интериор

Красотата винаги е резултат от хармонията

15.10.2006
арх. Милена Милкова
1050

Както е казал авторът на известната стъклена къща, големият американски архитект Филип Джонсън: „Архитектурата се разваля от три проблема: клиентите, парите и функционалността.”

Къщата на лалетата

15.07.2006
Весела Маркова
1138

Домът е и “отражението” на всеки човек в очите на другите, нещо много лично и съкровено, място, където прекарваме време със семейството, приятелите и дори със самите нас.

Подпокривното пространство - нов живот

15.05.2006
Арх. Златка Христова
938

Представеният интериор е част от двуфамилна къща. По идея на собствениците в подпокривното пространство се обособява детски тракт на площ от 37 кв. метра.

Дом за две семейства

15.04.2006
Арх. Светла Атанасова
737

Двуфамилната жилищна сграда е ситуирана по вътрешната улица на парцела, ориентирана към Витоша, а от североизток към София.

Светлината в интериора

15.03.2006
арх. Борис Борисов
516

Естественото осветление е важен фактор за комфорта и нормалното протичане на жизнените функции.

В последните години, наред с високите постижения на техниката в дома, се зароди нова ахритектурна тенденция на изчистените линии и простор, в които неизменна част заема нераждаемата стомана...

Интериорът на дома - личното място

15.01.2006
арх. Пенка Станчева
583

Домът е мястото, в което се прибираш вечер, където си почиваш, в което се чувстваш уютно, където ти е удобно.

Цветята в интериора

15.01.2006
Мариана Викторова
1006

За стайните цветя основно изискване за мястото на отглеждането им е светлината и има ли достатъчен обем за тях.

Закони Нормативна база Коментари