Зелено съвършенство, сякаш недокоснато с ръка

Естественото продължение на всяка къща – нейното външно пространство, носи същият дух, но и разкрива още по-пряко душевната нагласа на обитателите. Градината е най-красноречивият израз на желанието на хората за постигане на вътрешен баланс и наслада от живота.
20.12.2022
Весела Кирилова
3195
екстериор, ландшафтен дизайн, HOME GARDEN VT LTD

Ландшафтен дизайн : HOME GARDEN VT LTD,
Проектант: инж. Веселка Трифонова

Фотограф : HOME GARDEN VT LTD

 

 

Естественото продължение на всяка къща – нейното външно пространство, носи същият дух, но и разкрива още по-пряко душевната нагласа на обитателите. Градината е най-красноречивият израз на желанието на хората за постигане на вътрешен баланс и наслада от живота. 
 

Снимка: HOME GARDEN VT LTD


Трудно може да се каже чия е ролята на първоначалното впечатление, именно защото тази граница остава незабележима – сигурен знак за безупречното сътрудничество между студио HELIX DESIGN и HOME GARDEN VT LTD. И въпреки това обектът – „АРХИТЕКТУРНА ЛЕВИТАЦИЯ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША” е с толкова висока естетическа стойност и съдържание, че определено заслужава да бъде разгледан подробно във всичките му аспекти.
 

Снимка: HOME GARDEN VT


Тук представяме една градина, в която съвършената симбиоза между архитектура и ландшафт, са създали един неразривно свързан, цялостен елемент, в който всеки един детайл съществува в абсолютен синхрон с останалите, а логичната взаимовръзка е преминала отвъд необходимостта от вербално описание. Особеностите на терена са изключително добре усвоени в името на цялото. Естествената денивелация изиграва положителна роля и дори създава още по-запомняща се идентичност на къщата и прилиежащата ѝ градина.

 

Достъпът до езерото откъм жилищната част, е решен чрез приказно зелено стълбище, в плавна овална линия. Денем зеленият килим е непрекъснат, никаква видима човешка намеса не нарушава ественият облик на красивата поляна, а нощем гледката е дори още по-магична, благодарение на дискретното осветяване в края на всяко стъпало.  И за да стигнат нещата дори още по-далеч стълбището е обезопасено със “зелен парапет”. Тайната зад цялата тази красота е във внимателната подготовка на основата. Стъпалата в тревата са фиксирани с предварително изляти бетонови подпори облечени в кортен.

 

Снимка: HOME GARDEN VT


Създаването на градината се осъществява на няколко етапа в продължение на 2 години. Зеленината заема 1200 м2. Източната култура е оставила своя отпечатък и върху градината. Ярките контрасти отстъпват място на подредената и овладяна форма, пробуждаща съзерцание. Зелените обеми преобладават, докато цветните акценти са натоварени със специфична роля. Строгата зелена рамка ревниво пази личното пространство на дома по периферията с плътната си зелена стена. Във вътрешността си градината е подчинена на безупречен ред и категорични линии. Овалните склонове са плътно и прецизно затревени, а преходите се подчертават с елегантни акценти. Категорично етажираната растителност играе ключова роля за постигнатото усещане за баланс и спокойствие в екстериора. Типичните елементи за японското градинско изкуство са много умело използвани, без никаква следа на преекспониране за постигане на целенасочено въздействие, точно обратното, елементите присъстват толкова дискретно, че оставят на наблюдателя удоволствието да ги открие непринудено.

 

На най-подходящото за целта място до водната площ е разположенна „каменна“ градина, изпълнена чрез посипка от сортирана, дребна скална фракция. Каменен фенер и разкошни мъхове, бамбук, декоративни треви и храсти, всички те допълват полъха на източната култура. Бял Рододендрон и ярка японска азалея мигновено пренасят обитателите в страната на изгряващото слънце.
 


Снимка: HOME GARDEN VT

Наред с основните стихийни елементи: въздух, вода и огън, умело моделираната зеленина предоставя качествен и омекотяващ преход от и към човешката намеса в средата.
 

Снимка: HOME GARDEN VT


Разработката взима под внимание сложния терен, който е овладян чрез обособяваето на няколко зони: 
„Сухата дзен-градина“ около езерото прелива в равна тревна площ под подпорната стена, зелените стълби поемат денивелацията до второто ниво на къщата, а елегантният скат с живата ограда от лавровишна и бамбук завършва композицията в западната част от двора. Акцентният елемент в цялата градина безспорно е 80-годишният бонсай - Taxus cuspidata , разположен на специално отреденото за него място на затворената веранда. 

 

Снимка: HOME GARDEN VT


Каменната подпорна стена е елегантно застлана с Cotoneaster dammeri
Впечатление прави изключителният подбор на растителните видове с преобладаващи иглолисни и вечно зелени растения, което е  и една от препоръките на собственицие на дома.


Ето и част от растенията, оформящи тази градина. Дърветата са представени от Cedrus robusta 'Glauca', Cedrus deodara 'Aurea', Picea pungens 'Fat Albert' и Abies nordmanniana, а широколистните дървета са Acer palmatum 'Blood Good', Acer x dissectum 'Garnet', Prunus serrulata 'Kanzan' и Fagus sylvatica 'Red Obelisk'.

 

Снимка: ARCHINOVA


Проектът участва в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди ARCHINOVA 2022",  като стана  Победител в НАПРАВЛЕНИЕ „УРБАНИЗЪМ, ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН И ГРАДСКА СРЕДА“, категория РЕАЛИЗАЦИИ - Частни обектии .

Автор: Весела Кирилова
Закони Нормативна база Коментари