картина

Уникалния свят на Атанас Хранов

08.07.2010
Даниела Житарска
104

Атанас Хранов е художник със силно развит усет към цвета, обема и фрактурата, който с лекота балансира цвят и форма.

Анастас Константинов разкрива една уникална за българския зрител галерия от образи, теми, метафорични видения, мистика, алегория и най- вече свобода на мисълта.

Закони Нормативна база Коментари