Как дворът би могъл да функционира като попивателна гъба?

Всеки добър стопанин би искал да се погрижи за сигурността на прилежащото дворно пространство, с цел да избегне евентуално наводнение.
14.03.2016
Румяна Бонева
1062
двор, почва, отводняване, инфилтрация, абсорбация на водата
Как дворът би могъл да функционира като попивателна гъба?
Източник: www.yacineaziz.com

Пролетта е на път да се разкрие в целия си разкош, но проливните дъждове и снеготопенето тепърва предстоят и в много райони прекомерното образуване и оттичане на водна маса е постоянно повтарящ се проблем. Всеки добър стопанин би искал да се погрижи за сигурността на прилежащото дворно пространство, с цел да избегне евентуално наводнение. Има начин да направим това, а именно като спомогнем за естественото проникване на водата в почвата, без да е необходимо да я извеждаме от рамките на терена, посредством дренажи и отводнителни канали.

Инфилтрацията на водата в почвата е естествен начин за нейното проникване, пречистване и освобождаване към водоносния подпочвен слой, от където се захранва един кладенец например. Поради тази причина проектирането на дворното пространство в подходящ водопропусклив терен, който подпомага абсорбирането на дъждовните води е един обоснован процес към редуциране на водооттичането и подобряване качествените характеристики на водата като цяло.

Какво представлява процесът на инфилтрация?
Инфилтрацията е процес на проникване и абсорбиране на водата в почвата. Тя от своя страна заедно с растенията има удивителната способност да пречиства и задържа водата, а инфилтрацията е неразделна част от функциите, които упражнява за контролиране обема и качеството на дъждовните води. Колкото по-голяма е степента на проникване на водата в почвата, толкова по-малко ще бъде количеството на оттичащите се водни маси.

Видът на настилката може да въпрепятства инфилтрацията.
Циментовите и асфалтови настилки задържат водата на повърхността и допринасят за по-големия обем на оттичащите се води, тъй като възпрепятстват естественото съприкосновение с почвата. Тези водонепроницаеми повърхности имат запушващ ефект за терена като цяло. Освен това, стичащите се водни маси по тези настилки може да се замърсят при наличието на масла или други замърсяващи вещества, наслоени по повърхността им. Изграждането на водопропусклив терен, посредством павета, насипки от чакъл и затревяване драстично ще намали задържането на водите и водооттичането.Да проектираме водопропусклив терен. Източник: www.hydromineral.bg

Как да създадем подходящите условия?
Един от начините да улесним естествената абсорбация на водата в почвата е като интегрираме в двора си подходящите за целта водопропускливи настилки. Може да използваме модулни павета, разположени в легло от пясъчен слой или пък настилка от порести плочи или заоблен камък с насаждения от мъх, посяти в междуредията. Това са само част от многобройните варианти за комбиниране на материалите, посредством които бихме могли да създадем устойчив и едновременно с това благоприятен терен, за да подпомогнем процесът на инфилтрация.


      Настилка в комбинация от плочи и чакъл.                                                                     Да улесним инфилтрацията на водата в почвата.www.zdspb.ru

Плочи от пясъчник в комбинация с настилка от чакъл е още една добра комбинация. Плочите ще осигурят здрава основа, там където е необходимо и едновременно с това чакълът ще работи за лесното проникване на водата в почвата. Идеята позволява да подсилим контраста в цветове и текстурите на използваните материали и визуалният ефект е много сполучлив. Препоръчително е плочите да се разположат на равнище малко над чакълената настилка, така че да я задържат в стабилно състояние.

Друг начин за подпомагане на естествената инфилтрация на водата в почвата са т.нар. инфилтрационни бразди или изкопи, обикновено с насипка от камъни и чакъл, които спомагат за контролирането на дъждовните води. Те представляват линейни вдлъбнатини в ландшафта, където водата се задържа в така оформеното корито и оттам прониква в земята. Съществуват много начини за интегрирането на тези вдлъбнатини в дворното пространство – било то като чакълени пътечки или малки и тесни заливчета в рамките на терена. В случай че изберем каменна настилка със сигурност ще е добре да се ръководим от вида на камъните и скалите в съответния регион, чиито структура и цветове ще подсилят характерния облик на имота.


   Растителността в дъждовните градини www.houzz.com         Терасираният терен подпомага инфилтрацията www.decorhomeideas.com


Наличието на растителност е важно
Затревените участъци и известните на запад дъждовни градини са отличен способ за инфилтрацията на водата. Тяхното предназначение също се изразява в това да спомагат за абсорбирането на водна маса. Дъждовните градини устояват в периоди на суша или наводнения и спомагат за пречистването на дъждовната вода от съдържащите се в нея химикали и вредни замърсители по време на инфилтрацията. На пръв поглед дъждовната градина по нищо не се различава от обикновената – едва ли ще забележим нещо по-особено от познатите диви растения.

Всъщност двете се различават от функционална гледна точка. По време на обилни валежи дъждовната градина поглъща голямо количество от падащия или оттичащия се воден поток, като впоследствие водата бавно се вскумква в почвата, вместо да се насочва към определен дренажен канал. Подобни градини могат да пречистват стичащите се води от покриви или тераси. Достатъчно е просто да насочим струята на водоотичане директно към тях.

Терасирането на терена е друг способ да намалим скоростта на стичащия се воден поток, като с това способстваме и процеса на инфилтриране. Терасите се оформят след като се определи естественият наклон на парцела и се направи необходимият за това проект. Всяка една тераса може да се изпълни с каменна облицовка и подходящите за една дъждовна градина тревни насаждения, храсти и многогодишни растения.

В определяне на избора за конкретен метод за инфилтрация стоят редица критерии, сред които характерните климатични особености, честотата и интензитета на валежите и степента на водопоглъщане от почвите. Използването на услугите от специалист ще ни улесни в определянето на обема на оттичащите се водни маси. 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари