Ключ към красивата градина е добрата и компетентна поддръжка

Първата крачка за създаването на една градина е проектирането и изграждането й. Но работата на фирмата озеленител не приключва с изпълнението на проекта.
15.03.2006
Ланд. арх. Росица Петрова
389
градина, жив плет, растителност, поддържане на цветя, присаждане
Необходима е компетентна поддръжка за красива градина.
Източник: Ланд. арх. Росица Петрова

Първата крачка за създаването на една градина е проектирането  и изграждането й. Но работата на фирмата озеленител не приключва с изпълнението на проекта. Основен елемент за една естетически издържана и радваща окото градина е нейната поддръжка. Ако не се полагат грижи, продължителността на красотата й ще бъде много кратка и вложените средства в нея неоправдани.

Всеки вид растителност има периодичност на мероприятията, които осигуряват необходимите  условия за нормалното му развитие. Някои видове са много взискателни към средата на живот, други - по-малко.

Грижите за поддържането на дървесно-храстовата растителност могат да бъдат интензивни и екстензивни. Интензивно се поддържат новозасадени фиданки, взискателни към почвено - климатичните условия, растения, засадени в утежнени условия на месторастене, и такива в представителни обекти. Екстензивно е поддържането на укрепнала дървесно-храстова растителност, на по-невзискателни видове, както и на насаждения, растящи при по-добри условия на месторастене. В развитието на парковата растителност има три фази – младенческа, зряла и напреднала. В зависимост от това в коя фаза е растителният вид се диференцират и грижите за доброто му развитие.

Следпосадъчни грижи - включват различни агротехнически мероприятия. Изключително се набляга на възстановяване на кореновата система – чрез внасяне на растежни стимулатори, важни са поливната норма и повтаряемостта на поливките, разрохкването на почвата, дъждуването на короната, мулчирането. През време на следпосадъчния период се проверява и здравината на коловете, обтяжките и превръзките, с които са закрепени фиданките.

Поддържане на кореновата система. Поливането е един от основните фактори за свежи и здрави растения в градината. Влагата, която трябва да се осигури в коренообитаемия слой при поливането, е индивидуална за различните видове насаждения. Значение има дали са влаголюбиви или сухоустойчиви растенията, възрастта им, защитени ли са от силни ветрове, видът почва и др. Затова поливната норма се определя по формула. Текуща обработка на почвата – включва разрохкване, култивиране, мулчиране. Особено важно е през първите 6-8 години след засаждане почвата под дърветата и храстите да бъде чиста и рохкава. Затопляне – прави се предимно за зазимяване на кореновата система. За целта се използват парникова почва, компост, угнил оборски тор, сухи и свежи листа, дървесни стърготини, раздробени дървесни кори, торф и др. Торене на почвата и подхранване на растенията – недостигът на хранителни елементи е определящ фактор за състоянието на даден растителен вид. Влошен външен вид, смаляване на листата и некрози по тях, нетипично оцветяване, преждевременен листопад и др. сигнали от растенията говорят за недостиг на необходимата им храна. Внасяне на органични торове – видовете органични торове се подбират в зависимост от вида растение. Количеството също трябва да бъде съобразено според растителния вид, възрастта му, растежните и почвени условия. Органичните торове се внасят през есента или пролетта, т.е. в месеците преди вегетация. Минерални торове – внасят се само когато жизнеността на дърветата и храстите е влошена вследствие на неблагоприятното влияние на градската среда. Те могат да бъдат азотни, фосфорни и калиеви. Най-голям ефект се постига с пълното  NPK торене. Да подхраним растенията означава допълнително внасяне на торове, в случаи когато при торенето в обичайните срокове не е постигнат очакваният ефект. Това се осъществява в началото на вегетацията и по време на усилен растеж.

Поддържане на короната

Резитби – целта на резитбата е да се регулират формата, големината и цъфтежът на дървесно-храстовите видове. Съществуват така наречените сезони за резитба – най-често се правят, когато сокодвижението не е започнало – през късна есен и през зимата, но може и през лятото, пролетта и ранна есен – по време на вегетацията, тъй като раните зарастват по-лесно. В зависимост от видовете се определя и кога да се режат. Съществуват различни техники на резитба. Тя е от съществено значение за формата и жизнеността на растенията. Отрязаната повърхност трябва да бъде възможно по-малка, за да зараснат раните по-бързо. Методите за резитба са скъсяване (подрязване) и прореждане (изрязване). При резитбата на храстите се цели да се усилят растежът и формирането на хабитуса, да се съхранят строежът и стимулирането на обилно цъфтене и плодоносене, да се подпомогне образуването на заместващи леторасли и общото подмладяване. Съобразно това могат да се правят резитба за отглеждане – формиране, резитба за съхраняване и резитба за подмладяване. Резитбата при живите плетове в зависимост от предназначението им е с различна интензивност. Например живите стени от свободнорастящи храсти и дървета не се нуждаят от ежегодна резитба, а само се почистват от изсъхнали клони, мъртва листна маса и прецъфтели цветове, т.е. резитба за съхраняване. При оформените живи плетове трябва да има постоянно изравнена повърхност и прецизна форма, като през първата година се прави само санитарна резитба за отстраняване на изсъхнали фиданки и леторасли, а резитбата за формиране започва през втората година от засаждането. Броят на резитбите за един вегетационен период и формата на живия плет в голяма степен зависят от навременно извършената първа (основна) резитба. Резитбата на дърветата трябва да е възможно по-рядко. При декоративните дървета важна е резитбата за формиране. Тя е основната за осигуряване на представителен строеж на короната през първите години след засаждане. Могат да се формират различни видове корони – пирамидални, кълбовидни, сводести, чадъровидни, свободни. Също както и при храстите има резитби за съхраняване, за подмладяване, за стимулиране на растежа. Други грижи за короната – обливане на короната – прилага се при продължително засушаване в големите градове и промишлени райони, където дърветата се покриват с дебел слой от прах. При обливането освен че се почиства короната от праха и листата могат свободно да дишат, се премахват и насекомните неприятели. Защитата от насекомни неприятели е най-резултатно чрез използването на инсектициди. В зазимяването и отзимяването се включват грижите за предпазване на короните на топлолюбиви и чуждоземни растения от измръзване в по-студените райони.

