Какво трябва да знаем за правилната вентилация на жилищните помещения

В условията на съвременното строителство, поддържането на важните санитарно-хигиенни параметри на въздуха е трудно постижимо без използване на контролирана (механична) вентилация.
02.06.2021
Екатерина Бонева
1007
Вентилационна система, жилищна вентилация, вентилация с рекуперация, децентрализирана вентилационна система
Източник: www.getair.eu/bg

Качеството на въздуха в закрити пространства трябва да осигурява здравословна среда на обитаване за поддържане на добра умствена и физическа дейност на обитателите. Най-важните фактори за комфортен микроклимат са осигуряването на достатъчно количество пресен въздух, както и температурата и влажността на въздуха. Неправилната или недостатъчна вентилация може да стане причина за повишена концентрация на въглероден диоксид и вредни вещества в помещенията, високи нива на влага или поява на мухъл и плесен. В условията на съвременното строителство, поддържането на важните санитарно-хигиенни параметри на въздуха е трудно постижимо без използване на контролирана (механична) вентилация.

Много от нас помнят старите къщи от едно време, когато за изолация на покрива и стените дори не се говореше, а от прозорците се усещаше непрекъснато течение. Макар и в наши дни това да представлява недостатък, в миналото подобни несъвършенства са били достатъчни за постигане на естествена вентилация на помещенията. В съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, реализацията на съвременните сгради се прави с високоизолиращи строителни системи и материали, които “запечатват“ сградата изключително плътно. Това се отразява благотворно на разходите за отопление, но в същото време създава преграда за естественото отвеждане на прекомерната влага и вредните вещества извън помещенията.

Неправилна вентилация – сигнал за потенциална опасност
Вентилацията има за цел да подава свеж и чист пресен въздух в помещенията. Тя осигурява обилен приток на кислород, отвеждайки влагата, неприятните миризми и вредните вещества извън обитаемите пространства на сградата. Влагата се произвежда главно от дишането на обитателите, домашните любимци, растенията, но също така и от ежедневните битови дейности – готвене, сушене на пране, вземане на душ и т.н. Ако не бъде отстранена, прекомерната влага създава условия за развитие на плесени, които могат да застрашат не само здравето на човека, но и сградната субстанция.

Правилната вентилация предпазва здравето и сградата.
Ето някои съществени доводи за нуждата от регулярна вентилация на помещенията:

Общи рискове за здравето
За допустима се приема влажност на въздуха от 30% до 65%, като оптималният диапазон е 40-60%. Отклонения от тези стойности за продължителни периоди от време носят потенциален риск за човешкото здраве – отслабен имунитет, кожни и очни раздразнения, поява на астма и алергии и повишена опасност от вирусни инфекции.

Респираторни заболявания и алергии
Прекомерните концентрации на спори на гъбички и акари в домашния прах могат да създадат нездравословна среда на обитаване. Протеините в гъбичните спори и изпражненията на акарите могат да предизвикат алергии и да благоприятстват заболявания като астма или сенна хрема.

Концентрация и умора
Покачването на нивата на въглероден диоксид във въздуха води до намаляване на концентрацията и производителността. Отклонения в съотношението между въглероден диоксид и кислород спрямо нормалното в атмосферния въздух влияние върху широк кръг физиологични процеси. При повишени стойности на въглероден диоксид кръвоносните съдове се разширяват, за да могат да абсорбират колкото е възможно повече кислород. Мозъкът не получава достатъчно кислород, кръвното налягане спада и ние се чувстваме уморени и отпаднали. Източник: www.getair.eu/bg

Развитие на мухъл и плесени
Недостатъчната вентилация увеличава влажността на въздуха в помещенията и благоприятства образуване на мухъл и щети от влага. Това не само създава рискове за здравето, но също така води до разходи за отстраняването и необходимост от ремонти.

