зидани конструкции

Диагностицирай къщата!

15.01.2017
д-р инж. Теодор Тодоров
2081

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – Щом са издържали досега, значи са надеждни.

Закони Нормативна база Коментари