Изложения и форум за Югоизточна Европа

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (EE и ВЕ), „Smart Cities" (интелигентни градове), „Save the Planet"(управление на отпадъци и рециклиране), „Save the Life" (контрол по време на природни
01.09.2014
Via Expo
195
форум, изложения, via expo, екология и ВЕИ, интелигентни градове
Изложения и форум за Югоизточна Европа
Източник: Via Expo

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (EE и ВЕ), „Smart Cities" (интелигентни градове), „Save the Planet"(управление на отпадъци и рециклиране), „Save the Life" (контрол по време на природни бедствия и аварии) 


  • изложения и форум за Югоизточна Европа 
  • 11-13 март 2015, София, България 
  • Организатор: Виа Експо 

Промените в климата, изчерпването на природните ресурси и налагането на модела на "кръгова икономика" стимулират страните от Югоизточна Европа да инвестират в своите икономики  в съответствие с целите, поставени от ЕС. За да достигнат световните лидери, е необходимо да се прилагат по-широко новите технологии и да се използват техните постижения. 


11-тото издание на изложенията и форума за Югоизточна Европа играе ролята на успешна платформа за представяне на продукти и за обмяна на експертен опит. През годините организаторите от Виа Експо разширяват формата, включвайки актуални теми. Част от тях се фокусират върху върху решенията, които осигуряват устойчиво развитие в дългосрочен икономически и екологически аспект. Нов акцент се поставя върху превенцията и реакциите в условия на природни бедствия и промишлени аварии.  Техният брой нараства и те имат изключително негативно влияние  върху околната среда, хората и икономиките. 


Изложенията - профил на участниците
„ЕЕ и ВЕ“: енергийноефективни решения за отопление, охлаждане, вентилация, осветление; енергийноефективно строителство; възобновяема енергия – слънчева, вятърна, геотермална, хидро- и биоенергия, енергия от отпадъци и др.


„Smart Cities“(интелигентни градове): управление на енергия, интелигентни мрежи и съхранение на енергия, интелигентни сгради, осветление, ИКТ, е-мобилност, транспорт, реакция при извънредни ситуации в градски условия.


„Save the Planet": събиране на отпадъци, транспортиране, третиране, депониране,  енергия от отпадъци, ресурсна ефективност, рециклиране. Австрия е стратегически  партньор на „Save the Planet”  и за шеста поредна година ще се организира австрийски павилион. През 2014 г. броят на фирмите участнички се увеличи с 88% в сравнение с предходната година. 


„Save the Life“: управление и контрол при бедствия и аварии, безопасност на работното място. 


До 1-ви октомври 2014: отстъпки и бонус услуги за ранна регистрация за участие в изложенията


Форумът
Той  предоставя един задълбочен поглед върху широк спектър от въпроси , свързани с тенденции, възможности, стратегии, финансови инструменти, законодателство и добри практики.  Лектори от цяла Европа ще се включат в програмата.  Интерес ще предизвикат сесиите  на Euroheat & Power „Бъдещето на топлоцентралите в Европа” и на Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP) -  „Кръгова икономика”.


Целевата аудитория на събитието обхваща: представители на бизнеса, държавни институции, университети, асоциации, изследователски и научни центрове, медии. 


Полезни връзки:  Статистика 2014,   Видео 2014,   е-бюлетини,

Автор: Via Expo
Закони Нормативна база Коментари