За професионализъм, против некомпетентността

Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ Ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София , зам. председател на БАИС
15.11.2005
Дияна Кинова
554
саниране, eps, топлоизолационна сис, xps, минерална вата, Димитър Назърски
Проф. д-р инж. Димитър Назърски, инж. Дияна Кинова
Източник: Още за къщата

Проф. Назърски, Вие сте експерт по строителни и изолационни материали. Искам да Ви задам няколко въпроса, касаещи темата за топлоизолиране на фасадите, за да бъдем максимално полезни на гражданите при решаването на този проблем.
Каква топлоизолационна система препоръчвате вие да ползват гражданите, за да намалят разходите за енергия през годината. И още, коя изолационна система и материал, според Вас, са най-подходящи, в зависимост от това дали сградата е панелна или  монолитна?
Едропанелните сгради са 1/3 от жилищния фонд. Другата част са монолитни сгради. Когато говорим за саниране на едропанелните сгради от гледна точка на икономия на енергия, вече има различни  реализации:

I Вариант: При частично решаване на тези проблеми - чрез  топлоизолиране на фасадните стени на отделен апартамент със или без подмяна на дограмата с пластмасова или алуминиева  със стъклопакет.

II Вариант: Когато се санира целият блок, което е по-рядък случай. Има няколко такива в България. Но така или иначе, по отношение на това енергийно саниране, при което са използвани както топлоизолационни системи на база експандиран пенополистирол – ЕPS, така и такива от екструдиран пенополистирол – XPS, и разбира се, топлоизолационни системи на базата на  каменни и стъклени  вати, най-общо  наричани минерални вати.

Проблемът, в областта на използването на един от двата типа пенополистирол, е дискусионен. Известно е, че екструдираният пенополистирол има 10 пъти по-голямо съпротивление на дифузия на водните пари,тоест е паронепропусклив. Но въпросът с изпълнението на единия или другия тип изолационна система не е свързан само с материала. Това искам добре да се разбере. Възможно е да бъде изпълнена топлоизолационна система и от XPS, при която да се предвиди вентилационен слой, даващ възможност на водните пари да отидат във въздуха и да се отделят от конструкцията, и по този начин да дренираме цялата акумулирана кондензна влага в стените през зимния сезон, разбира се, при една и съща степен на закрепване към сградната конструкция. Примерно, точковото закрепване по-ефективно пародренира системата на база XPS в сравнение с плътното лепене. Трябва да се има предвид, че в повечето случаи  при това точково пародрениране, водните пари мигрират в пространството между топлоизолационния слой и защитаваната повърхност на стената и се насочват към контактните фуги между платната. Там, тъй като на това място имаме само тънка мазилка и  шпакловка, те могат да мигрират без особен проблем. В този смисъл според мен и двата типа пенополистироли могат да бъдат използвани.

Специално за EPS искам да кажа, че долната граница на обемната плътност на материала  за стени трябва да бъде 15, даже 17 кг/м3. Защото има изпълнения с 10 кг/м3. Тогава тази система е доста деформативна и даже натоварването от вятър дава възможност за напукване на фугите и на самата мазилка. EPS e в по-голяма степен паропропусклив материал и не създава риск от “запечатване на стените.” Що се касае за ХPS, в това отношение проблемите са по-малки, защото при него по начало обемната плътност е регламентирана, но при нея трябва да се предвиди допълнителен начин да се създава възможност за вентилирано пространство, като  закрепването задължително да е точково, но не само с лепилния състав, а и с дюбели. По този начин самият панел от топлоизолационния слой да не е мембрана, която непрекъснато да е в движение и вибрации, което води до напукване в зоната на фугите. Може да се осъществи  пародрениране при точково закрепване, като в определени места се оставят отвори, които са от тръбички от PVC или метал. Така се създава една дишаща система.

За мен въпросът  за използването на двата типа пенополистирол, е въпрос на един проект, който аз настоявам, че трябва да се прави преди едно саниране. Познавам добре нещата и не искам да противопоставям двете системи, а да изясня въпроса на тяхното правилно композиране като топлоизолационна система, която играе едновременно ролята и на хидроизолационна фасадна система.

