Излъчиха победителите в студентския конкурс "Градина на младоженците"

Темата на конкурса е свързана с това да се предостави възможност на младоженци за изнесен ритуал в обособена за целта паркова среда, както и да даде възможност на младоженците да засадят дърво.
22.04.2021
СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
168
студентски конкурс, Градина на младоженците, ландшафтна архитектура

Темата на конкурса е свързана с това да се предостави възможност на младоженци за изнесен ритуал в обособена за целта паркова среда, както и да даде възможност на младоженците да засадят дърво.


Целта на студентския конкурс е да се осигури единна и хармонична паркова среда, умело съчетаваща съществуващите инженерно-технически съоръжения и бъдещите функционални зони в парковата територия. Обособяване на смислови центрове, кореспондиращи с добре планирана алейна мрежа с удобни и функционални връзки с елементи на парка и контактните територии.


Обектът на конкурса се намира заключен между бул.„Шипченски проход“, ул.„Иван Димитров-Куклата“, ул.„592-ра“ и ул.„Владово“ в гр.София. В близост се намират сградите на Електрическа подстанция „Александър Наумов“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии - сграда 2.

Територията се намира в непосредствена близост до административната сграда на район "Слатина" и сградата на БАН - Институт по металознание "акад. Ангел Балевски".


ЖУРИТО
инж. Тошко Николов - зам. кмет СО р-н "Слатина"
инж.  Диана Тодорова СО р-н "Слатина"
л.арх. Радка Якимова СО р-н "Слатина"
л.арх. Екатерина Антова КАБ
л.арх. Даниела Стайкова КАБ
л.арх. Христо Ангелов

И победителите са...

ПЪРВА НАГРАДА - плакет, летен стаж в администрацията на район "Слатина" и стипендия от Leader's Academy
Нели Колева - IV курс ЛАЛП, УАСГ 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - специална награда на Graphic Ground за графично представяне. Графичен таблет Wacom и едногодишен SketchUp Pro лиценз
Нели Колева - IV курс ЛАЛП, УАСГВтора награда
Мила Александрова - III курс ЛАЛП, УАСГ
Никол Христова- III курс ЛАЛП, УАСГТрета награда 
Аделина Първанова - V курс ЛА, ЛТУ
Десислава Грозданова - дипломант ЛА, ЛТУ
Настоящият конкурс се организира от архитектурна колегия “Ж” - ландшафтни архитекти при РК София-град към КАБ, СО-Район "Слатина” и “Седмицата на брака” в България, координирана от сдружение "Асоциация oбщество и ценности”

        


Всички предадени проектни материали можете да видите на сайта на конкурса

Закони Нормативна база Коментари