Интегрирани топлоизолационни системи от Марисан

Грижа за вашия комфорт през всички сезони
10.03.2011
Марисан ООД
47
Марисан, ТЕРМОФЛЕКc, толоизолация, комфорт
Топлоизолационни системи Марисан
Източник: марисан ООД

Откакто човек е започнал да строи сгради се е опитвал да ги защити и предпази от навлизане на влага и загуба на топлина и енергия. С времето изискванията към качеството на тази защита и нейната функционалност се е покачила неимоверно. Тук най-ясно се вижда, че голяма част от строителните мероприятия по защита на сградите не могат да бъдат преодолени посредством единични продукти, и че единствено пълните системни решения гарантират успех.
Това което за човека е подходящото облекло – това  представлява подходящата топлоизолационна система за сградата. Предимствата на едно перфектно топлоизолиране са недвусмислени и неоспорими – гарантира благоприятен, здравословен и комфортен начин на живот. Когато в тях не прониква студ и горещина – се спестяват до 80% от разходите за отопление и охлаждане на жилищното пространство, като при това се щади околната среда. Строително-физичните предимства на една интегрирана система за топлоизолиране покачват стойността на всяка недвижима собственост: чрез ефективна защита на външната стена и на носещата конструкция на сградата, предлагат защита от градушка и са високо паропропускливи. Просмукването на влага от стените и образуването на топлинни мостове бива ефективно предотвратено.
Действието на една топлоизолационна система е просто – тя създава изолационен слой който възпрепятства преминаването на топлинният поток през стената като предотвратява по този начин топлинните загуби. Спазването на предвидените законови минимални стойности за топлинна защита на строителните елементи гарантира не само чувствително намаляване на разходите за отопление и климатизация, но и ефективно предотвратява образуването на конденз по вътрешните стени на помещенията.
Тук е момента да се подчертае обаче, че тези минимални стойности разглеждат топлоизолационната система основно от техническа гледна точка, а не като „инвестиция“, която трябва не само да ни се изплати във времето, а и да ни донесе печалба. Ако се върнем към основната функция на една топлоизолационна система обаче, а имено – да намали загубите на топлинна енергия през ограждащите стени на сградата ще видим, че тези загуби имат конкретни финансови измерения. Имено когато разглеждаме една топлоизолационна система като вид инвестиция можем да съпоставим разходите от една страна за нейното закупуване и полагане със разходите за отопление и климатизация които спестяваме след нейният монтаж.
Загубите на топлинна енергия през стените могат да се изчислят в кВч за всеки м² от фасадата на сградата. В таблицата са посочени загубите за един отоплителен сезон за всеки м² от фасадата при една и съща стена (изградена от 25 см тухла), ако тя е изолирана с плочи ТЕРМОФЛЕКС® EPS F с различа дебелина. Ако сравним загубите при неизолирана стена с тези след нейното топлоизолиране ще придобием представа за спестените загуби и съответно тяхното финансово измерение (ако 1 кВч ≈ 0,14 лв):
Съпоставяйки тези резултати със цената за закупуването и монтажа на 1 м² от цялата топлоизолационна система (при сегашните цени) можем да разберем за колко време ще се изплати цялата инвестиция и момента от който топлоизолационната система ще започне да ни носи печалба:( виж таблица 1)
Виждаме, че при сегашните изключително ниски цени на строителните материали една такава инвестиция се изплаща за около 2 години и от тогава всеки допълнителен сантиметър топлоизолация ни носи печалба от спестени разходи за отопление. Важно е да се отбележи също, че горните изчисления са правени при сегашните нива на цените за топлоенергия, които както знаем постоянно и само се увеличават.( виж таблица 2)
В този смисъл можем да обобщим, че от нашите сгради изтича огромно количество енергия, за която ние плащаме. Инвестициите в енергийна ефективност са с бърза възвръщаемост и ни носят печалба – изразена както финансово, така и под формата на покачване стойността на сградата и удължаване на нейният живот.
Топлоизолационните системи на Марисан са модерни системи за топлинно изолиране на сгради, обединяващи позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните технологии и се състоят от добре подбрани и взаимно допълващи се един към друг по оптимален начин елементи.
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA се отличават с отлични топлоизолационни характеристики, както през зимата, така и през лятото, висока пукнатиноустойчивост и 10 пъти по-голяма устойчивост на удар, натиск и други механични натоварвания в сравнение с минералните системи. Те са паропропускливи и позволяват на системата да „диша“извеждайки кондензиралата влага в стените на сградата, осигурявайки същевременно много добра звукоизолация.
Системите са обединени в две серии – ТЕРМОФЛЕКС: произведени от стандартният експандиран полистирол познат на всички ни под името стиропор. Другата серия – ТЕРАПРОР е произведена от EPS с вграден в структурата му графит, благодарение на който топлоизолационните му качества се покачват неимоверно – правейки го един от най-ефективните топлоизолационни мате-риали в момента на пазара.
Предназначени са за топлинно изолиране на най-разнообразни места в зави-симост от механичните им качества – на вътрешни и външни стени и фасади, междустенни пространства, на плоски, скатни, озеленени и отворени за движение покриви, на подпокривни пространства, на подове и тежко натоварени такива, тавани, тераси, балкони, стрехи под подово отопле-ние, хладилни камери, сандвич панели, нискоенергийни и пасивни къщи. И двете системи се характеризират с прости и лесни работни операции и етапи и гарантират възможно най-голяма сигурност при работа с тях.
Използването на модерни и иновативни технологии при производството, постоянният производствен контрол на суровини и материалите, както и непрекъснатият мониторинг от страна на отговорните за това служби и организации гарантират висок стандарт на качеството на тези системи.
Доказателство за това са признанията и наградите които системите за топлоизолиране на Марисан са получили за своето качество:
2007 г. – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО от Българската асоциацията за изолации в строителството
2008 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО на Пловдивският панаир 2008 г.
2010 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО от Съюза на специалистите по качество в България

+5
Автор: Марисан ООД
Закони Нормативна база Коментари