Керемидата - от вечни времена и за вечни покриви с Wienerberger

Днес изборът на керемиди е много по-широк, параметрите – много по-детайлни, а изискванията завишени.
17.09.2020
Винербергер ЕООД
4264
покрив, Винербергер, керемиди Тондах
Важно е да се избере правилния модел керемида.
Източник: © Wienerberger

Свикнали сме да не вникваме особено надълбоко в детайлите, особено що се касае до познати теми и рутинни сфери от живота ни. Например, когато става въпрос за керемида в съзнанието ни автоматично изниква стандартен образ, запечатан назад в миналото и превърнал се в обобщено понятие.

Със сигурност днес изборът е много по-широк, параметрите – много по-детайлни, а изискванията завишени. Дори и визията, която сме свикнали да приписваме на керемидата, определено може да ни изненада. Затова, най-добре е предварително да разгледаме опциите, за да определим най-добрия елемент за бъдещия покрив.
Винаги е полезно да подходим прагматично - да не се нахвърляме стремглаво по красив дизайн, преди да сме си изяснили характеристиките на продукта, както и спецификите на нашия проект.

 

 

 

Наклон на покрива. Източник: © Wienerberger Ltd.

Наклонът
И първият въпрос, който възниква, е какъв ще бъде наклонът на новия покрив.
От особена важност е да се определят техническите ограничения, с които трябва да се съобразим, и едва тогава можем да помислим за визията на керемидата. Наклонът на покрива е ключов фактор, от който зависят всички последващи стъпки и избори. Среща се относително голям диапазон от наклони, което доста често се определя и от географското разположение на бъдещата постройка. И тъй като основната функция при скатните покриви е да отвеждат бързо и безпроблемно водата извън сградата, от съществено значение е именно какъв наклон е проектиран от специалистите. От първостепенна важност е също така и зоната, както и локалният климат, и в някои частни случаи – микроклимат. Знаем, че всички тези параметри варират в зависимост от местоположението, от големите крайбрежни зони до високите планински местности. И ето един пример в тази посока – най-често в градска среда или в близост до морската ивица, проектното решение залага на  по-ниския диапазон от наклони – от 10 до 12, не повече от 15 градуса. И обратното, колкото по-нависоко в планините отиваме съвсем естествено и закономерно наклонът се увеличава, а покривите на къщите се „изострят“. Скатовете стават по-скосени и ъгълът между тях по-малък, а ъгълът между скатовете и стените се уширява. Тогава вече ситуацията е различна, наклоните започват от най-малко 15 градуса и могат да стигнат до типичните алпийски скосявания до 45-50 градуса.

Това е напълно логична и физично обоснована производна на изискванията към покрива - да „изгонва“ възможно по-бързо и безопасно водата, падаща под формата на обилни дъждове при крайбрежните зони и под формата на сняг при планинските местности. Оттук нататък ще бъде интересно да разкрием как тези технически изисквания биват инкорпорирани в дизайна на отделните модели  керемиди, и как това може да повлияе на визията им, съответно и на облика на покрива. И така, следвайки изискванията и опирайки се на доказани във времето „ноу-хау”, производителят залага онези специфични форми, които една керемида като модел може да има, които най-добре да изпълняват комплексната си функция. Достатъчно е само да се огледаме: колкото по-навътре в континенталната част на една област навлизаме, толкова по-плоски керемиди с изчистени форми и по-голям наклон ще наблюдаваме. Колкото по-към крайбрежните зони отиваме, толкова по-„вълнисти“ керемиди ще забелязваме и съответно по-малък наклон на покрива.

Няколко са начините да установим точния наклон на покрива. Той задължително фигурира в изготвения вече проект на сградата. Тази информация лесно може да се вземе и от Вашия проектант. И тъй като със сигурност ще Ви бъде интересно сами да достигнете до решението и избора за Ваше улеснение съществува таблица тук, където на база на наклона можете да сведете избора, до моделите керемиди на Wienerberger, отговарящи на това първо и основно изискване. Лесно можете да се ориентирате - в таблицата са посочени минималните възможни наклони, които могат да се изпълнят с конкретния модел керемида без да се компрометира функцията. В противоположното направление – максимален наклон - ограничения не са посочени. По този начин на практика се разширяват възможностите на проектантите, които могат да експериментират. Като модна тенденция за много държави, керемидите (особено тези с по-плоски форми) вече могат да се прилагат и като част от система за вентилирана облицовка на фасадите, стигайки наклони до 90 градуса.


Нов покрив или ремонт на стар    Източник: Wienerberger, © Uwe Strasser

Нов покрив или ремонт на стария - една доста често срещана дилема в наши дни.
След като сме свели избора до група керемиди, които да отговарят на техническите изисквания за конкретния наклон, важно е да си изясним нов покрив ли ще изграждаме или ще ремонтираме стар такъв. Всяка една реконструкция предполага качествено обследване от специалист, това важи с особено голяма сила за покривите. Ако приемем, че старата конструкция може да бъде запазена, а дървената скара е в добро състояние, ще ни е необходима малка допълнителна подготовка. От значение при избора на модела керемида е какви са разстоянията на междулетвието - между две съседни носещи летви. Избраният формат керемида трябва да се доближава оптимално до тези разстояния, защото преработване на конструкцията на такъв етап не е желателно и по възможност е добре да се избегне.

Но ето, че с развитието на технологиите и улесненията са повече. Предимството при покривните системи Tondach е, че керемидите са така проектирани, че да имат функционалността да се приплъзват, т.е. да се регулира разстоянието между два съседни реда. Тази опция е изключително ценна, тъй като така подреждането завършва на цял ред керемиди и не се налага механично прерязване на елементите от крайната редица. А при един прецизно подреден покрив, всеки малък компромис би въздействал негативно върху цялостната визия. Цялата тази информация е удобно структурирана и на разположение на майстори и проектанти, заедно с диапазоните на приплъзване тук.
Ако няма да се ползва старата конструкция обаче, то тогава следваме стандартната процедура по изграждане на  нов покрив и съответно изцяло нова дървена конструкция. При този вариант имаме свободата да използваме всички налични модели за съответния наклон на покрива и вече спокойно можем да разгледаме естетическата страна на въпроса.

Визията на детайла, която определя цялото
Когато говорим за естетически избор, това най-общо означава избор на цвят и форма, но някъде там изниква и термина стилистика. Наистина е от първостепенно значение да бъде последвана цялостната стилистика на сградата, за да не се получават нехарактерни контрасти. Имайки пред себе си изображението на бъдещата сграда, то лесно ще ни насочи към една от трите групи, в които са разпределени отделните модели керемиди Tondach - континентален, средиземноморски  или модернистичен.
 

Континентален стил на покрива насочва към © Martin Matula

Континентален тип керемиди  - тук са моделите:
Винеам, Констант Плюс, Македо, Континентал Плюс, Танго Плюс и Туист.

Чертите, които обединяват като визия континенталната група са: по-обрани форми, типични единични или двойни улеи, натоварени с основната задача да извеждат попадналия дъжд и сняг максимално бързо и безопасно от покрива, както и да контролират този процес надеждно по всяко време на годината. Може би тук би попаднал изборът на хората, свикнали с класическата, традиционна красота, създаваща успокояваща, ритмична визия, усещане за подреденост и перфекционизъм.


Средиземноморски стил покрив. Източник: © arch. Radko Todorov / Er Te Consuld OOD

В средиземноморски тип керемиди попадат моделите: Венера, Румба, Медитеран Плюс.
Отново основната роля съвпада, целта е да отведат обилните валежи от дъжд много бързо, за да не попадне водата под керемидите. Тук вече формите са по-заоблени и се  характеризират с типичните издадени вълнисти елементи. Ролята на „вълната” е не само естетическа, а и напълно практична. На нея се разчита да „ускори“ плъзването на дъждовната капка към основата на керемидата и после извън покрива, защото при по-полегатите наклони тази скорост би била значително по-ниска спрямо стръмните наклони. Подредбата на тези керемиди върху покрива придава един закачлив и весел „пъзелен” ритъм, с по-ниска или по-висока вълна. Това със сигурност напомня настроението на морските вълни, а по-дълбоката заигравка на слънчевите лъчи създава своеобразна пластичност на светлосянката. Този стил е добре познат при разлети ниски, предимно едноетажни сгради с големи веранди и преобладаващо количество прозорци и определено интуитивно се свързва с лятото.


Модернистичен стил на покрива.  Източник:©Wienerberger Österreich GmbH

В модернистичния тип керемиди причисляваме моделите: Фигаро Делукс, Болеро
Влиянието на минимализма се усеща най-вече в спокойната, подредена и изчистена визия. Стилът, който те успешно допълват чрез крайното изделие покрива - който не случайно се нарича - петата фасада, е абсолютно характерен и отличаващ се от изредилите се дотук в историята на архитектурата. Именно затова завършващите елементи – керемидите – трябва абсолютно адекватно да се вписват в модерния ансамбъл.

Светът на цветовете
Времената, в които живеем, разчупват доста стереотипи. Традиционните цветове при керемидите не са изолиран фактор, и след като сме избрали модел керемида, можем да изберем и конкретен цвят. Понякога този избор може да се случи на по-ранен етап. Това е в случаите, когато е от абсолютна важност съчетаването на цвета на покрива с останалите елементи, съставляващи сградата.Светът на цветовете. Източник: © Wienerberger

Гамата се движи предимно в земните цветове - естествен, червен, кафяв, медно кафяв, тъмно кафяв, но смело приветстваме и по-необичайни, но ултра-модерни гами в нюансите на сиво, базалт и антрацит. За още по-голяма автентичност при някои модели долавяме меките оттенъци на теракотените цветове, придаващи очарователния ефект антик.  И тук изборът се разширява до няколко варианта: естествен антик, теракота антик, пясъчен антик, опушен антик.

Почти накрая идва ред на повърхностите, но те далеч не са на „опашката” по значение и принос към цялото представяне. Понякога в действителност е трудно да си представим колко голяма разлика може да даде видът на финиша върху първообраза. Можем да се движим в две основни направления – преднамерено търсен контраст с останалите повърхности или точно обратното – сливане с тях.

Wienerberger предлага три групи повърхности на керемидите Tondach:
естествена, енгобирана, глазирана.

Естествена повърхност
Напълно естествена и класическа елегантност от вечни времена и за вечни покриви. Натуралният цвят въздейства толкова познато, именно защото се получава по естествен път: по време на изпичането на керемидите железните съединения в глината се окисляват и придават топлите, естествени нюанси на керамиката. Ето защо цвят на керемидите с естествена повърхност подхожда на всяка среда.

Енгобирана повърхност
Различните цветове на керемидите също се постигат по естествен път. „Енгобирането” е процес, при който фино смляна глина на прах се смесва с различни метални окиси и след разтварянето им във вода се нанасят чрез разпръскване на получения разтвор върху вече изсушената керемидата под формата на много фина мъгла. По този начин енгобата се разпределя равномерно върху керемидата, прониква в тялото ѝ и се свързва неразривно с нея. След изпичане цветовото покритие се сдвоява с основата на керемидата в едно цяло, като тази повърхност остава надеждна през целия жизнен цикъл на керемидата.

Глазирана повърхност
Този тип керемиди се произвеждат по специална технология на глазиране, която създава особен, сияен гланцов оттенък върху покрива. Производството на различни цветови нюанси на глазурата е в пълна хармония с природата. При тази технология, по време на изпичане на керемидите се нанася слой „минерална фрита” - глазура. Глазурата остава надеждно свързана с основата на керемидите.  Решенията с глазури се отличават с красота, качество и дълготрайност за поколения наред. Освен това този финиш  придава на керемидата един фин лукс, обвит в мек  гланц.

Всеки един елемент е съставна част от по-голямо цяло. И когато отделим нужното внимание още в самото начало дори на най-малкото „зрънце” от проекта си, този заряд ще се влее в крайния резултат, когато всички брънки по веригата ще сработят в едно цяло.

 

Автор: Винербергер ЕООД
Закони Нормативна база Коментари