Камините - знаем ли всичко за тях?

Огнището е символ на уюта от най-дълбока древност. Неслучайно в нашия език понятието “домашно огнище” се свързва със спомени от детството ни, с уханието на вкусните гозби, със сладките приказки...
15.04.2006
арх. Атанас Стратиев
145
камина, огнище, въздушна конвекция, функциониране, конвекция
Камините - знаем ли всичко за тях?
Източник: Арх. А. Стратиев

Огнището е символ на уюта от най-дълбока древност. Неслучайно в нашия език понятието “домашно огнище” се свързва с най-интимните спомени от детството ни, с уханието на вкусните мамини гозби, със сладките приказки, разказани за лека нощ. Камината е не само място, където огънят се укротява, за да ни стопли, тя има и декоративна стойност като винаги актуален елемент в интериора.

Но знаем ли някои не толкова романтични, но изключитлно важни неща за правилната експлоатация на камината?

Огнището е предназначено да гори само дърва
Забранено е използването на въглища, нафта, бензин, автомобилни гуми или други лесно запалими вещества. Позволено е използването на лигнитни блокчета (не се поставят повече от 10 брикета). За предпочитане е широколистна дървесина (дъб, габър, кестен, бук), суха, с максимална влажност - 20%. Това означава дърва, складирани под навес в продължение на 1 година. Употребата на влажни дърва води до лошо горeне и преждевременно задръстване със сажди.За сравнение: 1кг дървесина с 20% влажност отделя при изгаряне 4 kw енергия, докато 1 кг прясно отсечени дърва с влажност 70-80% - само 1 кw.  Разликата е във вредата, както за природната среда, така и за вашия портфейл.
Не изгаряйте домакински отпадъци, пластмаси, бутилки, мазни продукти, парцали, напоени с мазнина, и други, които замърсяват околната среда и предизвикват рискове от пожар поради замърсяване и задръстване на комина.

Запалване
При начално запалване избягвайте гланцирана или дебела хартия (картон, велпапе). Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или стиска слама, които се разпалват върху сламата на огнището. Отгоре се поставят съчки или тънки клони, а върху тях - подпалки от бор, ела или топола. Най-отгоре се нареждат по-големи клони или дървета с диаметър близо 3-5 см. Запалва се хартията, затваря се вратичката на огнището, а отворите за подаване на въздух се оставят отворени. При трудно разпалване оставете вратичката леко отворена за известно време. Когато огънят се разпали, заредете с 8-12 кг дърва и затворете механизма за регулиране на въздух. Никога не разпалвайте и не активирайте огъня с бензин, алкохол и други подобни вещества. За да се улесни паленето, ви съветваме да запазите част от пепелта върху решетката, без тя да запушва отворите за въздух.
ВАЖНО! Необходимо е добре да се разпалят дървата, преди да се затвори камината. Дейността на огнището зависи много от атмосферните условия. Бъдете внимателни! При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла няма теглене.

Зареждане
За да работи най-добре вашата камина, трябва внимателно да се спазват следните указания. Желателно е огнището да се зарежда 3 пъти с 6-8 кг дърва, отколкото веднъж с 15-18 кг. След всяко зареждане то трябва да работи с повече пламък известно време, така че кондензираните пари, които се отделят в началото на горенето, да бъдат отстранени.
“Студената” работа на камината (малко кислород и висока влажност на дървата) води до образуване на катран - вреден за чугуна и намаляващ топлоотдаването. Продължителна експлоатация при напълно затворен достъп на въздух също е нежелателна, особено в началото и в края на отоплителния сезон, защото се получава непълно изгаряне, благоприятстващо натрупването на сажди и катран върху стъклото и в комина.

Натоварване и мощност
Топлината, която се отделя, е зависима от количеството заредени дърва. Според вида и влажността на дървата,
Цепеници от 50 см дължина и  диаметър:  
            6 см тежат близо 1 кг
            10 см тежат близо 3 кг
            15 см тежат близо 7 кг

За по-силен огън използвайте дърва с по-малък диаметър, но повече на брой (например от 6 до 8 цепеници с диаметър от 6 см върху по-голямо количество жарава). За по-продължително отопление използвайте цепеници с по-голям диаметър, например 3 на брой с диаметър 12 до 15 см върху средно количество жарава. Основната мощност на камината при зареждане с 15 кг сух дървен материал е приблизително 3 часа. Забавен режим от 8 часа се реализира с натоварване от 15 кг цепеници с диаметър минимум 10 см. Да се избягва пълното изчезване  на жар в края на горенето. Ако е необходимо, да се добавят дърва.

