Кнауф България организира изложба на конкурсни проекти

Приключи второто издание на Конкурса за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство – “Дърво и гипс за устойчива жилищна среда” на „Кнауф България“ ЕООД.
03.06.2014
Кнауф България ЕООД
472
конкурс, сграда с дървена кон, системи за сухо стр, гипскартон, knauf
B галерия „Форум“,София са изложени всички предадени конкурсни проекти.
Източник: Kнауф България ЕООД

Приключи второто издание на Конкурса за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство – “Дърво и гипс за устойчива жилищна среда” на „Кнауф България“ ЕООД.

Основната цел на конкурса беше популяризирането на строителството  с дървесина и гипсови продукти, което с лекота решава актуалните проблеми, свързани с екологичността, енергийната ефективност и възобновяемостта на ресурсите в сградите.

В помощ на участниците беше организиран лекционен ден, на който те получиха информация за енергийната ефективност и модерните архитектурно-конструктивни решения по темата.

Предадени бяха 15 проекта, оценени от жури в състав:

  • проф. д-р арх. Янко Александров – ВСУ „Любен Каравелов“,
  • доц. д-р арх. Елена Малджиева –УАСГ,
  • инж. Симеон Йорданов – БСПСК,
  • инж. Динко Караиванов – БСПСК,  
  • арх. Даниела Иванова-Узунова –ръководител Технически отдел  на „Кнауф България“ ЕООД.


Отличени  за успешно комплексно решение на поставените в конкурсното задание архитектурни, конструктивни и енергийни проблеми са следните автори

I-ва награда - пътешествие до Виена
Aрх. Огнян Кръстев
за максимално удовлетворяване на конкурсната програма, лаконичен архитектурен образ, енергийна ефективност и детайлно проучване на конструктивното решение;

По преценка на журито не беше отличен проект на второ място, а бяха присъдени две трети награди.

III-та  награда – 500 лв  
Aрх. Антони Радованов за удовлетворяване на конкурсната програма и успешно прилагане на продуктите Кнауф.

III-та  награда – 500 лв  
Aрх. Алвард Бадваганян и арх.Юлия Георгиева
за удовлетворяване на конкурсната програма и успешно прилагане на продуктите Кнауф.

Поощрителни награди за качества на архитектурното решение получиха 

  • арх.Борислав Димитров, 
  • арх.Биляна Йончева, 
  • арх. Жени Нанкова  
  • арх Пантелей Марински.

Почетни грамоти и книгата „Съвременните български сглобяеми къщи“, подписана от автора Симеон Йорданов бяха раздадени на всички участници.

Обявяването и връчването на наградите се състоя на 22 май 2014 г. в галерия „Форум“, гр. София, където до 20 юни 2012 г. ще бъдат изложени всички предадени конкурсни проекти.

„Кнауф България“ ЕООД благодари на всички автори и партньори, благодарение на които конкурсът беше успешно реализиран!

+2
Автор: Кнауф България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари