Изграждане на поливна система за нашия двор и градина

В настоящия материал ще разгледаме етапите и необходимите материали за изграждането на Поливна система за нашия двор и градина.
24.07.2020
Екатерина Бонева
1691
поливна система, двор и градина, капков маркуч, роторни дюзи
Позиционирането на разпръсквачите става на разстояние радиуса им на поливане
Източник: www.dvorche.com

Наличието на поливна система е удобно решение за градината и резултатен метод за дозиране на точното количество вода за напояване. Тя е полезен апарат, защото се грижи за добрия вид на растенията и пести средства и труд. Не винаги е задължително да прибягваме до закупуване на автоматизирана система и при положение, че разполагаме с определен бюджет, достатъчно желание и сръчност успешно можем я проектираме и сами. Все пак, ако искаме поливната система да е професионално направена, е добре да се обърнем към специалистите в тази област. В настоящия материал ще разгледаме етапите и необходимите материали за изграждането на подобна система.

Изготвяне на проект за инсталацията
За да започнем правилно това начинание е необходимо да оформим собствен проект за напоителната система. За оразмеряването на инсталацията трябва най-напред да направим скица с размерите и формата на терена.
При това е редно да вземем предвид следните основни фактори:

•    Наличието на постройки и прилежащи площи, върху които не би било уместно да се извършва напояване;
•    От важно значение е определяне на видовете растителност за преценяване на нужното количество вода, било то селскостопански култури, тревни насаждения или цветни лехи;
•    Видът на почвата е още един от показателите, с които трябва да се съобразим. В зависимост от това дали типът почва е рохкав и силнопропусклив или по-задържащ, ще можем да преценим начините и графикът за поливане;
•    Дали поливната система ще е включена към водопровода или ще използваме собствен водоизточник – кладенец или сондаж, както и мястото за позиционирането им;
•    Възможност за електрическо захранване и полагане на кабели и преценяване на условията за произтичащите от това изкопни работи;
•    Съществуваща опасност от силни ветрове;
 


Можем ли сами да си направим поливна система     Източник: www.homebydleni.cz

Преди да пристъпим към работа е редно да сме сигурни в спазването на всички законови разпоредби и да съблюдаваме правилата за безопасност.
Основни материали за напояване
Сред най-използваните материали за поливни системи се нареждат:

  • разпръсквачи с предвидените към тях дюзи с фиксиран и регулируем сектор
  • роторни дюзи за разпръсквачи тип спрей
  • аксесоари за монтаж, в това число водовземни скоби, мека връзка, коляно за мека връзка;
  • капков маркуч и капкообразователи
  • тръби за монтаж с висока и ниска плътност
  • фитинги и материали за автоматизация
     


Разпръсквач с роторна дюза     Източник: www.kapkovo.blogspot.com

Схема на инсталацията
Следващата стъпка е да разработим адекватна схема на инсталацията, преценявайки броят и видът на хидрантите (разпръсквачите), които ще се използват. Те биват основно два типа – роторни и дефлекторни.
Роторните пръскат водна струя, която се върти от 0 до 360°. В зависимост от дюзата, разпръскването става на разстояние от 7 до 15м, като разходът на вода е от 0,6 до 1,5 куб.м за час.
Дефлекторните разпръскват водата ветрилообразно, обикновено на разстояние от 3 до 6 м и изразходват повече вода. Поливната площ на даден хидрант най-често представлява един кръг. Количеството вода, което пада в центъра и в краищата на кръга е различно, поради което разпръсквачите се позиционират един от друг на разстояние радиуса им на поливане, с цел извършване на равномерно напояване.


Дефлекторен разпръсквач     Източник: www.grooutdoorliving.com

При по-тесни участъци е удачно използването на разпръсквачи дефлекторен тип, а при по-широки - секторни. Когато избираме конкретен вид разпръсквачи трябва да съоразим площта, която покриват или разстоянието, на което се извършва дъждуването при дадено налягане на водата в системата. Това ще ни ориентира на какво разстояние един от друг да разположим хидрантите. Освен това задължително трябва да се поинтересуваме и относно техническите им показатели. В случай, че поливната система е включена към водопровода, е нужно да изберем разпръсквачи, които ще работят нормално при съществуващото налягане на водата във водопровода. Ако пък ще използваме собствен водоизточник, трябва да се снабдим с помпа, осигуряваща необходимото налягане и дебит. Важно е да знаем, че ако налягането е по-ниско, системата няма да функционира нормално. Прокусквателната способност на разпръсквачите е друг важен технически показател. Това е количеството вода, което преминава през тях за единица време. Пристъпвайки към закупуване на оборудването винаги трябва да потърсим подробна информация относно тези фактори.


Система за разпръсквачи      Източник: www.gardena.com

Капков маркуч –  той представлява тръба с определен брой капкообразуватели за метър. Капковият маркуч е гъвкав и се разполага близо до корените на растенията. Добре е на един извод да не се връзват повече от 200 м. маркуч и общо за кръг да не се надвишават 800 м.

Важно: Дебитът на водоизточника или помпата, която ще отговаря за захранването на инсталацията трябва да е по-голям от сумата от дебита на всички разпръсквачи. При големи площи, когато дебитът на системата е по-голям от дебита на водоизточника ще е необходимо площта да се раздели на сектори, които да се напояват в определена последователност.

Изготвяне на план
След като вече сме определили броя и вида на хидрантите и предвид разстоянието, на което всеки един от тях извършва напояването, върху изготвената скица може да направим план за позиционирането им. Добре е това да стане така, че да съществува известно застъпване между отделните сектори. След което е нужно да проектираме водопроводите към всеки един хидрант, както и оптималният вариант за извършването на това с минимални изкопни дейности и полагане на тръби. Това може да стане по много начини, но най– често се използват полиетиленови тръби, които се съединяват с тройници и колена една за друга. Свързването към самите хидранти става чрез поставяне на водовземни скоби на основната тръба, от които с по-тънка тръба се достига до разпръсквачите. Трябва да внимаваме за възможността на тръбите да пропускат необходимия дебит на разпръсквачите на всеки поливен кръг. Препоръчително е за дебит 4 куб. м. за час да се използват основни тръби поне ф 32, а за гъвкавата връзка - ф 16, с дължина до 50 -60 см. 


Роторен разпръсквач     Източник: www.kapkovo.blogspot.com

Допълнителни компоненти от системата
Реле за време – с помощта на този механизъм включването на системата ще става в определен час за определен времеви диапазон. Ако постоянно обитаваме посочения терен, може спокойно да изключим системата, когато вали дъжд. В останалите случаи може да закупим подходящо за целта управляващо устройство, като преди това внимателно изчетем инструкциите за монтаж.
Датчици за дъжд и влажност – този елемент не е задължител компонент от системата, така че решението дали да се снабдим с него е изцяло наше.

Ако сами проектираме и инсталираме поливната система щи си спестим разходи за програматор, датчици за дъжд и електромагнитни клапани. При това положение пускането и спирането на системата ще става ръчно. Важен момент е тестването на вече изградената инсталация, за да сме сигурни в правилното изпълнение и функциониране.

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари