Кой басейн е най-чист?

Бистрата вода не е критерий. Важни са химическите показатели.
15.05.2012
Антоанета Салфидж
1048
вода, басей, почистване вода, филтрирана вода, пречистване вода
Вече има препарати, които избистрят течността
Източник: www.banispa.com

Едва ли някой обича да се къпе в мръсна вода. Технологиите за пречистване на водата в обществените и частните басейни обаче са толкова напреднали, че е почти невъзможно да се характеризира водата по външния й вид.

Вече има препарати, които избистрят течността, но за съжаление често я обременяват с други, не особено здравословни за човек характеристики. Как да се грижим за частния си басейн? Какви препарати да използваме? Как да познаем кога водата е чиста или мръсна? А има ли икономични системи за почистване, които пестят от разходите за консумативи и поддръжка? Тези и ред други въпроси вероятно си задава всеки собственик на частен воден рай.

Ето някои от отговорите, които със сигурност ще направят почистването и ползването на вашия басейн по-приятно, по-икономично и здравословно.

Какво е  механично почистване?
Неразтворимите замърсители като листа, косми, мазнини, пясък се отстраняват механично. Те са най-вече по повърхността на водата и на дъното на басейна и се засмукват от елементите на филтриращата система.

Колко често да се филтрира водата?
Филтрайте водата поне веднъж на денонощие. Филтрацията елиминира голяма част от праха и попадналите по-едри частици, прави водата чиста и прозрачна. За големите обществени басейни се препоръчва отворен тип филтрация - изпълнение с външен преливник. Предимствата са атрактивност и по-лесно отстраняване на механичните замърсители. За малките частни басейни е подходяща затворен тип филтрация - изпълнение със скимери.

Елементите за вграждане се разполагат така, че водата от басейна се всмуква през скимерите и сифона, а се връща обратно в басейна филтрирана, обработена с химикали и затоплена през вливните дюзи. Добре проектираният кръг на циркулация на водата означава значителни намаления от разходите за поддръжката на басейна; консумацията на химикали; запазването на водата и разхода на енергия за затопляне. Дебитът на филтриращата система при семейните басейни се подбира така, че цялото количество вода да преминава през филтъра за около шест часа, като препоръчително е филтрирането да се извършва през деня, тъй като светлината благоприятства развитието на водорасли. Продължителността на филтрирането зависи от околната температура и от броя на къпещите се. При обществените басейни рециклирането трябва да се прави за четири часа, а при детските басейни - за два часа.

Какво включва  филтриращата система?
Основните елементи на системата са: филтър, помпа, предфилтър (стрейнер), контролно табло, тръбни връзки. Филтриращата система се монтира в специално помещение близо до басейна, но се предлагат и такива, които се монтират на борда на басейна.

Филтърът „задържа” неразтворимите органични и неорганични замърсители и  подготвя водата за действието на дезинфектиращите и балансиращите химични продукти. Най-често се използват пясъчни, диатомитни и патронни (картушни) филтри. Изборът на вида на филтъра е резултат от предпочитания и баланс между предимствата и недостатъците им.

Водната помпа се задвижва от електродвигателя, засмуква вода от басейна и създава налягане в хидравличната система, благодарение на което водата преодолява съпротивлението на филтъра и останалите елементи на тръбопровода по обратния си път към басейна. Характеристиките на помпата определят дебита на филтрация. Помпите се подбират в зависимост от обема на басейна и неговото предназначение. Те трябва да са устойчиви на хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди. Използват се еднофазни и трифазни. Моторите на помпите трябва да са с двойна изолация.

Защо се налага използването на  химични препарати?
Бистрата и прозрачна вода невинаги е „здравословна”, факт. И идеално филтрирана, тя може да съдържа висока концентрация патогенни микроорганизми, бактерии, вируси, гъбички и др., които я правят опасна за къпещите се. Дезинфекцията на водата и поддържането на химическото равновесие са фината й обработка, осъществявана с помощта на химични препарати. Важна част от поддръжката и грижата за басейна е познаването на основните фактори като pH, обща алкалност и калциева твърдост и тяхното отражение върху водата и оборудването, което ще спести много време, средства и неприятности.

Как да се поддържа химическото равновесие на водата?
В практиката често се говори за „кисели”, „основни” (алкални) и „нормални” (неутрални) води, които са с различни стойности на рН. Практическото звучене е следното: при рН по-малко от 7 водата е кисела, предизвиква корозия на металните части на филтриращата система, уврежда облицовката на басейна и е агресивна към човешкия организъм. Такава вода обаче е благоприятна среда за дезинфектиращото действие на хлорните продукти. Среди с рН, по-голямо от 7, са алкални, неагресивни, но потискат дезинфектиращия ефект на хлорните продукти. Такива води интензифицират нежеланото отлагане на калциев карбонат в различните елементи на басейна - филтрите, отоплението, канализацията и др. Препоръчително е pH да се измерва всеки ден.
Общата алкалност е мярка за способността на водата да се съпротивлява на промени в рН. Тест за общата алкалност трябва да се прави веднъж седмично или по-често при нужда.

Калциевата твърдост е количеството калциеви соли, разтворени във водата. Висока калциева твърдост е причина за мътна вода или образуване на варовик. Ниска калциева твърдост може да е причина за корозия. Тестът за калциевата твърдост трябва да се прави при пълнене на басейна или веднъж на два-три месеца.

Препоръчителни нива на водните показатели:
   рН - 7.2-7.6
   Обща алкалност - 75-120 млг/л
   Калциева твърдост - 200-400 млг/л
   Свободен хлор - 1.5-3 млг/л  (при дезинфекция с хлорни препарати)

Каква е класическата схема на третиране на водата?
Първоначално третиране - шоково хлориране, като препаратът може да се разпръсне или да се добави директно в скимерите или в компесаторния резервоар на басейна. Добавят се препарати против водорасли – алгециди, и за избистряне на водата. Шоковото третиране с хлорни препарати или такива, несъдържащи хлор, изгаря образуваните във водата хлорамини. Позната още под името суперхлориране, тази техника се използва за справяне с проблеми като мътна вода, кожни и очни възпаления и неприятна миризма. Шоковото третиране трябва да се прави поне веднъж седмично.

Поддържащото третиране - един път седмично се добавят във водата многофункционални таблетки с хлор, алгицид (против позеленяване) и флокулант (за избистряне на водата). Така се гарантират свобода и поддържане на концентрацията на остатъчния хлор в нужните граници през цялото време. При натоварени басейни и при висока температура на водата действието на тези таблетки трябва да се подпомага при нужда с хлор шок и с антиводораслов препарат - алгицид.

Какви препарати са ви необходими за поддържане на басейна?
Коректори на pH - за повишаване на pH и за понижаване наpH.                              
Препарати за дезинфекция - хлор (течен и на таблетки), бром, озон.
Препарати за избистряне на водата - коагуланти (флокуланти), само при пясъчни филтри.
Антиводораслови препарати - алгициди, препарати срещу котлен камък и отлагане на варовик.

Препарат за предпазване на филтъра - прилага се за запазване качеството на пясъка в пясъчните филтри при използването на твърда вода, препарат за почистване на линията вода-въздух, където има благоприятни условия за развитие на бактериална флора. Напоследък се използват многофункционални препарати за обработка на водата -  комбинирани таблетки с четири действия: дезинфекция, коагулация, алгицидно действие и стабилизант на хлор; течен препарат с четири действия - алгицид, противоваровиково действие, флокулант и тампон на рН.

Има ли алтернативи на дезинфекцията с хлорни препарати?
Обеззаразяването на водата с хлорни препарати е най-разпространено поради ниската им цена, както и поради високия и траен бактирициден ефект, който се постига с малък разход на хлор. Но хлорът и хлорните дезинфектанти генерират странични продукти, които са токсични и представляват риск за здравето на хората. В реакция с органични съединения, намиращи се във водата, образуват токсични, хлороорганични съединения  (хлорамини, хлороформ, хлорофенол и др.). При нагряване на хлорирана вода се отделят част от хлорните съединения, които са опасни за дихателните пътища.

