Кампания на фондация We Are Water за всеобщ достъп до вода

Фондация We Are Water, координирано с ООН, води кампанията #TheHiddenLifeOfWater и показва колко е важно да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs) за насърчаване на всеобщ и справедлив достъп до вода.
22.03.2019
Фондация We Are Water
1235
we are water, питейна вода, достъп до вода
Водата е твое безусловно право
Източник: www.wearewater.org
  •  Все още, 2,1 милиарда души са забравени. „Стоим зад правото на всеки един“ (“Leaving No One Behind”) е темата, предложена от ООН за да се изправим пред глобалния проблем на достъпа до вода.
  • Фондация We Are Water, координирано с ООН, води кампанията #TheHiddenLifeOfWater и показва колко е важно да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs) за насърчаване на всеобщ и справедлив достъп до вода.


Водата е важен природен ресурс за да задоволяваме основните си потребности за хигиена, хидратация и хранене. Въпреки това, все още не всеки има достъп до нея. Приблизително 2,1 милиарда души се нуждаят от безопасно управлявани услуги за питейна вода. От тях:
•    1,3 милиарда имат основни услуги, т.е. имат достъп до подобрен източник на питейна вода, но той е на разстояние, което изминават в рамките на 30 минути.
А от останалите 838 милиона души …
•    263 милиона имат ограничени услуги, т.е. има подобрен източник на питейна вода, който достигат за повече от 30 минути.
•    423 млн. души добиват водата си от незащитени кладенци и извори.
•    152 милиона използват нетретирани повърхностни води от естествени или изкуствени езера, реки или потоци.

За да се справим с тази ситуация, ООН предлага да анализираме причините. С мотото „Стоим зад правото на всеки един“ (“Leaving No One Behind”) ни напомня, че достъпната и чиста вода е основно човешко право и съществена част от света в който искаме да живеем. Не можем да продължим напред като глобално общество, докато 3 от всеки 10 души нямат достъп до безопасни услуги за питейна вода.

ООН насочва вниманието върху начина, по който липсата на инфраструктура, лошото управление на услугите, бедността и неравенството, климатичните промени и нарастването на населението – през 2030 г. ще достигне 8,5 милиарда и 9,7 милиарда през 2050 г. – влияят върху постигането на целта за обезпечаване на право на вода за всички.

За да подпомогне повишаването на осведомеността по този въпрос, фондация We Are Water, тази година, разпространява деформирана карта на света. Тя се основава на достъпа на жителите на всяка страна до основни услуги за питейна вода. С нея бързо се откриват районите по света в най-неравностойно положение. Целта на акцията е да подкрепи кампанията на ООН „Стоим зад правото на всеки един“ (“Leaving No One Behind”), която се отнася Цел 6 (SDG 6) за устойчиво развитие: "Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички".

Междувременно, фондация We Are Water води глобалната кампания за повишаване на осведомеността "Скритият живот на водата" (THE HIDDEN LIFE OF WATER). В съответствие с тазгодишната тема, Фондацията потвърждава ангажимента към ООН за постигането на седемнайсетте Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) и показва значимостта на водата, която не можем да видим: #thhiddenlifeofwater. Водата е важен ресурс за здравословен живот и за създаване на благосъстояние, образование и развитие. В много страни, подобреният достъп до този ресурс предполага, че момчетата и момичетата, които сега губят времето си за да осигуряват вода, могат да го вложат в образованието си и следователно в икономическото и социалното развитие на техните общности. Отговорност на всички ни е да дадем на водата глас като източник на живот и бъдеще.

Акциите, организирани от фондация We Are Water за Световния ден на водата, се допълват от различни събития и кръгли маси в страни, където тя присъства. Такива са Испания, Португалия, Великобритания, Аржентина, Индия и други.

Международна фондация We Are Water
Фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се извърши цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.


 

Закони Нормативна база Коментари