 1765 €w, което вкл. доставка, почва и труд. Трябва да се вземе под внимание и коефицент за разбухване, поради слягането на почвата.

ланд. арх. Ева Борисова

3. НАСТИЛКИ
Изборът при настилките е голям и в зависимост от това съответно и цените са различни. Темата ще разгледаме подробно в брой 5 на сп. “Още за КЪЩАТА”, излизащ в началото на месец май.

Цени за настилки – труд и материал
Цени за архитектурни елементи – перголи, трейяжи, беседки, пейки, тенти и др. Цени за облицовки на подпорни стени)


4. СКАЛЕН КЪТ
За скалният кът определящи са декоративните камъни, които ще се внесат на обекта, тяхната големина и евентуално използване на техника. Правилото казва да се използват местни камъни или тези които са излезли при строителството, съответно прецизирани от специалист за естетически качества. Цената за скалния кът е в повечето случаи висока, поради факта че аранжирането става с ръчен труд и отнема повече човекодни. Растителността която се използва за оформянето на скалния кът е по-разнообразна и подбрана съобразно сезони, височина, обагряне и цъфтеж.

ланд. арх. Ева Борисова


5. ВОДНА ПЛОЩ
Водната площ в една градина може да бъде водно огледало, фонтан, водоскок, каскада с езеро, чешма и др. Вариантите за изработването им са да се ползва готова бетонова форма или да се изработи на място – с бетонова основа или от гъвкаво фолио. Изолации, помпи, материали за облицовки и самата основа могат да бъдат много различни в зависимост от вида на водната площ.

Има и много други условия от които зависи цената на водната площ. (Темата ще разгледаме подробно в бр. 6 на сп. “Още за КЪЩАТА”, излизащ в началото на месец юни.


ланд. арх. Ева Борисова


6. РАСТИТЕЛНОСТ
След като е определен видовият състав по проекта, за крайната цена има значение височината на растението - по-малките са поевтини, но съответно не дават добър естетически вид на градината в първите ù две години. Има значение растението дали се продава в контейнер или на гол корен - първият вариант е по-скъп, но има добър процент прихващаемост. Голяма разлика в цените дават екзо-
тичните и луксозни видове.

Иглолистни дървета над 2,5 м – 120 бр. 250 €/брой
Иглолистни дървета до 2 м – 30 бр. 50 €/ брой
Широколистни дървета над 2,5 м – 90 бр. 150 € / брой
Широколистни дървета до 2 м - 35 бр. 55 € / брой
Вечнозелени храсти – 3 бр. 15 €/ брой
Цъфтящи храсти – 3 бр. 12 €/брой
Увивни храсти - 3,5 бр. 15 €/брой
Почвопокривни храсти – 3 бр. 6 €/брой
Цветя /сезонни и многогод./ - 1 бр. 2,5 €/брой
Труд за засаждане - дървета - 3 – 5 €/брой
храсти - 1- 3 €/ брой
цветя - 1- 1,5 €/брой

нека в нашия пример заложим ориентировъчно:
5 бр.шир.дърв. и 3 бр. игл.дърв. – общо труд и мат. 760 €
5 % цветя - 23,5 кв.м – общо труд и мат. 47 €
3% скален кът - 14,1 кв.м 2 500 €
2% воден ефект – 9,4 кв.м 1800 €
30 % храсти - 141 кв.м 4 620 €
10% ниски игл.дървета – 47кв.м 1 410 €
50% трева /тр.смеска/ – 235 кв.м 822 €
Общо цена растителност и засаждане 11 959 €

7. ЗАТРЕВЯВАНЕ
Затревяването може да се направи с тревна смеска и с готов тревен чим за по-бърз естетически ефект. В първият случай нормата е 40 гр./кв. м и цените са между 2-3 €/кв. м труд и материал и 8-11 €/кв. м за чим. Съответно има различни тревни смески с различна устойчовост на тревите, смески за сенчести места и много др. На пазара се предлагат и различни марки – което също влияе на цената.

ланд. арх. Ева Борисова
​​​​​​​


8. ПОЛИВНА СИСТЕМА
Поливната система е задължителна от гледна точка поддръжка. Проектът за поливна система се изготвя след готов идейно-дендрологичен проект, поради факта че се използват различни видове разпръсквачи за дървесна, храстова растителност и трева. Освен това цената се определя и от сложността на терена, денивелация и формите на площите за поливане. Ориентировъчно цена за поливна система за нашия пример - 2350 €.

Автор: ланд. арх. Ева Борисова
Закони Нормативна база Коментари