Зидани конструкции

Според предназначението зиданите конструкции биват стени, основи, комини и др.
15.06.2011
сп. “Още за къщата”
1562
строителство, тухли, зидарии, керамични блокчета, газобетонни блокчета
Източник: www.wienerberger.bg

Зиданите конструкции се различават според предназначението и материала, от който са направени. Въпреки индустриализирането на строителните процеси при традиционното строителство все още е значително приложението на зидариите за изграждане на стени.  Зидариите са наредени по определен начин камъни, тухли или строителни блокчета, които се свързват помежду си с разтвор. 


Според предназначението зиданите конструкции биват стени, основи, комини и др. Всяка отделна конструкция има специфично функционално предназначение. Стените служат за ограждане, имат носеща функция и формират архитектурния облик на сградата. Колоните имат носеща функция – те поемат натоварването и го предават на основите, а основите поемат натоварването и го предават на почвата. Според вида на материала, от който са изработени зидариите, те се разделят на каменни, тухлени, от изкуствени блокове (газобетонни), керамични и комбинирани от два вида строителни материали: камък и тухли, камък и бетон, бетон и тухли.Тухлена зидария
Основата, цокълът или плочата, върху която ще се поставя първият ред, се проверява с мастар и либела, за да се уверите в хоризонталната повърхност. Тухлите се редят на един ред. Не е редно да се зидат два или повече реда едновременно. Веднъж поставена в зида тухла, обработена с разтвор, не трябва да се мести от зидарията. Ако това е наложително, трябва да се почисти от свързващия материал и да се постави нов. Лежащите фуги трябва да са абсолютно хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За тази цел от външната страна на зида се опъва канап, който се привързва към зида и към редоуказатели. Когато стените са с дебелина тухла и половина или повече, те се зидат по два канала. Хоризонталността се проверява на всеки 5 реда с мастар и либела. Когато се приключи зидането на даден ред, върху тухлената стена се разстила равномерно разтвор с еднаква дебелина. Вертикалните фуги трябва да бъдат изцяло изпълнени с разтвор и не трябва да съвпадат с два последователни реда, а да се разминават с разстояние най-малко една четвърт тухла. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се гарантира чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към набелязани тухли от предходните редове. 


Половин тухла или парчета от тухла е допустимо да се използват само при зидане на надлъжни редове, на малко натоварени участъци, като броят не трябва да надвишава 25% от вложените цели тухли. При напречните редове използването на половин хула е допустимо през пет реда от цели тухли. 


Преградни стени с дебелина половин или четвърт тухла се зидат с варо-циментов или циментов разтвор. Когато е необходимо да се вградят стоманени части, се зида с циментов разтвор, за да се избегне корозия на стоманата. Когато се зида с кухи тухли, техните кухини трябва да са успоредни на стената и да не са в контакт с външната среда. Новоиззиданите стени не трябва да надвишават 5 м. Прекъсването на тухлената зидария се извършва стъпаловидно с вертикални отстъпки или със зазъбване. Зазъбването се прави, като цялата тухла се поставя с половината от дължината си през зида. В зидарията при зидането се закрепват дървени трупчета, наречени клепета. Те са 9 см високи, 8-10 см широки, а дължината им е равна на дебелината на зида. Броят им се определя от размерите на отвора. Обиколните стени и междинните прегради на комина се правят с дебелина 12 см и е задължително да бъдат от плътни тухли. Изпълнение на зидарии от газобетонни блокчета
Най-важно е за зидарията да се избере подходящ материал в зависимост от предназначението ѝ. За всеки вид стена има различни блокчета, които максимално добре отговарят на изискванията към нея. За фасади, например, това са блокчета, които имат максимална топлоизолационна способност, а за вътрешни преградни стени – с плътност 700 kg/m3, поради повишената му звукоизолационна способност.


Газобетонните блокчета се зидат на тънка фуга с лепилен разтвор. Заводски приготвената суха смес се разбърква с вода, докато се хомогенизира добре. Първият ред се започва върху слой от циментно-пясъчен разтвор с цел перфектно хоризонтиране. При зидарии над сутерен и основи, за да се избегне покачването на капилярна влага по стената, между два пласта от разтвора се полага хидроизолационно фолио. По вертикалните фуги на гладките блокчета винаги се нанася лепило, а при тези на длъб и зъб това не е необходимо. Подравняването се извършва с гумен чук и мастар, а хоризонталността и вертикалността на всяко блокче се контролират с нивелир с дължина 80 cm.


Следващите редове се зидат по същия начин, а евентуалните неравности се отстраняват с помощта на шлайфдъска или ренде за клетъчен бетон. Фугите на зидарията не се шпакловат допълнително, достатъчно е равномерното им запълване с лепило. Дължината на непрекъснати зидарии от газобетонни блокчета не трябва да превишава 5,75 m, a височината – 3 m. При необходимост, зидът се прекъсва с хоризонтални и вертикални стоманобетонни пояси през разстояния не по-големи от посочените. Зидарските превръзки се правят по традиционен начин чрез разместване на блокчетата. Разстоянието между вертикалните фуги на два съседни реда не трябва да е по-малко от 10 cm. Желателно е с използването на подходящи парчета, за да се осигури разминаване от 30 cm, т. е. вертикалните фуги на всеки ред след първия да попадат в средата на блокчетата от долния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност.Зидария от кepамични блокове
Kepaмичните блокове се използват зa носеща или неносеща външна и вътрешна зидария при строителство на сгради. Те имат много добри якостни качества, топлоизолационна способност, щумоизолация, огнеустойчивост, паропропускливост.  Преди да се започне работа с керамични блокове, би могло  да се намокрят с вода, за да се предотврати бързата абсорбация на вода от варо-циментовия разтвор. Хоризонталният слой разтвор трябва да е дебел около 12 мм, като се разстила равномерно върху цялата повърхност на керамичното блокче. Неносещите стени трябва да бъдат анкерирани към носещите елементи на конструкцията  посредством еластични връзки .


При някои керамични блокчета напречното сечение на отворите в периферията на блока се различава от сечението в средната зона. Това е с цел олекотяване на блоковете. като се запазва по-сигурно закрепване с дюбели към тях или прорязване на канали за инсталациите. По тази причина се препоръчва свързващият разтвор да се разстила само върху надлъжните периферни зони на две ивици с ширина на всяка от тях 5-7 см. Това се прави, за да се избегне пропадането на разтвор в по-широките кухини, което води до повишен разход на зидарския разтвор. Дебелината на пласта разтвор е 10–12 мм. Керамичните блокове се наместват по време на зидането с помощта на гумен чук. За да се завърши реда  керамичните блокове  се режат с машина за мокро рязане с диамантен диск..  С останалата част от срязания блок се започва следващия ред. При блокове със система за връзка между тях „зъб и вглъб“ не се полага разтвор във вертикалната фуга и значително се увеличава скоростта на изпълнение.

Автор: сп. “Още за къщата”
Закони Нормативна база Коментари