Интелигентни и екологични технологии

София ще бъде отново домакин на 10-тото издание на Изложението и форума за Югоизточна Европа от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София.
09.12.2013
Via Expo
195
изложение, форум, технологии, via expo, wei
Интелигентни и екологични технологии ще осигурят устойчивото развитие на Югоизточна Европа
Източник: Via Expo

Интелигентни и екологични технологии ще осигурят устойчивото развитие на Югоизточна Европа
В глобален мащаб все повече държави прилагат модели и политики, които превръщат икономиките им в по-гъвкави, ресурсноефективни и нисковъглеродни системи. 

Това е отговорът на многобройните предизвикателства, свързани с изчерпването на природните ресурси и климатичните промени. 

Форматът на изявата обединява темите: „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", „Smart Cities“ (интелигентни сгради, ИКТ и мобилност), „LiftBalkans" (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране) в София. 

Целта на организатора Виа Експо е популяризирането на най-новите постижения в тези области, широкото им приложение в региона, провокиране на диалог между бизнеса и публичните институции.

В изложението ще се включат водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Полша, Словения, Чехия, Швеция и Холандия. 

Global Hydro Energy, CINK Hydro - Energy, Polytechnik, Costruzioni Nazzareno, Weiss, CPM Europe, K.A. Технолоджи, ИСАВ -1 и др. ще представят технологии за производство на възобновяема енергия, като фокусът през 2014 г. ще бъде поставен върху хидро- и биоенергията.

Фирма Филтър е част от група европейски фирми, работещи в енергийния сектор. Основната дейност обхваща решения за производство на топлинна и електрическа енергия както за индустрията, така и за обществения сектор. В момента има голям интерес към когенерационните инсталации, при които се използва биогаз от отпадъчни суровини  - животински, растителни, дървесни отпадъци, сметищни газове, газове от отпадни води и др.

Елпром Трафо предлага пълна гама трифазни маслени трансформатори, монофазни, заземителни, за ветрогенератори и трансформатори със стъпални регулатори под напрежение. 

Посетителите на изложбата ще се запознаят с EXERON - хибридна модулна система за автономно захранване, разработена от International Power Supply. Тя комбинира и управлява добитото електричество от източниците - слънце, вятър, дизел генератор, батерия и електрическа мрежа.

Clicko e млада българска компания, която работи предимно на международния пазар. Тя ще демонстрира своята телематична платформа с конкретни примери - управление и мониторинг на аларми, улично осветление, ключалки и др. посредством мобилен телефон и интернет. В процес на разработка е решение, насочено към СОТ фирми, както и система за fleet management за тежкотоварни превозни средства, предназначена за пазара на Северна Америка, интегрираща смартфон, превозното средство и интернет в едно цяло. Тя ще бъде въведена в Европа през 2015 г. 

За втора поредна година Лидер Лайт ще вземе участие в изявата. „Нашата цел е да сме в крак с търсенията на пазара и да информираме обществеността, клиентите и крайните потребители за новите технологии. Определено в България пазарът на енергийноефективни продукти ще се разраства – инсталираме светодиодно осветление в обществени сгради като болници, детски градини и др., както и в производствени помещения. То спестява 80% от енергията, осигурява по-добра жизнена и трудова среда за крайния ползвател”, споделя  г-жа Илиана Дочева от „Лидер Лайт“. 

MIG е модерна германска компания. Тя наскоро пусна енергоспестяващи бои MIG-ESP, които намаляват  електрическата консумация с 40%, подобряват комфорта и качеството на въздуха.

В рамките на „Smart Cities“ Регионалният Е-Клъстер ще презентира различни инициативи за развитие на електромобилността в градска среда, насърчаване на използването на ВЕИ и др.

Омния Контракторс е ексклузивен партньор на OCHSNER - компания с 30-годишен опит в производството на термопомпи. Тя предлага и реализация на концепцията „Умна къща“, в която всички системи се обединяват в една - отдалечен контрол, известяване за серия от състояния и сценарии от събития.

KLEEMANN, един от най-големите производители на асансьори с 30-годишен опит, стана част от „LiftBalkans“. Той залага на германското ноу-хау и високото качество на използваните материали, изнася своята продукция в над 90 страни и притежава 2% дял от световния пазар. Има изградени производствени мощности в Гърция, Сърбия и Китай. 

Част от диференцираната стратегия на KLEEMANN e особеното внимание върху дизайна. Фирмата работи в тясно сътрудничество със световноизвестния индустриален дизайнер Андреас Запатинас и максимизира удовлетворението и естетическите търсения на своите клиенти.

ILC развива активна дейност на италианския  и международния пазар като доставчик на хидравлични и електрически асансьори, подвижни платформи и компоненти на най-известните европейски брандове.

През 2014 г. Австрия е отново страна партньор на „Save the Planet“ и ще представи своите постижения на традиционния Австрийски павилион. Тя е държавата с най-голям брой предприятия в управлението на отпадъци на глава от населението - общо около 1500. Vecoplan предлага решения в дървообработването и рециклиращата индустрия - шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи. Фирмата наскоро пусна на пазара подобрена версия на VAZ 1300 ST - тя позволява ефективно използване на енергията за раздробяване на пластмасови отпадъци при абсолютно гарантирана чистота на материала след нарязване. Технологии за третиране на твърди битови отпадъци, както и за използването на биомасата като източник на възобновяема енергия ще бъдат представени от Komptech.

Друга австрийска компания е EREMA. По повод своята 30 годишнина тя пусна системата INTAREMA®, която ще постави началото на нова ера в рециклиращата индустрия.

Iternational Baler Service, Anis Trend, БалБок Инженеринг, Братя Пашев, Роланд Трейдинг, Царицата на компостирането, Елпида, Екорек България и др. също ще бъдат сред изложителите.

Лектори от авторитетни европейски институции и асоциации ще презентират законодателните и технологични новости в паралелната конференция. Акценти в програмата са сесията на Euroheat & Power „Преосмисляне на децентрализираното производство на енергия за отопление и охлаждане" и Европейският конферентен ден „Най-добри практики в управлението на отпадъците и ресурсите в рамките на ЕС“, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP.

Автор: Via Expo
Закони Нормативна база Коментари