Що се касае до топлоизолационната система на база полутвърди и твърди плочи от минерални, каменни и стъклени вати, там вече има изисквания за тяхното фиксиране към стените. Не е необходимо да имаме пълно залепване, защото лепилният състав е много силна парова бариера. Правилния вариантът е точковото залепване плюс механично закрепване с дюбели, което дава възможност през мазилката водните пари да се отделят от самата конструкция без отделен вентилационен слой.

Задължително ли е, при монтаж на минерални вати да се използва система от профили?
Да! Тъй като минералните вати имат голямо тегло - над 90 до 1 00 кг/м3 . През определено разстояние се слагат носачи от алуминиеви профили, които освен дюбелите, помагат за поемането на вертикалните усилия от собственото тегло.

Може би по-трудният монтаж  е причината много от фирмите, които се занимават с монтажи да не препоръчват ватите.
И това, но като се направи пълната калкулация, заедно с носачите, топлоизолационната система става по-скъпа. Това, което трябва да знаят гражданите е, че все пак една топлоизолиционна система с  EPS е по-евтина, дори при по-голяма дебелина на слоя. Например, при сега действащите норми за панелни сгради за XPS препоръчителната дебелина е 7 см, за EPS това е около 8 см.

По-евтини системи са тези, на база EPS.  По отношение на дълготрайността на минералната вата и пенополистиролите, то стареенето на минералната вата във времето е несравнимо по-бавно от XPS и EPS. Има енергосаниране с EPS в държави като Австрия и Германия, изпълнено преди 30 години. При качествено изпълнение тези системи не са дали никакви видими пукнатини в тази тънка мазилка. Това е обяснимо по простата причина, че върху полистирола има повърхностен слой от мазилка и шпакловка и няма директно действие от ултравиолетови лъчи. Този повърхностен слой поради по-големи температурни разширения /при стени, обърнати на запад и на юг/ проявява тенденция на стареене и известно свиване, но поради фиксирането му с лепилния състав, той не може да преодолее адхезионните сили и не може да стигне до никакво измятане или изкорубване на отделните платна, така че да се получи пукнатина. По въпроса, свързан с дълготрайността на една такава изолационна система, и аз лично мисля, че първо никой не може да гарантира дълготрайност на фасадната мазилка повече от 20-30 год. И вароциментовите системи, и силикатните системи са такива, че след определен период от време трябва да се реновират, и ако трябва да се направи и допълнително закрепване при някакво деформиране на облицовъчните пана от EPS и XPS, това се прави тогава. Така че физическото остаряване съвпада с моралното и не се знае дали след 30 години няма да се стигне към друг вид по-ефективно саниране. Не бих могъл да кажа, че EPS и XPS са съпоставими с минералните вати, но в обозримите 30-50 години може да се счита, че никакви сериозни проблеми с тези топлоизолационните системи не може да се очаква.

Има ли значение географската ширина, на която живеем за предпочитанието на вида и материала на топлоизолационните системи? Чувала съм, че северните държави приоритетно използват ватата, а на юг, към Средиземноморието надделява употребата на  XPS и EPS.
Би трябвало да е обратното, защото на север слънчевите дни са по-малко и там стареенето на пенополистирола би трябвало да е по-забавено. Това по-скоро е исторически обосновано: в тези страни по начало всичко е свързано с екологията и използването на екологично чисти материали е много фундаментално. Там хората са обременени от това, че материалите са екологично чисти, а при другите системи с пенополистирола , може при загряване от слънчевото греене да се отдели известно количество вредни емисии, което е много малко  (десети от процента). Това просто не е предпоставено от географската ширина, а е в манталитета на хората. През последните 10-11 години пенополистиролите заемаха някъде до 80 % от относителния дял на санирането на сгради. Сега съотношението е почти наравно. Всичко е въпрос на ценова политика.