Предпазни мерки при зареждане
При горяща камина вратата се отваря чрез завъртане или издърпване на резето. Открехнете внимателно, изчакайте, докато се успокои огънят и отворете бавно вратата.

Предупреждение!
Не използвайте никога вода, за да гасите огъня! Не поставяйте в близост до камината мебели и предмети, чуствителни към топлината! Опасността от пожар е особено голяма при игра на малки деца с огъня! При изпадане на горящи дърва или жар и запалване на предмети в близост до камината гасете със стандартен пожарогасител, какъвто можете да купите в търговската мрежа.

След достигане на предвидената температура (около 60оС) е наложително да се ограничи достъпът на въздух в горивната камера и да не се добавят нови дърва!

В огнището може да се използва скара. Тя трябва да е с подходящи размери с оглед на лесно обслужване. Задължително се поставя върху жар, останала след изгарянето на дървата. Не поставяйте продуктите за печене върху горящи дърва.

Ако вашата камина е оборудвана с едно или две места за складиране на дърва, те не трябва да се задръстват, за да може свободно да се извършва въздушна конвекция. В тях не бива да се поставят също и лесно горими материали.

Съвети при неправилно функциониране
Излизане на пушек през вратичката!
Съвременните горивни камери сами по себе си не могат да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждането, проверете дали достъпът на хладен въздух е достатъчен, проверете целостта на  камината и огнището, пропускливостта на комина, тръбата за дима. Допитайте се до специалист за дължината на комина или състоянието му. Основната причина за пушенето при камините от полузатворен тип е дължината на комина, сечението, качеството на материалите, от които е изработен, и изолацията му.

Слабо затопляне, тлеещ и гаснещ огън!
Зареждайте върху добро легло от жар.  Ако е необходимо, разпалете с малки дърва. Използвайте сухи дърва (15-20% влажност). Проверете състоянието на вашата камина – пропускливостта на комина, тръбата за дима,  огнището и уплътнението на стъклото. Голямата влага в помещението или недобра изолация също могат да предизвикат този проблем.

Слабо затопляне с буен огън!
Проверете тегленето на комина.  Можете да намалите теглителната сила на комина с допълнителна клапа на димоотвода. За предпочитане е зареждане с дебели дърва. Уплътнете дограмата и изолирайте помещението.

Бързо зацапване на стъклото
Използвайте сухи дърва, не затваряйте огнището докрай. Проверете пропускливостта на комина.
Забележка: Функционирането на огнището зависи от атмосферните условия:
- при силен вятър тегленето е голямо;
- при мъгла и понижаване на атмосферното налягане  няма теглене.

ПОДДРЪЖКА
Необходими са две механични почиствания на година, едното по време, а другото след отоплителния сезон (през горещите дни може да мирише неприятно на изгоряло и катран). Те са необходими, за да се контролира състоянието на камината. Отражателната плоча трябва да се свали, за да се почисти от саждите. Проверяват се различните съставни елементи на камината и ако е необходимо, се подменят повредените.

След като премине отоплителният сезон, почистете всички чугунени елементи, изстържете евентуалните натрупвания от катран и изчеткайте със стоманена четка  всички достъпни части. След това ги намажете с подходяща паста или боя. Това дава блясък на горивната камера и я предпазва от ръжда. При необходимост намазването се повтаря. Съветваме ви през този период да оставите отворени входовете за въздух, за да се проветрява камината и да се вентилира коминът. За камини с неподвижни решетки почистването става с аспиратор (прахосмукачка) за отстраняване на праха, който се появява при газовата конвекция.

Използвайте редовно пепелника, за да се избегне натрупването на сажди, които могат да задръстят горивната решетка и да я повредят. Не изхвърляйте небрежно нагорещена жар, защото може да предизвика пожар. Използвайте само метални съдове и прибори.

Почистване на стъклото - студеното стъкло се изтърква с гъба или парцал, напоен със специализиран почистващ препарат на базата на сода каустик. Следвайте указанията и препоръките за употреба на различните почистващи препарати. Използвайте гумени ръкавици.

Аксесоари или месингови части се почистват периодично с препарати за месинг и мед. Не използвайте за тяхното поддържане препаратите за почистване на стъкла.

Автор: арх. Атанас Стратиев
Закони Нормативна база Коментари