Значимостта на новите екотехнологии за регионалното развитие

Изложба и форум за Югоизточна Европа ще подчертаят значимостта на новите екотехнологии за регионалното развитие
08.11.2013
Via Expo
216
via expo, Екофорум, изложение
Значимостта на новите екотехнологии за регионалното развитие
Източник: Via Expo

Страните от Югоизточна Европа са изправени пред редица предизвикателства, свързани с изчерпването на ресурсите и техните растящи цени, климатични промени и необходимостта от повишаване на конкурентоспособността  на регионалните икономики. 

В отговор на настоящите предизвикателства за 10-та поредна година в София от 5-ти до 7-ми март ще се проведат изложбата и форумът за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо актуализират формата на изявата и през 2014 г. тя ще включи тематично свързаните инициативи:

  • „Smart Cities“ (интелигентни градове), 
  • „Save the Planet“ (управление на отпадъци и рециклиране), 
  • „Eнергийна ефективност и ВЕИ“ и 
  • „LiftBalkans“ (асансьори и ескалатори).

Целта е да се ускори технологичният трансфер от напредналите държави към региона на Югоизточна Европа.

Изложбата и форумът за Югоизточна Европа е партньор на кампанията „Нека изградим свят, който ни харесва!“ на Кони Хедегор, Комисар на ЕС по действията в областта на климата, която популяризира съществуващите решения за постигане на целите на ЕС за 80-95 % намаление на емисиите на парникови газове до 2050 г.  

Новият акцент е концепцията за интелигентните градове.
Според прогноза на ООН до 2050 г. 70 % от населението ще живее в градовете, което ще доведе до силен демографски натиск. През следващите две години ЕС ще инвестира около 200 милиона евро за създаването на „умни” градски системи в секторите строителство, транспорт, инфраструктура и др.  Югоизточна Европа има голям потенциал за подобряването на ефективността в тези сектори. 

Австрия е страна партньор на „Save the Planet“ и ще представи своето ноу-хау на традиционния австрийски павилион. Страната има изключителни постижения в областта на екологията. Нейната индустрия  генерира годишни приходи от 10,6 милиарда евро и осигурява работа на 87 000 души. 

Посетителите ще се запознаят с енергийно ефективни решения; системи за производство на възобновяема енергия; ИКТ, мобилност и транспорт; интелигентни сгради; асансьорни уредби, компоненти, ескалатори; технологии и оборудване за третиране на отпадъци, рециклиране и др.

Сред изложителите са  CINK Hydro, Clicko, Costruzioni Nazzareno, EREMA, Global Hydro Energy, International Power Supply, ЛидерЛайт, Eкорек, Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik, Царицата на компостирането и др.

Конферентната програма включва актуални теми:
интегриране на ВЕИ в градовете,

  • децентрализирано производство на енергия, 
  • сгради с нулево потребление на енергия, 
  • биоенергия, 
  • комбинирано производство на топлинна и електроенергия, 
  • добри примери за ефективна инфраструктура при управление на отпадъците, 
  • компостиране и др.


За първи път специално внимание ще бъде обърнато на развитието на асансьорния бранш.  
Фокусът ще бъде поставен върху решенията за сигурност на асансьорите и ескалаторите, превенция на шума, енергийна ефективност, възможностите за обновяване на старите системи, новите европейски стандарти и др.

Автор: Via Expo
Закони Нормативна база Коментари