Изомакс

И З О М А К С Т Е Р М - ЗА ДА НЕ ИЗТИЧАТ ПАРИТЕ ВИ ПРЕЗ СТЕНИТЕ!

Хидроизолации „Изомакс“ – за да не тече!

14.10.2013
Изомакс Байчев ЕООД
2326

„Където е текло, пак ще тече“ – казват старите хора. Те обаче не са познавали хидроизолациите на „Изомакс“.

НОВА ИЛИ РЕМОНТИРАЙ СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ БЪРЗО, ЕВТИНО И ДЪЛГОТРАЙНО С БЪЛГАРСКИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИИ „ИЗОМАКС”

Направи нова или ремонтирай стара хидроизолация бързо, изготно и дълготрайно с българските хидроизолации ИЗОМАКС.

Закони Нормативна база Коментари