Изграждане на покрива с керемиди и елементи на Брамак

Вече десет години на българския пазар по западна технология и ноу-хау “Брамак” произвежда продукт, който е на световно равнище.
08.07.2010
15
покрив, керемида, хидроизолация
Изграждане на покрива с керемиди и елементи на Брамак
Източник: БРАМАК

Вече десет години на българския пазар по западна технология и ноу-хау “Брамак” произвежда продукт, който е на световно равнище. Покривните системи отговарят на високите изисквания за качество и съчетават естетика и характер, а приоритет на фирмата е да повишава качеството на продуктите и услугите, които предлага на своите клиенти.
Фирмата утвърждава тясно специализираната професия–покривач (вече наложила се в Европа), като поставя акцент върху обучението на строителните фирми и майстори за придобиване на умения за полагане на цялостна покривна система.
На всеки, който желае да се заеме сам с покриване на своя дом с керемиди “Брамак”, може да се изготви безплатна спецификация на необходимите елементи за конкретния покрив, неговата стойност, както и да се възползва от безплатните консултации, които фирмата осигурява на всеки един етап от ремонта.
Покривът, наречен още пета фасада на къщата, представлява съвкупност от изчисления, технологични решения и сложни решения, които осигуряват крайния резултат. Тайните на “Брамак” са няколко и ако вие ги научите, ще можете да планирате и изградите безпроблемно вашия покрив.
Специалистите съветват
“Брамак” предлага пет модела керемиди АТИКА АНТИК, АТИКА ПРО, КЛАСИК ПРО, СПЕКТРА ПЛЮС, СПЕКТРА ИКОНОМИК.
Благодарение на технологията на производство, керемидите на “Брамак” са с еднаква форма, без деформации, което гарантира безпроблемното монтиране, както и устойчивостта на покрива срещу вода, дъжд и сняг, градушки и бури. Освен това те са защитени срещу просмукване на влага, което предразполага към разрушаване на керемидите.
Новите керемиди АТИКА ПРО и КЛАСИК ПРО имат допълнително подобрено покритие, чиято еднородна повърхност е гаранция срещу влиянието на околната среда и осигурява трайно запазване на цвета.
Важна спецификация на керемидите е тяхното тегло. Моделите АТИКА са с размери 333 х 420 mm и тегло - 4,8 kg всяка. Останалите имат размери 330 х 420 mm и малко по-ниско тегло – 4,3 kg. Един квадратен метър се покрива с около 10 бр. керемиди, независимо от модела.
Бетонните “Брамак” тежат с около 1-1,4 kg повече от една средно статистическа керамична керемида, т.е. теглото им е от 26% до 41% по-голямо. Когато се оценява общото натоварване на покрива обаче, трябва да се вземат под внимание още два фактора. Един квадратен метър се покрива с 10 керемиди “Брамак” и средно с 13 керамични керемиди на квадратен метър (30% повече).
Иначе казано, теглото на покривната площ с керемидите КЛАСИК ПРО, СПЕКТРА ПЛЮС, СПЕКТРА ИКОНОМИК е 43 kg и на практика се изравнява или дори е по-малко от теглото на необходимите за покриване на същата площ керамични керемиди. По същия начин трябва да се пресмята и цената за покриване на квадратен метър площ. Освен това преценката за теглото и натоварването трябва да отчита и способността на всеки вид керемиди да поглъщат вода, от което теглото им допълнително се увеличава. Така че керемидите с по-малка водопоглъщаща способност са в по-благоприятна позиция.
Изграждане на покрив “Брамак”
Керемидите “Брамак” в два съседни реда се подреждат чрез припокриване (разстояние (a) на чертежа) една спрямо друга, което позволява разстоянието между редовете (b), и съответно между напречно разположените летви, върху които се редят керемидите, да се пресметне така, че да се получат цяло число еднакво широки редове.
Наклонът на ската определя минималната дължина на припокриване (а) на керемидите от два съседни реда. При наклон между 15° и 25° тя е 10,5 cm, при наклони от 25° до 30° тази дължина е 9,0 cm и за покриви с наклон над 30° става 8,0 cm. Максималното разстояние (b) между летвите, върху които лежат керемидите, в зависимост от наклона е 31,5 cm, 33 cm и 34 cm. Тези разстояния се променят при различните модели и затова трябва да се ползват посочените от производителя конкретни стойности.
Покривната конструкция, на която се редят керемидите, е обикновено дървена – с дъсчена обшивка върху ребрата или без такава обшивка. Понякога се отлива покривна стоманобетонна плоча.
При всички видове керемиди трябва да се осигури добра вентилация на пространството под тях, което улеснява изпарението на погълнатата от тях влага, както и на проникнала дъждовна вода. Затова под керемидите се изгражда двойна скара от летви - върху дъсчената обшивка успоредна една на друга и перпендикулярно на билото, най-често по продължение и над ребрата на покривната конструкция, се приковават летви със сечение 5х5 cm в посока от улука към билото. Напречно на тях се прави скара от успоредни на билото и улука летви със същото сечение, върху които лягат и се закрепват керемидите.
Така между всяка двойка надлъжни на ската летви се образува въздушен канал, който осигурява свободната въздушна циркулация. Каналът трябва да бъде отворен в двата си края – при улука и при билото, поради което не се препоръчва замазване на капаците с варо-циментов разтвор, а се прави сух монтаж, при който те се закрепват върху поставена върху билото изправена дъска или летва върху метални носачи.
Капаците не прилягат върху керемидите, а между тях остава пролука с широчина 1,5–2 cm, през която излиза въздушният поток. Брамак предлага и специални керемиди с отвори за вентилация, които се поставят в предпоследния ред при билото на мястото на обикновени керемиди.
Подпокривни фолиа - важната хидроизлация на покрива
Успоредно на стрехата се разстила на ивици специално покривно фолио, преди да се закрепват летвите върху дъсчената обшивка. Това се прави и при сгради с необитаемо подпокривно пространство, където отсъства дъсчена обшивка.
Фолиото изолира подпокривното пространство и го защитава от прах или сняг, а когато под керемидите проникне вода, то осигурява непреодолима преграда пред нея и спомага безпрепятственото ù стичане и отвеждане в улука. Освен това фолиото трябва да е пропускливо за издигащите се с топлия въздух водни пари, т.е. да изпълнява функцията на дифузионна мембрана, която пропуска еднопосочно водните пари.
Покривните елементи с марка “Брамак” предлагат завършване на покривната конструкция в такива места като улука и билото, специални елементи за сух монтаж на билни капаци, които позволяват добрата вентилация на покрива, свързване и уплътняване към комини, покривни прозорци, стени, оформяне и уплътняване на улами, извеждане на вентилационна тръба на вертикалния щранг на канализацията, монтиране на снегозадържащи керемиди и съоръжения и др.
“Брамак” предлага дълготрайно и естетическо решение за започване и завършване на всеки ред керемиди със странични керемиди. Те обхващат челната дъска и така отпада необходимостта от поставянето на ламаринени поли, което прави покривът по-устойчив на вятър, с по-добра водоплътност и не на последно място по-добър външен вид.
Видове защитно фолио:
» Bramac Universal- с универсално предназначение, което се препоръчва за полагане върху покриви със или без дъсчена обшивка за обитаеми и за необитаеми подпокривни пространства. Изградено е от четирислоен материал с вградена армировъчна мрежа, устойчив на опън и триене.
» Universal ECO - същото предназначение, но се отличава с по-голяма здравина, водоустойчивост и уплътняване около пироните, а същевременно се предлага на изгодна цена.
» VELTITECH 120 - дифузионно затворено подпокривно фолио, предназначено за покривни конструкции без дъсчена обшивка и с необитаемо подпокривно пространство. По-леко от мушамите на битумна основа и по-лесно и удобно за работа.

Автор:
Закони Нормативна база Коментари