UV стерилизацията е един от новите и модерни начини за дезинфекция на плувни басейни и питейни води. Разработени са специални генератори на UV лъчение, които излъчват в точно определен спектър с дължина на вълната 254 нанометра. Ултравиолетовата светлина от този спектър има най-силно въздействие върху микроорганизмите и с нея се облъчва преминаващата през филтърната група на басейните вода. По този начин се убиват всички живи микроорганизми във водата, без да се променя нейният химичен състав. Освен това липсва всякакъв контакт на химични вещества с водата в басейна.Облъчването се извършва през кварцово стъкло и във водата се добавят много по-малко химикали за дезинфекция.  

Дезинфекция чрез ЕЛЕКТРОЛИЗА НА СОЛ (NaCl).
Прилага се при дезинфекциране на басейни, питейна вода и др. Електролизата може напълно да замести химическото хлориране на басейни с течен хлор или хлор на таблетки. Цените на двете системи са близки, като предимството на електролизата е еднократното добавяне на сол. Това е евтина и същевременно качествена поддръжка на басейн. Добавянето на сол е наложително само в случай на загуба на вода. Електролизната дезинфикцираща система се изплаща за период, по-малък от година. Водата, в която е добавена сол, много доближава комфорта на морската вода, който е познат от древни времена и с релаксиращото си действие.  

Озонът също е съвременна алтернатива на хлора. Уникалните му стерилизиращи способности се дължат на факта, че той е вторият най-мощен окислител след флуора. Озонирането подобрява микробиологичните и физико-химичните показатели на водата. Когато това са органични молекули (въглеводороди), резултатът от това окисление е въглероден двуокис и вода.

Торсионната вода също е нов вид чиста и лишена по естествен път от всякакви примеси вода. Тя се произвежда от торсионен генератор. Самият апарат представлява мощна помпа, която вкарва водата в специална торсионна глава. В нея водата се движи по спирала с много висока скорост и ниско налягане. Тогава настъпват промени във връзките и ъглите на молекулата на водата, като при този процес се отделя голямо количество топлина и на изхода тя излиза с по-висока температура. Промяната в структурата на молекулата на водата действа разрушаващо на всички физически и биологически примеси в нея. Ето защо този метод може да се прилага успешно едновременно за загряване и пречистване на водата в плувните басейни, без на практика да се използват хлор или други химически препарати. Изобретението, дело на български и украински учени, е патентовано в България през 2001 г. и  в страните от Европейския регион, Евро-Азиатския регион, САЩ, Канада, Китай, Япония, Южна Корея. Изобретението е сертифицирано под името „Деметра-Гея” със запазен приоритет за търговска марка. В света на СПА и уелнес торсионната вода има благоприятно действие върху човешкия организъм. Тя има здравословно и тонизиращо въздействие върху организма и изключителна чистота без третиране с химикали. JK Fitness&Wellness complex в комплекс „Бокар” – София, предлага басейн и джакузи с торсионна вода.

Автор: Антоанета Салфидж
Мебеле ЕООД

Професионално почистване на мека мебел в София и страната

https://mebele.bg
PIATRAONLINE

Първият и единствен онлайн-магазин за ЕСТЕСТВЕН КАМЪК в България. Истински генератор на вдъхновение.

http://piatraonline.bg/
КлиВенТо

Официален представител на европейски производители на отоплителна и климатична техника.

http://klivento.net
TEAK & DECKING OIL - за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки

Смес от натурални масла и специални добавки за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки. Прониква в дървото и го предпазва от влага и вода, за външна и вътрешна употреба. Подходящ за обработка и защита на дървени мебели.

http://www.miptrade.com/produkti/boi-berling.html
СИНХРОН-С ООД

Решения за противопожарна защита и сигурност.

http://synchron-s.com
Чех-Пласт

Прозорци и врати за пасивни и нискоенергийни сгради.

http://chehplast.com
Пусни своята реклама
Закони Нормативна база Коментари