Звукоизолация в жилищата

Най-често срещаните проблеми в жилищата, включително при новопостроени жилищни сгради, са свързани с лошата звукоизолация – както от външния шум, така и от шумове от съседни помещения.
09.03.2021
Калин Пенков - Маркетинг мениджър, Saint-Gobain Bulgaria
2031
интериор, звукоизолация, шумоизолация, стъклена вата, минерална вата, звукоизолационни панели
Източник: www.saint-gobain.bg

Съвременните условия на живот, особено в градовете, се характеризират с голяма концентрация на хора и повишени нива на шум. В същото време, нарастват изискванията на хората към комфорта на жилищата. Един от основните показатели за комфорта в жилищата е добрата акустична среда или акустичният комфорт.

Акустичният комфорт основно зависи от два фактора:
-    Акустика на помещенията – характеризира се най-вече от времето за реверберация и се контролира, чрез използването на възможно по-голям брой звукопоглъщащи повърхности в интериора.
-    Звукоизолация на помещенията – характеризира се от степента на проникване на външни шумове (например от трафика на улицата или музиката от съседите) и се контролира, чрез използването на преградни конструкции с високи звукоизолиращи качества.
Най-често срещаните проблеми в жилищата, включително при новопостроени жилищни сгради, са свързани с лошата звукоизолация – както от външния шум, така и от шумове от съседни помещения.


Източник: www.saint-gobain.bg

Звукоизолацията в различните видове сгради и помещения зависи от тяхното функционално предназначение и също така трябва да отговарят на определини нормативни изисквания, които са определени в Наредба 4 от 27 Декември 2006год. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране.

Най-често комфортът ни в сградите бива нарушен от въздушни шумове, т.е. такива които се пренасят по въздуха. Такива са шумът от въздушния трафик по улицата, силния звук от телевизора или плача на детето на съседите. От основно значение за добрата изолация на сградите от този вид шумове е изборът на преградни стени с достатъчно добри звукоизолационни показатели.

   
Източник: www.saint-gobain.bg

Леките преградни стени, окачените тавани и предстенни обшивки по принцип осигуряват много добра звукоизолация от въздушен шум, но звукоизолационните им качества до голяма степен зависят от вида на използваните плоскости и изолационната вата. За оптимални звукоизолационни показатели следва да се използват специализирани плоскости за звукоизолация и минерални вати с висок коефициент на съпротивление на въздушен поток (AFR), които същевременно да са еластични и да позволяват плътно запълване на кухините. Звукоизолационните качества на външните стени на сградите също зависят от използваните изолационни материали.


При външните стени голямо влияние оказват звукоизолационните качества на прозорците.    Източник: www.saint-gobain.bg

Акустичният ни комфорт се нарушава и от т.нар. ударни шумове, които се разпространяват по конструкцията на сградата, като например тропането по пода в съседите над нас, шумът от вратите на асансьора, шумът от канализацията. Най-често жилищните сгради имат стoманобетонна конструкция и най-критичният елемент за защита от ударни шумове са подовете. Най-ефективното решение за звукоизолация от ударен шум е отделянето на подовата повърхност от носещата бетонна плоча, т.нар. плаващ под. Плаващ под може да бъде изграден с помоща на изолационна вата между пода и замазката или специални звукоизолационни мембрани за звукоизолация от ударен шум. Предимството на този тип мембрани в сравнение с изолационните вати е по-лесното полагане и малката дебелина (3-8мм), която позволява запазване височината на помещението.


Полагането на подови звукоизолационни мембрани е стандартна практика при качественото строителство.     Източник: www.saint-gobain.bg

Важно е да се отбележи, че ефективната звукоизолация на жилищата в основна степен зависи от избора на подходящи системи (преградни стени, тавани, звукоизолационни обшивки и мембрани) още в процеса на проектиране. Решаването на проблемите със звукоизолацията при вече завършени и влезли в експлоатация сгради по правило е по-скъпо и по-неефективно. Това се дължи на факта, че ефективното звукоизолиране обикновено изисква ремонтни работи при източника на шум (например съседите).


Източник: www.saint-gobain.bg

Закони Нормативна база Коментари