Вредни вещества във въздуха
Вредни химични съединения, така наречените ЛОС (летливи органични съединения), попадат във въздуха в помещенията посредством изпаряване от мебели, текстил, строителна химия (бои, лепила и др.), почистващи препарати или други разтворители. Финият прах и отработените газове от автомобилите също са замърсители на въздуха и застрашават здравето.

Вредните вещества във въздуха са невидими за хората, но могат да причинят здравословни проблеми, ако са във висока концентрация и затова трябва да се отстраняват чрез редовна вентилация и, ако е възможно, да се филтрират преди навлизане в помещенията.

Вентилацията на жилищните помещения най-често се изпълнява по следните начини:

РЪЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
Отварянето на прозорци и врати е възможно най-достъпният и евтин начин за проветряване, но обичайно води до големи енергийни загуби. Най-ефективно и бързо е т.нар. ударно кръстосано проветряване, при което прозорецът е напълно отворен, като срещуположната врата или прозорец също са в отворено положение. По този начин се създава тяга и вътрешният въздух бързо и лесно се изтласква навън. Ударна вентилация по 3 до 4 пъти на ден обичайно осигурява достатъчна защита срещу повишени нива на влажност и образуване на плесени. Проветряването трябва да бъде възможно най-кратко и енергично, тъй като при всяко отваряне на прозореца се губи темпериран въздух и се вкарва въздух, който трябва да се затопли или охлади. Проветряването чрез постоянно отворени по вертикалната ос прозорци не е алтернатива на ударното проветряване, тъй като в този случай ефективността на въздушния обмен зависи от движението на въздуха и прозорците трябва да останат отворени дълго, което води до значителни загуби на топлина през зимата.
 


Източник: www.getair.eu/bg

Продължителността и честотата на проветряване зависи най-вече от броя на членовете в домакинството, а също и от съответния сезон. През лятото проветрявайте рано сутрин или късно вечер, когато външната температура е по-ниска. През пролетния сезон, когато много хора страдат от алергии, най-удачно е проветряването да се извършва след дъжд, както и рано сутрин, когато концентрацията на полени във външния въздух е най-ниска. През зимните месеци проветряването се извършва няколко пъти на ден за не повече от 5 минути.


Източник: www.getair.eu/bg

През лятото прозорецът в спалнята трябва да е отворен през нощта, за да се отвеждат изпаренията, причинени от повишено изпотяване, както и за избягване на високи нива на въглероден диоксид.
Кухнята и банята са помещенията, в които влажността се покачва най-бързо и затова е препоръчително парите, произведени в тях, да се отстраняват още в хода на тяхното формиране – чрез отваряне на прозорци или с вентилационна система. По време и след използване, вратите на тези помещения трябва да са затворени, за да не се разпространява влагата в другите стаи.


Източник: www.getair.eu/bg

Различно стои въпросът с неотопляемите мазета. Те предлагат идеална среда за размножаване на плесени и мухъл, тъй като влажният въздух там се кондензира много бързо по студените стени. През лятото влажността във външния въздух е особено висока, затова е препоръчително  проветряването на такива помещения да се извършва само през нощта при по-ниска външна температура, за да се предотврати кондензиране на влагата по студените ограждащи повърхности. За разлика от топлия, студеният външен въздух абсорбира малко влага, което позволява проветряване по всяко време през зимата.

ЕФЕКТИВНОСТ НА РЪЧНОТО ПРОВЕТРЯВАНЕ
Опитът показва, че в условията на натоварено ежедневие обитателите често не успяват да осигурят необходимата вентилация, особено през нощта и когато отсъстват от дома си. В градска среда честото отваряне на прозорци е свързано с нахлуването на външен шум, фини прахови частици и полени в стаите. Прозорците в жилищата често остават затворени и поради други причини – опасения от кражби, семейни ваканции, влизане на прекомерна топлина или студ и поради неудобство от постоянно отваряне и затваряне. В резултат на това обменът на въздух, премахването на влагата и вредните замърсители се превръща в неконтролиран процес, а потенциалният риск за човешкото здраве и за сградата се повишава ден след ден.

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА С РЕКУПЕРАЦИЯ НА ТОПЛИНА
Използването на механична вентилационна система преодолява всички компромиси на ръчното проветряване, като се постига икономия на енергия. Вентилационната технология функционира независимо, осъществявайки регулярен въздушен обмен и ефективно отвеждане на влагата и вредните замърсители извън помещенията. Когато говорим за контролирана вентилация, се прави разлика между два типа системи – централизирана и децентрализирана. Първият тип е приложим най-вече за големи жилищни обекти, търговски и офис сгради, като вентилирането се извършва във всички помещения, посредством обща въздуховодна мрежа. Недостатъци на тази система са високата първоначална инвестиция, сложната инсталация, както и невъзможността за индивидуално регулиране в отделните стаи. В допълнение, централизираната жилищна вентилация е подходяща за новостроящи се сгради и изисква поддръжка и почистване от специализиран екип.


Вентилационен уред за децентрализирана вентилация с рекуператор, филтър за фин прах и вграден сензор за температура и влага.     Източник: www.getair.eu/bg

Децентрализираната вентилационна система предлага много по-компактни модулни устройства и значително улеснен монтаж. Компонентите се вграждат във външната стена, като се прави малък отвор в сградната конструкция. Инсталацията е приложима както за реновиране на стари, така и при строителство на нови сгради. Вентилационната система с рекуператор поддържа хигиената на въздуха в оптимални параметри, като осигурява максимална енергийна ефективност. Ръчното проветряване предполага безпрепятствено напускане на затопления въздух извън помещенията и нахлуване на студена въздушна маса, която трябва да се темперира. Това изисква много повече топлинна енергия за постигане на термичен комфорт. Децентрализираната вентилация работи с топлообменник, като топлината от използвания въздух предварително се акумулира, преди той да напусне помещението. Вградените филтри предотвратяват проникване на полени и прах във вътрешността на жилището. Непрекъснатата и независима работа на системата гарантира постоянно регулиране на вентилацията, в зависимост от влажността и температурата. Съществено предимство е възможността за индивидуален контрол в отделните зони. Така се удовлетворяват различни изисквания за вентилация в стаите по едно и също време. Още едно предимство на системата е лесно разглобяване, почистване и сглобяване на модулите.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА С РЕКУПЕРАЦИЯ
Децентрализираната вентилация предлага удобно, енергоспестяващо и просто решение за поддържане на идеално качество на въздуха, независимо от времето, сезона и усилията на ползвателите. Интегрирането на такъв вид система в жилищното пространство осигурява здравословна и комфортна среда на обитаване и предпазва сградата от щети. Съвременното нискоенергийно строителство е вече немислимо без съвременните вентилационни технологии. Ефективността на системата се изразява в оползотворяване на топлината от отработения въздух и предотвратяване на загуби от топлинна енергия.


Компактен вентилационен уред  getAir с модерно управление и множество режими на работа.    Източник: www.getair.eu/bg

Заключение: Ефективността на вентилацията чрез ръчно отваряне на прозорци до голяма степен зависи от климатичните условия, архитектурното решение на сградата и поведението на ползвателя. В резултат на това липсва контрол върху осъществяването на достатъчен обмен на въздуха, отвеждането на влагата и намаляването на концентрацията на вредни вещества. Съвременните вентилационни системи убеждават с възможността за контролирано управление и поддържане на оптимално качество на въздуха в помещенията при постигане на максимална енергийна ефективност.

От Сравинителната таблица може да се запознаете с характеристиките на Ръчно проветряване и Вентилационна система с рекуперация.


Сравнителна таблица      Източник: www.getair.eu/bg

Статията е подготвена с любезното съдействие на Smart Air Systems.

 

 

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари