керамични блокове

Нискоенергийната сграда трябва да отговаря на конкретни правила и точни параметри, които са напълно измерими и целят значително намаляване на консумацията на енергия за отопление и климатизация.

Винербергер представи най-новия си продукт на Стрoйко

26.03.2014
Винербергер България ЕООД
314

Винербергер разработи нов продукт - подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система.

Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето

14.03.2014
Винербергер България ЕООД
425

Energy, Economy, Ecology, Emotion са параметрите за качество на жилищна среда в иновативната концепция на Винербергер.

Тази година участваха два пъти повече проекти.

Винербергер и Тондах отново ръка за ръка на есенното издание на Стройко 2000

Доброволческа група от Винербергер се включи в изграждането на първите къщи в Костинброд по проекта със социална насоченост на Хабитат България.

От 16-ти до 17-ти юли тази година в гр. Луковит се проведе обучение на студентите от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Проект със социална насоченост - пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Закони Нормативна база Коментари