Как да ограничим влагата и солите по фасадата

В тази статия ще ви запознаем с две хастарни мaзилки, които са сходни помежду си и притежават функцията да ограничат въздействието на влагата и солите по фасадата.
16.10.2020
Баумит България ЕООД
2053
baumit, мазилки за фасада, фасадни мазилки, саниране на стари сгради
Дворецът „Радолински“ в гр. Ярочин, Полша е саниран с Баумит Санова МоноТрас.
Източник: Баумит България ЕООД, www.baumit.bg

В тази статия ще ви запознаем с две хастарни мaзилки, които са сходни помежду си и притежават функцията да ограничат въздействието на влагата и солите по фасадата. Това са Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни, които се прилагат в случаите на лека до висока степен на съдържание на соли в просмукващата се във фасадните елементи вода.
 

Тези мазилки са особено подходящи при саниране на стари сгради, като Баумит Санова МоноТрас е сертифицирана от Научно-техническото сдружение за поддържане и опазване на паметници на културата в Германия и Австрия (WTA), а Баумит СановаУни не притежава този сертификат, поради малко по-ниските си показатели.

 

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са най-често използваните мазилки при саниране на сгради, засегнати от влага и соли. Източник: Баумит


Отлично настроената зърнометрия на добавъчните материали в мазилките създава и при тях изключително висок процент съдържание на пори. При Баумит Санова МоноТрас те са над 40%, при което над 25% от тях са въздушни, с размери > 0.1 mm.

Баумит СановаУни притежава съответно над 35% пори и повече от 20% въздушни пори. Въздушните пори в тези мазилки силно ограничават капилярното придвижване на вода и то се осъществява единствено по гравитачен път. При изпарение на водата солите, разтворени в нея, остават и се отлагат в големите въздушни пори, като постепенно ги запълват. Този процес е доста бавен във времето. Така тези мазилки отново изпълняват ролята на буфер за съхраняване на здравината и характеристиките на фасадната повърхност за дълъг период.

 

Дебелината на полагане на тези мазилки зависи от степента на солевото натоварване, затова те се нанасят на един или няколко слоя. В случаите на особено тежко натоварване от соли те могат да се изпълнят като втори слой, след положена върху основата хастарна мазилка Баумит СановаПор. Общата дебелина варира обикновено от 20 mm (при вътрешно приложение минимум 10 mm) до 40 mm, в отделни случаи до 80 mm. При многослойно полагане, повърхността на всеки предходен слой се награпява на хоризонтален гребен, за да осигури по-добро сцепление със следващия мазилков слой. Често, особено при външно полагане, тези мазилки играят ролята на завършващи. В тези случаи последният слой се нанася в по-малка дебелина, 5–7 mm, и се изпердашва с дървена пердашка.


 

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са подходящи както за ръчно, така и за машинно полагане, както върху фасадата, така и за вътрешно приложение. Съхненето им, подобно на другите варо-циментови мазилки, продължава ок. 7–10 дни на всеки 1.0 cm дебелина, след което могат да се полагат последващи слоеве. Ако мазилките се полагат като хастарни, то предварително върху основата трябва да се нанесе Баумит СановаПре – предварителен шприц. Шприцът се полага върху 100% от повърхността, след което се оставя да изсъхне в продължение на ок. 7 дни.
 

Крайните покрития върху мазилките могат да бъдат различни видове Баумит бои. Например, при външно приложение могат да се използват фасадните бои Баумит СановаКолор, НанопорКолор, СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор. При вътрешно приложение може да се боядисва с Баумит СановаКолор или Баумит КлимаКолор.
 

Когато се изисква по-фина повърхностна структура, особено при вътрешно приложение, върху мазилките може да се положи слой Баумит МултиУайт или МултиРенова.
 

Университет за приложни изкуства в гр. Виена, Австрия саниран с Баумит Санова МоноТрас. Снимка: Баумит
 

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са най-често използваните мазилки в случаите на саниране на сгради, засегнати от влага и соли, защото покриват най-широк диапазон, свързан със степента на натоварване от тези неблагоприятни въздействия.

 

 

 

Закони Нормативна база Коментари