ИзомаксТЕРМ

ИзомаксТЕРМ отразява 89,20% от слънчевите лъчи, съгласно стандарта ASTM E 903-12. Това е установено чрез изпитанията му в университетската лаборатория за енергийна ефективност към “Enzo Ferrari”

И З О М А К С Т Е Р М - ЗА ДА НЕ ИЗТИЧАТ ПАРИТЕ ВИ ПРЕЗ СТЕНИТЕ!

Закони Нормативна база Коментари