Изложения за Енергийна ефективност организират през 2015 г.

Виа Експо организира 11-тото издание на изложенията и конференцията за Югоизточна Европа през март 2015 г.
27.11.2014
Виа Експо
216
Виа Експо, изложения, конференция, енергийна ефективнос, възобновяема енергия
ETRA
Източник: www.viaexpo.com

Градските и енергийни системи в Югоизточна Европа се нуждаят от съществено модернизиране, за да отговорят адекватно на предизвикателствата, свързани с климатичните промени и с намаляването на потреблението на ресурси. 
Виа Експо организира 11-тото издание на изложенията и конференцията за Югоизточна Европа „Smart Cities" и „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (11-13 март 2015 г.).
Организаторите очакват отново силно международно присъствие - реализиране на  Австрийски, Швейцарски и Норвежки павилиони на територията на изложенията, както и интерес от страна на бизнеса, общини, браншови асоциации и научни центрове от цяла Европа. До момента участие са заявили компании от България, Русия, Германия, Чехия и Испания.
Те ще представят технологии за производство и съхранение на възобновяема енергия. Благоприятните условия за развитие на биоенергията у нас обуславя и големия брой изложители, работещи в този сегмент на пазара. Посетителите ще се запознаят с предимствата от прилагането на енергийно ефективни решения за отопление, климатизация, вентилация и осветление. Акцент ще бъде поставен върху ИКТ, системи за управление и контрол (BMS), информационно моделиране на сградите (BIM), мобилност и транспорт.
Гост-лектори от Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Италия, Норвегия и Франция потвърдиха участие в конференцията. Експерти от Intel ще споделят своите най-нови разработки в областта на „интернет на нещата". Девет примера от Европа за финансиране на проекти за интелигентни градове, аутсорсване на M2M операциите при големите индустриални предприятия, ECALL: автоматизирано аварийно повикване при пътни произшествия, са част от другите застъпени теми във форума.
В сесията на Euroheat & Power „Бъдещето на топлофикациите в Европа" ще се включат представители на Samson, Dalkia, Fortum, Ramboll и др. Те ще изследват ролята на местните власти за подобряване на ефективността и използването на ВЕИ в отоплението и охлаждането. Лектори от Австрия ща запознаят аудиторията с конкретни решения за енергиен мениджмънт на общините. Кои са най-новите видове изолации за осъществяване на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия – ще научим от Оливър Льобел от PU Europe.

Паралелни изяви: „Save the Life" (контрол при бедствия и аварии) и „Save the Planet" (управление на отпадъци)

Статистика 2014     Филм 2014

Организатор: Виа Експо  - www.viaexpo.com

 

Автор: Виа Експо
Закони Нормативна база Коментари