В големите жилищни блокове, най-вече панелните сгради, защото са по-студени, наблюдаваме следната ситуация: Някои собственици правят на своя етаж топлоизолация, а на следващия няма поради липса на средства или неубеденост на собствениците, въпреки че в перспектива всеки ще стигне до това решение. Какъв ефект се получава за този, който изолира, при положение, че съседите не са? И какво се получава като резултат при този, който няма изолация, а съседите отгоре и отдолу са си направили? Има ли и вероятност на изместване на конденз към този, който не е поставил топлоизолация? Води ли това до възникване на по-големи проблеми за него в последствие?
Когато се направи топлоизолация, до известна степен се решават проблемите на дадения апартамент. Моето впечатление до момента е, че това саниране не е достатъчно ефективно, защото в повечето  случаи  дебелината на  EPS и  XPS плоскостите не е достатъчна. Когато изолационните платна са с дебелини  между 2 и 4 см е направено нещичко, но не съвсем. Допълнителни 2-3 см. като стойност не надхвърлят повече от 1-2 лв/ м2, които в общата цена от 30-35 лв/м2 са несериозни. Поради това, че на гражданите се предлага нещо по-евтино с някой и друг лв/м2, те избират този вариант и по този начин проблемът не е решен както трябва. Това е първият момент. Вторият момент е, че при саниране не се обхваща  поне 30-40 см. под и над етажа и през стената, под таванския панел се получава изтичане на част от топлината и обикновено в контактната зона пак има кондез и мухъл. В много случаи фирмите-изпълнители си спестяват и дюбелите или слагат 1-2 дюбела на платно, а не 4-5, при което след време от деформации започва едно отлепване на платната и там вече през зимата започва да влиза вода, (тя замръзва, после се размръзва), което разрушава топлоизолационната система; започва даже да задържа вода, и в последствие се появава по-голямо овлажняване и мухъл, отколкото преди това. Когато се прави саниране, то трябва да бъде професионално, с качествени материали, с дебелина на слоя не по-малко от 5-7см., с 40 см. припокриване отгоре и отдолу при съседите. Трябва да се направи и една козирка с ламаринена пола над изолацията, така че да не може никаква атмосферна влага да се стича по калкана в тази зона.

Какво бихте казали за вътрешните изолации?
В тази връзка бих искал да кажа, че много граждани, за да си решат проблема разчитат на тапети или допълнителна топлоизолация отвътрие от 5 мм. слой  пенополистирол. Но икономия на енергия по този начин не се реализира. Ако се изолират и външно стени, под и таван, то тогава този вътрешен слой /тип тапет/, тъй като е плътно залепен, играе ролята по-скоро на пароизолация. Въпреки по-малката ефективност вътрешното топлоизолиране с дебел пласт топлоизолация /3-5см./ е по-дълготрайно и частично решава проблема при невъзможност за друго решение.

За да решим проблема за всеки апартамент поотделно трябва да подменим и дограмата с пластмасова или алуминиева, с прекъснат термомост и добър стъклопакет /с К стъкло/, с коефициент на топлопроводимост не по-голям от 2,00. Все пак 30-35 % от топлината се губи от прозорците.

Тук е мястото да кажем на гражданите нещо много важно и за дограмите, които са част от топлоизолирането на сградите. Новите качествени дограми херметично затварят помещенията. Влагата не може да се изпарява през тях и се получава голям конденз в стаите. И когато изолираме и стените започват друг вид проблеми. Много хора въобще не знаят, че вентилирането на дограмата и профилите е нещо съвсем отделно от самата дограма и фирмите за дограма го залагат само по изрично искане на клиента.
Много фирми предлагат вентилирана дограма, при която се дава възможност за елиминиране на елемента на херметизация и оттам вече самият гражданин, който живее и работи в топлоизолирано помещение  не е в една парникова среда. Съществуват вече разработени системи на кооперации, при които това паровентилиране на рамките на дограмата създава възможност за изравняване на атмосферното налягане вън и вътре и така  водят до по-добро реализиране на параметрите като санитарно-хигиенни изисквания.

Още един важен въпрос. Както се вижда външното топлоизолиране на сградите не е проста работа. Към кого препоръчвате да се обръщат гражданите за услуги за монтаж на топлоизолационни системи? Има страшно много обяви по вестниците. Какво ще препоръчате по въпроса, виждайки колко много грешки има при монтажа?
За да може действително да се постигнат реализации на саниране, като се спазят нормативните изисквания и след това да са ефективни, трябва да се търсят легитимирани от БАИС фирми. Тук искам да кажа на гражданините, че най добрият път за  реализация на енергосаниране е, когато фирмата, с която те влизат в делово взаимоотношение предложи изолационна система, разработена като проект, дори той да е типов и този проект да се оцени от независими специалисти. На базата на този документ да може да бъде упражняван контрол върху изпълнението. Това вече може да гарантира качеството и ефективността на изолационната система. Как стоят сега нещата? Появяват се фирми или отделни лица, които казват,  “Ние правим саниране” и говорят само за пари. Хората не знаят какво ще им се направи, виждат само, че се монтира някакъв стиропор и една фасадна боя или мазилка . Накрая им казват: “Ето това е готово, плащайте”. А какво точно е направено никой не знае. Единствения начин да се спрат злоупотребите на така наречените “майстори” е гражданите полека-лека да се ориентират към компетентни специалисти. А тях може да ги намерят само в сериозните фирми, занимаващи се с изолации. Те препоръчват системата, поектират детайла, съобразно конкретния случай и изпълняват системата или препоръчват квалифицирани майстори за монтаж, върху който упражняват контрол. Тогава нещата идват по местата си.

Що се касае до новото строителство, както е известно по част “енергийна ефективност” този проект се разработва със собствени детайли и там нещата са по-ясни.

Моят съвет към клиентите е да изискват към договора да се приложи документ oпределящ каква е системата и технологично да се изчисли дебелината на топлоизолационния слой.

Имам още един въпрос относно начина на монтаж на топлоизолационните плочи. Наблюдаваме монтаж на кръст, като каре и монтаж тип “тухлен зид”. Що се касае до новото строителство, по част енергийна ефективност този проект се разработва със собствени детайли и там нещата са по-ясни. Кой е правилният начин?
Първият начин е неправилен.  При него се получават дълги хоризонтални и вертикални фуги. Тогава на тези места се получава едно по-голямо деформиране и пукнатинообразуване. Колкото повече са раздвижени хоризонталните и вертикални фуги, толкова е по- благоприятно от гледна точка на възпрепятстване на пукнатинообразуването в тънката мазилка. Така се постига дълготрайност на цялата система. При поява на пукнатини при дъжд, в системата прониква вода. Тя замръзва и се размразява и от там цялата система се компрометира.

Може ли да препоръчаме на гражданите някои фирми с качествени специалисти и консултанти за проблема?
Да. В БАИС има доста фирми, които могат и разполагат с компетентни специалисти , консултират гражданите още на ниво предварителни разговори и могат да предложат и варианти за изпълнение. Така клиентът има  вече повече възможности да направи своя избор от технико-икономическа гледна точка.

Кой дава гаранциите за дълготрайност на изолационната система, независимо дали е саниране или ново строителство?
По новия закон на ЗУТ, по начало за строително-монтажни работи се дава гаранция - около 5 години. Не е нормално фирма да дава гаранция за изолационната система повече от гаранцията на самата сграда, въпреки, че някои фирми могат да дадат и 10 години гаранция за своята система. В този срок те поемат всички разходи, ако се получат някакви дефекти. Иначе гаранцията на отделните материали може да бъде и повече от 10 години, но като цяло е правилно да се дава не по материала,  а за цялата система и реално тя е 5 г. Ако някъде трябва да се проявят дефекти, то те задължително ще се появят през първите 5 г. И при гаранция ще бъдат отстранени.

Има ли български производители на качествени топлоизолационни системи?
Разбира се има. Техните продукти се сертифицират по БДС и европейските стандарти.

Нещо важно да сме пропуснали да кажем на гражданите по въпроса?
Мисля,че засегнахме основните неща но трябва да кажа нещо , което за мен е важно. При ново строителство, когато се налага упражняване на строителен надзор в много от случаите надзорните фирми нямат компетентни специалисти в областта на изолациите. Предвиденото в проекта обикновенно не се реализира от строителя, а се подписват актове за свършена работа. Трябва да се обръща съответното внимание за изпълнение на проекта, който отговаря на новите норми.

Как гражданите, които купуват апартамент в нова кооперация могат да разберат дали там всичко е свършено по проект?
Има апаратура, с която се правят необходимите измервания и може да се определи.

Автор: Дияна Кинова
Закони Нормативна база Коментари