Поддържане на стъблата – тук се включват лечение на рани (когато растенията не могат сами да затворят раните си от механични увреждания, мразобойни, неправилна резитба и др.), лечение и пломбиране на хралупи – налага се, за да се спре процесът на гниене и да се съхранят декоративните качества на вида, укрепване на клоните и стъблата на дърветата – това е начин да се избягва чупенето на клони, предизвикано от снежни натрупвания, от вятър, наранявания при триене, неправилно кастрене и др., почистване – от стари стъбла, от отмрели слоеве на кората, от мъхове, лишеи и насекоми, монтиране на предпазни огради, изправяне на наведени дървета др.

Поддържане на цветя – при тях също са включени споменатите по-горе мероприятия.

Разрохкване на почвата – задължително е, защото има голямо значение за задържането на влага в почвата, за поддържането на нормалния й въздушен режим и предотвратяване на заплевяването.

Плевене на цветята – започва колкото  се може по-рано през пролетта и се прави системно през целия сезон. Плевелите могат да се унищожават и чрез хербициди.

Поливане – трябва да е редовно, особено при засушаване и при пропускливи почви (песъчливи). След засаждане цветният разсад от летни цветя се полива ежедневно и обилно, а когато укрепнат, може да се ограничи до няколко пъти седмично.

Мулчиране – възпрепятства образуването на почвена кора, ограничава изпарението на влагата, изравнява денонощните колебания на температурата, обогатява почвата с хранителни вещества.

Подхранване – необходимо е през целия вегетационен период. От редовно подхранване се нуждаят селекционирани форми и видове, изискващи богати почви. Използват се органични и минерални торове в течно и сухо състояние.
Пресаждане и разделяне на растенията – задължително е при многогодишните растения. Тази операция се налага поради това, че растенията се разрастват и имат недостиг на хранителни вещества и влага. Важно е да бъдат съхранени корените и поради това се пренасят с почва. Растенията се пресаждат през различни интервали от време, като това зависи от морфологичните и растежните особености на кореновата система и надземната част на отделните видове. Най-доброто време за цъфтящите през пролетта е да се пресаждат в началото на есента, а на видовете, които цъфтят лятото и есента – през пролетта.

Подпиране на растенията – налага се при многогодишни цветя с буен растеж, с рехав строеж и с тънки, слаби и огъващи се стъбла. Разреждане – средство за подмладяване на растенията. С течение на времето броят на стъблата се увуличава, сгъстяват се и почвата обеднява, в резултат на което растежът и цъфтенето на старите растения отслабва. При разреждането се премахват излишните стъбла и старите части на коренищата. То се прави обикновено през пролетта.

Премахване на прецъфтелите цветове и цветоносните стъбла – премахват се веднага след прецъфтяването, за да се съхранят пластичните вещества и да се удължи периодът на цъфтенето.

Подрязване – важно е да не се закъснява с подрязването на бързорастящите и високи цветя, тъй като долната им част бързо загрубява и остават да стърчат сухи, недостатъчно облистени стъбла. Подрязват се и килимни листнодекоративни растения.

Пензиране – това е премахването на връхната част на растящите стъбла или издънки с цел да се задържи растежът и развитието на ниско разположените спящи пъпки. В резултат растението става по-компактно и цъфти по-обилно.
Пасинковане – премахване на страничните разклонения (пасинки) на стъблото. Целта е да се усили развитието на основните стъбла, което спомага за образуването на малко на брой, но едри цветове. Прилага се при едроцветни видове.

За да се създаде една градина с добър естетически вид, е необходимо тя да бъде изградена при добри почвени условия, да се подберат здрави и силни растителни видове. Другият съществен фактор, определящ качеството й, е добрата поддръжка. Поддръжката е различна за тревен килим, за дървета и храсти, за едногодишни и многогодишни цветя. Тя трябва да се извършва от специалисти в областта на ландшафтната архитектура, за да се осигурят необходимите грижи за всеки вид растителност с точните мероприятия в подходящия период и при спазени норми.

Автор: Ланд. арх. Росица Петрова
Закони Нормативна база Коментари