Керамичната къща е4

Керамичната къща е4 на Винербергер вече не е само теория, а реалност.

Нискоенергийната сграда трябва да отговаря на конкретни правила и точни параметри, които са напълно измерими и целят значително намаляване на консумацията на енергия за отопление и климатизация.

Закони Нормативна база Коментари