Как да направим красиви и дълготрайни пътеки и алеи в двора

След сериозната и снеговита зима, тази пролет почти навсякъде бетонните настилки на открито се напукаха и започнаха да се рушат.
15.05.2012
ИЗОМАКС – Байчев ЕООД
48
настилки, двор, Изоасфалт, ИЗОМАКС – Байчев ЕОО, lалеи и пътеки
ИЗОАСФАЛТ е естетически красиво хидроизолационно покритие.
Източник: ИЗОМАКС – Байчев ЕООД

След сериозната и снеговита зима, тази пролет почти навсякъде бе- тонните настилки на открито се напукаха и започнаха да се рушат.Причината е следната: бетонът е хигроскопичен материал, който поема вода.
В резултат на замръзването на просмуканата вода, бетонът става крехък и се напуква, като така започва да губи здравината и цялостта си. Ако всяка про- лет трябва да правим ремонт на пътеките и площадките които имаме в двора си, то това значи еже- годно да се занимаваме с къртене, чистене и направа на нова замазка. Това от своя страна със сигурност не е най-приятния на- чин да си почиваме вкъщи или на вилата. Затова, вече е изобретен продукт решаващ тези проблеми и неудобства, и прави дво- ра цветен, и различен.

На база своя 22-годишен опит в областта на течните покривни хидроизолации ИЗОМАКС реши да „стъпи и на земята”, разработ- вайки своя уникален нов продукт: ИЗОАСФАЛТ – лят студен хидроизолационен асфалт !!!

ИЗОАСФАЛТ е български продукт, собствена разработка, патентован и със защитена търговска марка в „Международна орга- низация по интелектуална собственост”, Женева, Швейцария.

ИЗОАСФАЛТ представлява течнопластична студена  смес от  полимербитумна суспензия, каменни фракци с подбран зърномет- ричен състав, минерални пълнители и вода.

ИЗОАСФАЛТ е естетически красиво хидроизолационно покритие, за полагане върху нови и стари бетонови и асфалтови насти- лки, пътеки, алеи, открити паркинги, подземни паркинги, „покриви – паркинги”, надлези и други. За възстановяване повърхно- стта на амортизирани бетонови и асфалтови покрития. За пешеходна настилка около къщи и сгради, предпазваща подземните етажи от влага и вода; тротоари, цветни алеи в паркове и градини, велоалеи и т.н.

ИЗОАСФАЛТ - СЪЧЕТАНИЕ  НА  ПРЕДИМСТВА
- Настилка неподвластна на атмосферните условия, защото не поема вода!
- Студен - екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.
- Лят – течнопластичната, почти саморазливна консистенция, гарантира  лесен, удобен и бърз начин за полагане /1 кв.м се по- лага за около 1 минута/. Липсват каквито и да е фуги и снаждания. Премоства пукнатини.
- Хидроизолационен – абсолютна водонепропускливост, което означава много висока дълготрайност на покритието и съществу- ващата настилка под него.
- Еластичен – Свързващото вещество е произведено от полимербитум, модифициран със специален SBS-каучук, който осигурява еластични свойства на „ИЗО- АСФАЛТ“ и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности.
- Дебелината на покритието е 6 мм (12,5 кг/кв.м), което не натоварва констру- кцията и го прави удобен при спазване на нива.
- Много висока топло- и студоустойчивост.
- UV устойчив.

Можете да изгледате технологичният клип за начина на полагане на „ИЗОАСФАЛТ“ на www.isomax.bg

+2
Автор: ИЗОМАКС – Байчев ЕООД
Закони Нормативна база Коментари