Интегрирани фотоволтаични системи.

Интегрираните сградни фотоволтаични системи представляват съчетание от система за генериране на електрическа енергия и част от фасадата на сградата
15.11.2012
инж. Полина Петкова
9
къща, ВЕИ, енергийна ефективнос, фотоволтаични систем, електрическа енергия
Модулите за производство на енергия интегрирани в покриви.
Източник: http://www.solarthermalmagazine.com

Интегрираните сградни фотоволтаични системи представляват съчетание от система за генериране на електрическа енергия и част от фасадата на сградата. 
Освен за генерирането на електрическа енергия, тези системи играят роля за подобряване на естетическия вид на сградата и повишават категорията и.


Модулите за производство на фотоволтаична енергия интегрирани в покривни хидроизолационни системи, декоративни стени и прозорци, са обект на все по-чест избор от страна на потребителите, както за големи жилищни сгради, така и за еднофамилни къщи. Те предлагат както добра изолация, така и възможност за покриване на собствените енергийни нужди или генериране на допълнителна печалба от продажбата на електричество. 


Системите от интегрирани фотоволтаични модули са подходящи за използване при различни повърхности и наклони. Удачно е да се употребяват както в нови конструкции, така и за вграждане в съществуващи такива. Те са леки, гъвкави и не чупливи, като същевременно са лесни за монтаж и поддръжка.


В сравнение с традиционните слънчеви модули, интегрираните фотоволтаици са изградени от гъвкави соларни клетки, действащи съвместно със синтетични мембрани, като това позволява по-ефективно използване на повърхността, без значение от наклона и формата и. Адаптират се идеално както към наклонени, така и към плоски и вертикални повърхности и същевременно са изключително здрави и устойчиви към атмосферните влияния. Поради ниското си собствено тегло, тази технология не изисква допълнителна подсилваща конструкция, тъй като не предизвиква значително увеличаване на статичното натоварване. Не са необходими допълнителни ветроустойчиви елементи, както и допълнителна мълниезащитна инсталация.


Тези системи представляват печеливша инвестиция, те са иновационни и надеждни. Прилагането им в домовете се отразява положително както икономически, така и изолационно. 


Интегрираната слънчева фотоволтаична система представлява една FPO мембрана, изградена от гъвкави аморфно силициеви елементи, което я прави гъвкава, нечуплива и с гарантирано дълголетие. Инсталирането на системата е лесно, а свързването и с електрическата мрежа е директно.


Ползите от тези инсталации са много: пасивен доход, простота на системата, надеждност, добра изолация на общата повърхност. Свързани към електрическата мрежа, те биха могли не само да задоволят собствените енергийни нужди на домакинството, но и да генерират сериозни годишни приходи.


 Действащите стандарти предвиждат осигуряване на дългосрочна стабилност, гарантирана по време на целия жизнен цикъл на оборудването. Тази стабилност е придружена с 80%-ва производителност на модулите в продължение на 20 години. От друга страна в много държави в ЕС тези системи ползват данъчен кредит до 8% от инвестицията.


Рентабилността на интегрираните фотоволтаични системи, е преимущество което трябва да бъде оценена по достойнство. Тя дава възможност за ефективно използване на цялата повърхност на сградата.


Този вид система се състои от аморфни силициеви модули, които използват различни спектри на слънчевата светлина. Те се състоят от три слоя, като основната част се поставя между два проводими слоя (положителен и отрицателен), като полученият модул се интегрира директно в полимерни мембрани. По този начин се получава лек и водоустойчив модул, с висока якост и ниска чувствителност към високи температури. В допълнение трябва да се отбележи минималната чувствителност към частично образуваните сенки върху системата. Този ефект се постига благодарение на вградените байпас диоди във всяка клетка, което минимизира отрицателното въздействие на засенчването.


Сравнение на ефективността в проценти на интегрирана фотоволтаична система със стандартна такава:
1. Интегрирана фотоволтаична система:
• Теоретична степенна усвояване на повърхността – 100%;
• Загуби от частично засенчване – 0%
;• Ефективност при южна ориентация – 92%;
• Ефективност при югозападна ориентация – 92%.


2. Традиционна фотоволтаична система:
• Теоретична степенна усвояване на повърхността – 33%;
• Загуби от частично засенчване – 9%;
• Ефективност при южна ориентация – 91%;
• Ефективност при югозападна ориентация – 87%.


Една от основните ползи от интегрираните фотоволтаични инсталации е опазването на околната среда от генериране на вредни емисии от CO2. Освен това полимерните мембрани не съдържат вредни пластмаси или добавки и не отделят диоксини по време на жизнения си цикъл.


Основните елементи, които формират системата са модули изградени от силициеви клетки, които преобразуват слънчевото лъчение в електрическа енергия. Тези модули са термично запечатани в хидроизолационна мембрана закрепена механично към конструкцията на самата повърхност, към която се интегрира. 


Интегрираните фотоволтаични инсталации имат много висока ефективност дори при дифузна светлина и ниски нива на слънчева радиация.


Множеството предимства като високата издръжливост на атмосферни и физически влияния, гъвкавост, наличието на байпас диод, минималното влияние на температурата и др., определят тези системи като един много подходящ избор за много къщи, чиито собственици желаят да направят една разумна и дългосрочна инвестиция.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари