Инсталации

Изграждането на домашния киносалон е пресечна точка на много специалности, към които собственикът би трябвало да се отнесе с особено внимание и добре да обмисли всички възможности.

Интегрирани системи за дома

15.06.2011
инж.Георги Хлебаров
594

Всички тези системи създават както удобство, ефективност на работата и забавленията, също и стрес, неувереност и загуба на време.

Поява на лоши миризми в сгради

08.05.2011
Д-р. инж. Иван Иванов
2278

Лошите миризми, които се появяват в някои сгради, са много неприятно явление, последица от редица грешки, допуснати при проектиране, строителство, избор на материали и експлоатация.

(При липса на улична канализация и когато няма къде да се отвеждат отпадъчните води)

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др

Водата, която пием

14.04.2011
Елка Илиева
513

За да функционира нормално, човешкият организъм се нуждае от 1 до 7 л вода на ден, за да се избегне дехидратацията.

Вентилацията на пасивната сграда

10.03.2011
инж. Петър Камбуров
2269

Нека първо да си припомним какво означава „пасивна” сграда и защо е важно да говорим за вентилацията на пасивната сграда.

Blower door test

10.03.2011
Светла Бонова
974

Изпитване на въздухонепроницаемостта на сградите. За пасивни сгради и не само

Най-изгодният енергиен източник за отопление

10.03.2011
инж. Владимир Карапетров
2382

Настоящото сравнение е направено на база подложки на нова сграда, отговаряща на изискванията за топлосъхранение и икономия на енергия.

Структурните изолационни панели COMPOPAN са висококачествен композитен строителен материал...

Ние всички търсим начин да снижим максимално разходът на енергия и да намалим месечните си битови разходи за дома.

Освен че осигуряват естетическа наслада, тяхната облицовка е гаранция за отлично акумулиране на топлина

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини

Икономични отоплителни системи от Bosch

12.09.2010
„Бош-Термотехника”
655

В търсене на ориентирано към бъдещето отоплително решение страни като Германия и Англия от години използват предимствата на кондензната техника.

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
Още за Къщата
1663

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Как да използваме пасивните техники за летен комфорт

15.05.2010
Светла Бонова, ИГ ПАСИВНИ СГРАДИ
502

Когато говорим за енергийна ефективност в сградите и в частност в еднофамилни къщи, основният акцент е намалението на консумираната енергия за отопление.

Закони Нормативна база Коментари