Индивидуалните пречиствателни станции – в крак с времето

Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода
14.07.2014
Светлана Желева
1904
къща, дом, отпадни води, пречистват. станции, третиране на води
Всички пречиствателни станции се монтират под земята и имат стабилен капак
Източник: http://www.top-eko.com/

Как функционира пречиствателната станция?
Пускаш водата в тоалетната, дърпаш тапата на ваната и мръсната вода изчезва от къщи. През канализацията по дълги подземни тръби тя стига директно до пречиствателната станция (ПСОВ).  Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода. И оттам може да се влее в реки и морета. Така пречистената вода завършва своя кръговрат. ПОСВ поддържа количеството използваема вода, т.е тя не намалява, така се предотвратяват суши и се постига екобаланс, пище специализираният сайт -www.oekoleo.de


Отпадната вода се чисти в  две фази - механична и биохимична.
При механичната обработка по-едрите отпадъци се отделят чрез решетка. Там се намират не само фекалии, а също боклук и хранителни остатъци, които са изхвърлени в тоалетната чиния и в мивката. След това отпадната вода попада в грес улея, където всички мазнини се премахват. Водата продължава пътя си в пясъчния улей, където пясък и дребен чакъл биват отстранени. С това механичната фаза приключва.


Сега идва ред на биохимичното третиране, което е сърцевина на работата на пречиствателната станция.  В съживителния басейн специални и полезни бактерии се грижат за това допълнителните вещества да бъдат разградени. 


Тъй като някои бактерии се нуждаят от кислород, периодично се налага да се влива мощна въздушна струя в басейна, който започва да бълбука. По –нататък следва разделяне на водата от тинята. На тази фаза пречистената вода и тинята се изследват. Ако параметрите са в норма, то водата се излива в съседни ручеи, реки и езера.


Какво се случва с пречистената тиня?
Тук има повече възможности. Тинята, която не съдържа остатъци от лекарствени вещества служи напр. като тор в земеделието. В някои пречиствателни станции тинята се изгаря, но се губи фосфат, които е ценно подхранващо вещество в селското стопанство.  В други станции тинята се събира в биореактор. От нея се произвежда газ,  която служи за генериране на ток. Освен това от пречистената тиня чрез т.нар заземяване може да се получи хумусова почва.


В селските райони, по стандарт на население между хиляда и 5 хил. души се пада една пречиствателна станция. Днес повечето водни басейни са с добро качество на водите.


Какво НЕ трябва да се излива в канала?
Хигиенните материали трябва да се пускат в кофата за боклук, а не в тоалетната чиния. Същото важи за хранителни остатъци, както и за бои, лакове, масла и мазнини. Химичните вещества в лекарствата обременяват допълнително отпадните води.


Може ли да се пие пречистената вода
Тази вода не е годна за пиене, дори и коефициентът на разграждане да е 99% Пречистената вода всъщност изглежда чиста, но е с бактерии. Има пречиствателни станции,  които допълнително пречистват с ултравиолетови лъчи. Те дезинфекцират водата  и убиват микроорганизмите. Тази вода  почти притежава качествата на питейна.


10 необходими неща за пречиствателна станция за еднофамилна или двуфамилна къща 


  • 1. Всички пречиствателни станции се монтират под земята и имат стабилен капак, който се изгражда от различни материали- водоустойчив, фибро стъкло и др.
  • 2. При някои модели оборудването в тях харчи много малко ток, почти колкото ел. крушка. Има и модели, които работят на анаеробен принцип, без използване на консумативи и ел.енергия.
  • 3. При някои модели пречиствателната станция трябва да се почиства.  Изяснете този момент още преди да направите поръчката.
  • 4. Когато искате да закупите пречиствателна станция е добре да се поинтересувате от степента на пречистване на водата – дали пречистената вода може да се използва за напояване на градината, двора, тревните площи. А утайката дали е  годна за наторяване.
  • 5. Водите от пречиствателната станция могат да бъдат зауствани в съществуващите дренажни системи, които след това попадат в почвата или в реки, дерета и ручеи. 
  • 6.  Проектирането, планирането и работата на една пречиствателна станция е комплексен процес. Съоръжението трябва да отговаря на множество санитарни и технически изисквания за пречистването на отпадните води. Целта е да се намали замърсяването на околната среда и опазване на водното богатство от химически, биологически и механични вещества. А също и разточителното пилеене на питейна вода за  поливане, индустриални и селскостопански цели, както и опасното разпространение на зарази. 
  • 7. Собственикът на дома задължително трябва да се консултира с фирмата за правилната експлоатация на пречиствателното съоръжение. Едни специалисти идват и правят монтажа, а други се занимават с дългосрочната поддръжка. При неправилна експлоатация пораженията могат да бъдат ужасни.  
  • 8. Когато се проектира пречиствателната станция трябва да се съблюдават следните правила: За колко души е предназначена, подбор на оборудването, избиране на мястото, където ще се монтира, откъде ще се доставя ток за  съоръжението. 
  • 9. Добрата новина е, че при монтирането й почти не се налага допълнителни строително- монтажни дейности.
  • 10. Добре е да знаете, че консумацията на вода на едно домакинство в Европа възлиза средно на 170 л. на ден. За къпане и за WC отиват по 50 л., за пране -20 л., за поливане -15 л., миенето на чинии поглъща 10 л., за готвене и пиене отиват още толкова.+5
Автор: Светлана Желева
Закони Нормативна база Коментари