Камини на пелети - евтино отопление с помощта на биомасата

Пелетни камини “ DA VINCI “ са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса, щадящи в максимална степен природата и околната среда.
15.09.2013
ТЮЛИПС ООД
19
камини, камини на пелети, биомаса, отопление, интериор
Пелетни камини “ DA VINCI “ Комфорт от бъдещето, уют от миналото.
Източник: ТЮЛИПС ООД

Камината е конструирана за  изгаряне на пелети и в малък процент на костилки и изсушени царевични зърна в смес с пелетите.
Почти цялата част от топлинната мощност на камината е съсредоточена във водната риза за загряване на основния топлоносител – вода. Една твърде малка част от мощността се излъчва от огнището. Тази мощност чрез инфрачервено лъчение и конвекция може да затопли помещението, в което се намира камината.

Пелетни камини “ DA VINCI “ са разработени и произведени съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомаса, щадящи в максимална степен природата и околната среда и едновременно с това улесняващо потребителя, предвид високата калоричност за единица обем на горивото, удобното му пренасяне, минималното количество сажди и пепел при горенето и не на последно място – отделянето на  минимални количества вредни газове при изгарянето, а също и екологично чистото му производство.

Пелетните камини „Da Vinci” Ви осигуряват топлинен комфорт при минимално време за обслужване. Те са разработени преимуществено за използване в условията на градска среда, където пренасянето и изгарянето на дърва или въглища е неудобно, трудоемко или замърсяващо. Горивният процес протича автоматично, без да изисква непрекъснат надзор и/или зареждане. Управлението и поддържането на горивния процес се извършва с помощта на вградена микрокомпютърна система, захранвана от електрическата мрежа и консумираща незначително количество електроенергия

Пелетната камина “Dа Vinci“ е предназначена за отопление на еднофамилни къщи, апартаменти, офиси, производствени халета и други подобни обекти с топлинни загуби от 5-25 kW.

Камината е съвременно, високоефективно и екологично чисто средство за изгаряне на пелети (пресовани дървени стърготини). Отоплителната система е с принудителна циркулация на отоплителната вода и позволява използването както на отворени, така и на затворени разширителни съдове.

ИКОНОМИЧНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия, като е използвана съвременна елементна база и авангардни схемотехнически решения. По този начин камината се приобщава към енергоспестяващите системи и апарати.

Електронната система е проектирана така ,че да може да се обезпечи безпроблемна непрекъсната работа на камината по 24 часа в денонощието в рамките на отоплителния сезон – 6 месеца.

При отпадане на мрежовото напрежение работата на камината се преустановява, ако тя не е окомплектована със запалка и седмичен програматор. При поява на мрежовото напрежение камината се установява в изходно положение. За да бъде възобновена нейната работа, трябва да бъде запалена отново.

Зависимостта от наличие на мрежово напрежение е предимство от гледна точка безопасността на експлоатацията. Тъй като при отпадане на мрежовото напрежение циркулационната помпа в отоплителната магистрала спира работата си, ако камината продължи да работи, биха се създали условия за прегряване на водата във водната риза и за многократно увеличаване на налягането, поради получаването на парна фаза. В този смисъл зависимостта от мрежата и спирането на работа при липса на мрежово напрежение могат да се разглеждат като защитна функция на камината.

Системата осигурява нужните потребителски функции -измерване, задаване, следене и поддържане на желаната температура в отопляемите помещения, възможност за съставяне на потребителски програми за работа на камината по ниво на мощност или по стойност на температурата, по дневни часови зони, а също и за текущата седмица. 

МОДЕЛИ НА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ Да Винчи
Пелетните камини “Dа Vinci“ се произвеждат в три типоразмера с различна мощност:

 • AV 140 AIR      (малка – 14 kW )
 • DV 140 HIDRO (малка – 14 kW )
 • DV 180 HIDRO (средна – 18 kW)
 • DV 220 HIDRO (голяма – 22 kW)
 • DV 250 HIDRO (голяма – 25 kW)

 

ОБЛИЦОВКА ПО ИЗБОР

 • Метална с цвят по Ваш избор
 • Керамика от Италия
 • Мрамор
 • Гранит

Двата последни типоразмера имат едни и същи външни габарити. Действието и начинът на управление и използване на трите модела е еднакъв.

ГОРИВО
Основното гориво, което използва камината, са пелети, но могат да се използват също и сухи костилки, както и изсушена царевица. Костилките и царевицата могат да се изгарят в малки относителни количества, максимум до 15 % от масата на основното гориво и задължително смесени с него.

ЕЛЕКТРОННА УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА
Процесът на горене се управлява с помощта на вградена електронна система.

В горната част на камината е разположена командна кутия за задаване на текущите параметри на горенето и управление на горивния процес. Командната кутия е част от микрокомпютърната система, управляваща камината.

Електронната система за управление се състои от два блока: дисплей, разположен в задната част на горния декоративен капак на камината и управляващ блок, който се намира върху долната основа във вътрешността на камината. Двата блока са свързани помежду си с необходимите информационни и силови електрически контури.

Електронната система изпълнява следните задачи:

 • дефинира, избира и поддържа мощността на камината;
 • захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
 • захранва, управлява и следи правилната работа на електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
 • следи определени вътрешни температури в камината и при тяхното излизане извън предварително дефинираните допуски генерира съответни коригиращи въздействия;
 • защитава и обезопасява камината при неправилни манипулации на потребителя;
 • подава подходящи съобщения при извънредни събития, водещи до грешки в работата на камината;
 • осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес.

 

ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

 • Автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за отопление по предварително зададена програма;
 • Възможности за плавно или програмно регулиране на мощността на камината съобразно нуждите;
 • Електронно управление на горивния процес;
 • Екологично чист процес на изгаряне;
 • Лесно почистване и поддръжка;
 • Горивото не се възпламенява лесно и в този смисъл е безопасно;
 • Възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес;
 • Получава се специфична приятна картина от пламъци

 

Пoвече информация може данамерите в приложената брошура към статията или в офиса на ТЮЛИПС ООД

Офис:
София 1618,  бул. Братя Бъкстон, 85
тел/факс: +359 2 491 25 32, 0885 158 140, 0885 158 016

Магазин и склад:
София 1618, бул. Никола Петков 1 (Околовр. път и Цар Борис III)
тел: 02/ 4600164, 0885 157 370

+4
Автор: ТЮЛИПС ООД
Закони Нормативна база Коментари