канализация

Старите тръби не само се увреждат много по-често, но и представляват прекрасна среда за развитие на гъбички, плесени и други микроорганизми.

Системите SOLOLIFT2 са резултат от години разработки на Grundfos в областта на преноса на отпадни води за дома.

Водоснабдителна и канализационна инсталация в стара къща

17.11.2011
Автор: инж. Йовка Ранджева, “Акв...
246

Истинско предизвикателство е да се постигне комфорт на обитаване в сграда, строена в друга епоха, отговаряща на други изисквания и нрави.

Системите SOLOLIFT2 са резултат от десетки години разработки на Grundfos в областта на преноса на отпадни води за дома.

Поява на лоши миризми в сгради

08.05.2011
Д-р. инж. Иван Иванов
493

Лошите миризми, които се появяват в някои сгради, са много неприятно явление, последица от редица грешки, допуснати при проектиране, строителство, избор на материали и експлоатация.

(При липса на улична канализация и когато няма къде да се отвеждат отпадъчните води)

Сградни ВИК инсталации

08.07.2010
д-р инж. Иван Иванов
897

Водопроводната и канализационната инсталации (ВиК) за една сграда средно съставляват по-малко от 8% от стойността на сградата...

Напоследък в Западна Европа и САЩ много се заговори за бактерията легионела. Тя е една опасна бактерия, която се развива предимно в мрежата за топла вода.

Закони Нормативна база Коментари