икономично отопление

Кой е най-икономичният вид отопление през зимата?

Газови или вентилаторни конвекторни печки

15.10.2015
инж. Полина Петкова
3885

Правила при избор на газови или вентилаторни конвекторни печки.

Закони Нормативна база Коментари