Изолацията на основите на сгради. 15 аспекта на този проблем

На кого е задължението за защита на сградите от външни и подпочвени води – на архитекта, конструктора, ВиК специалиста, инвеститора или изпълнителя?
08.07.2010
инж. Ива Германова, инж. Ивета Бистрина
22
хидроизолиране, основи, фундаментна плоча, дренажна мембрана, дилатационни фуги
Сграда без дренажна система.
Източник: инж. Ива Германова, инж. Ивета Бистрина

Фирмите “Германов БГ” и “Ай Ти Би” са едни от доайените в България в областта на хидроизолирането на основи и покриви на сгради. Редакцията ги покани да споделят своя практически опит и  систематизират най-често допусканите грешки при хидроизолиране на основи на сгради.
На кого е задължението за защита на сградите от външни и подпочвени води – на архитекта, конструктора, ВиК специалиста, инвеститора или изпълнителя? Би трябвало да е на всички участници в строителния процес. От десет години, проблемите с хидроизолациите се изучават като отделна дисциплина.
Отговорно и професионално ще постъпи онзи инвеститор, който приема хидроизолациите като гаранция и критерии за качествено строителство. Затова при  възникнал проблем не се колебайте да потърсите мнението на специалисти.
Едва ли някой строител или инвеститор е предполагал, че едно от най-важните  и проблемни звена в строителния процес ще се окаже хидроизолирането на основите. Достатъчно беше да се намаже фундамента с разтопен асфалт или водно стъкло и да смятаме, че сме решили проблема. Все по-големите изисквания за приемане на строителните обекти, обаче акцентират вниманието на изпълнителите и върху хидроизолацията на подземната част на конструкцията. Но за съжаление не във всички проекти се залага детайл за хидроизолация на фундаменти.
Но дали може да се приложи някакъв унифициран детайл? Често пъти отговорът на този въпрос е различен! Така както са различни новите технологии или пък местностите, в които се строи и въпреки всичко има постулати, който не бива да бъдат нарушавани. Дългогодишният опит, който имат двете фирми в тази посока, ни позволява да систематизираме някои често допускани грешки:
1.    Понякога не е ясно какъв вид подземни води искаме да изолираме, което пък е предпоставка за грешен избор на материали. Трябва да се знае произходът на водите – дали са само капилярна влага, безнапорни води или напорни води с хидростатично налягане. Всичко това е описано в геоложки доклад, който на по-малки обекти обикновено липсва. Обърнете внимание на геоложкия доклад, ако има такъв!
2.    Абсолютно недопустимо е да има вода в строителния изкоп по време на хидроизолирането. Тя трябва да бъде трайно отстранена или понижена чрез филтрационни кладенци или дренажна система, защото иначе това би попречило на адхезията между основата и хидроизолацията (виж сн. 1).
3.    За изграждането на дренажните системи трябва да има проект, съобразен със съответния геоложки доклад. Геотекстилът е неделима част от изпълнението, защото предпазва дренажа от затлачване.
4.    Хидроизолацията на подземните части се полага от външната страна! Дори и при сгради, строящи се на регулационната линия има техническо решение за такова изпълнение – тя се поставя преди изливането на стените. Единствено при саниране на съществуващи сгради се допуска изолацията да е от вътрешната страна (виж сн. 2)  поради невъзможност от външно изпълнение.
5.    Не пропускайте да предвидите защита на вертикалните подземни елементи при обратния насип! Това може да стане чрез екструдиран пенополистирол 4 см; с HDPE мембрана; с бетонов панел 4 см или с тухлен зид 12 - 15 см (виж сн.3 и сн. 4).
6.    Трябва да се съобрази наличието на дъна на асансьорни шахти във фундаментната плоча и инсталационни отвори (ВиК; електроинсталации) в стените, които изискват допълнителна обработка около отворите и заложените тръби, фланци (виж сн. 5).
7.    Нарушеният и повреден след изграждането хидроизолационен пакет поради пробиване и прекарване на тръби и др. трябва да се възстанови от квалифицирани работници. В противен случай той става неефективен и безсмислен.
8.    Всички стърчащи арматури да се изрежат до ниво бетон, неравностите да се пасират, а отвори от шпилките на кофража и каверни по бетона (шупли) да се запълнят. Основата за изолиране трябва да е възможно най-гладка.
9.    Не забравяйте, че за да се избегне проникване на повърхностни води в сутерена зад изолационния пласт, ваната, която се изгражда, трябва да достигне 0,30 м над кота терен (виж сн.6).
10.    Внимание! Хидроизолационният слой се захваща  и механично, ако дълбочината на фундиране е повече от 2 - 2,5 м (виж сн. 7).
11.    Броят на пластовете рулонен материал и съответната дебелина на мембраната зависят от големината на водния напор.
12.    Особено внимание трябва да се обърне на дилатационни фуги при по големите обекти. Да се дадат и изпълнят детайли на тези фуги, гарантиращи сигурността на обекта при “работата” им, чрез water stop ленти (виж сн. 8), въжета от микропореста гума, компенсатори, битумни или пенополиуретанови мастици.
13.    Когато в проекта са заложени ивични фундаменти, те задължително се хидроизолират. Изолира се и подът на сутеренния етаж, като фугата между него и фундамента се обработва чрез компенсатори, които фактически предпазват от разкъсване подовата хидроизолация, вследствие на натоварвания от слягане и др. и позволяват на фугата да работи.
14.    Срязващите усилия са пагубни за изолацията в основи, затова този проблем се предвижда още при проектирането на сградата.
15.    И накрая за по-голяма сигурност при изолирането на помещения като мазета, гаражи и др. бетонът, от който се изгражда подземната част на сградата може да бъде от клас по водонепропускливост W0,4 - W0,8.
На фона на нови хидроизолационни материали, темата за хидроизолациите в основи може да бъде разширявана, обсъждана и допълвана, проект на хидроизолационна система обаче трябва да бъде изготвен от специалисти.
Сериозно и отговорно да подхожда към този проблем всеки, заел се с това прекрасно и съзидателно дело – строителството!

Автор: инж. Ива Германова, инж. Ивета Бистрина
Закони Нормативна база Коментари