За професионализъм, против некомпетентността - интервю

Кои са причините за появата на мухъл в помещенията?
08.07.2010
Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ
166
влага, помещение, мухъл, конденз, открити тераси

Проф. Назърски, отново съм при вас с нови въпроси за строителни технологии и материали. Този път темите са: открити тераси, топло- и хидроизолиране, причини за появата на конденз и мухъл в помещенията, и начини за предотвратяването им.
И двата проблема са много актуални. Много хора страдат от тях и търсят правилното решение за своя конкретен случай. В редакцията са получени десетки запитвания по въпроса. Надявам се да им бъдем полезни с нашата компетентна техническа информация и вашите съвети към тях.

Кои са причините за появата на мухъл в помещенията?
При нормативна температура на въздуха в стаите за зимния сезон 20 OС и 60 % влажност за жилищни и обществени сгради – за тези параметри температурата на оросяване на водните пари във физиката е 12 OС. Ако и вътрешната повърхност на стената в отопляемото помещение е 11,5 OС, тук започва да се образува конденз и този конденз, вече като вода, която овлажнява повърхността на стените, дава възможност за развитието на микроорганизми от типа на мухълите. Основната причина за образуването на мухъла е кондензът. Няма ли конденз, не може да се образува мухъл.

Каква е ролята на термоотразителната боя, когато имаме нормална топлоизолация на сградата?
Боята има топлоотразяващ ефект. Така на практика този слой от 2-3 мм,  който е в контакт с вътрешната повърхност на стената е с около 2 OС по-висок, отколкото температурата на стена без боя.

Изследвали сме, че при топлоизолирана сграда и два апартамента в нея, от които единият отвътре е боядисан с термоотразяваща боя, а другият не, този който е боядисан регистрира 22 % енергоспестяване на година. Но държа да отбележа, че този ефект се получава само, когато сградата цялостно е топлоизолирана отвън.

Има ли начини за изследвания на топлотехническите характеристики на сградите?
Един аспирант направи програма за обследване на топлоизолиране и енергоефективност. При това обследване веднага може да се каже къде са причините за конденза, загубите на енергия и какво да се направи в дадения конкретен случай за подобряване на топлотехническите параметри на сградата. Методиката е много добра и ще бъде популяризирана.

Има ли фирми, които правят такива обследвания?
Има - това са 30-40, оторизирани от Агенцията по енергийна ефективност. В УАСГ също имаме такъв софтуерен продукт, също и арх. Здравко Генчев от “ЕнЕфект/ЕкоЕнергия” www.eneffect.bg.

Имах един случай в две детски градини, където никога не е имало конденз и мухъл. Изведнъж  масово се появява в сградата. Оказа се, че зад радиаторите са поставили отразително фолио.

Това е интересно, защото много силно се афишира полагането на фолио зад радиаторите, с цел повишаване на ефективността им и за пестене на енергия.
Когато в този случай премахнаха фолиото и обработиха стената с антимухълни препарати, проблемът изчезна. Въздухът, който е зад радиатора в контактната зона стена - радиатор е с най-висока температура. По принципа на конвекцията той се плъзга по стената и обветря леко и тавана, при което непрекъснато топлоотдава и не позволява температурата на стената да спадне така, че да се образува зона на конденз с температура, по-малка от тази на оросяването. Когато е сложено фолио зад радиаторите се изменя посоката на конвекцията, като част от топлината се насочва директно към помещението и делът на издигащия се топъл въздух, обветрящ стената се намалява.

Имам още един въпрос – В някои от случаите, поради финансови съображения или поради невъзможност за полагане на външна топлоизолация, някои граждани са принудени да правят вътрешна топлоизолация. Много често се използват материали от EPS тип “тапет”, има и от XPS материали като “Селитрон”. Те, след залепване към стените, не позволяват на вътрешната повърхност да бъде с ниска температура, като предотвратяват образуването на зони с по-ниски температури, респективно появяване на конденз и мухъл. Препоръчвате ли използването на този вид продукти за решаване на проблема с мухъла, като не говорим за енергоспестяване?
Категорично могат, в това съм абсолютно убеден, защото обикновено, когато се проектират топлоизолациите, температурната разлика между вътрешната стена и температурата на въздуха се нормира да бъде не повече от 4,5OС. Тогава си в условията на температурен комфорт и като застанеш до стената нямаш чувство, че ти е студено. Когато кашираме с този вид тапети моментално температурата на вътрешната повърхност се повишава с още 2OС и се избягва конденза. Този слой има дебелина от 5 мм. Обаче няма необходимата топлоизолираща способност, и по отношение на икономията на енергия ефектът е почти нулев.

Какъв материал е за предпочитане за вътрешна топлоизолация - EPS или XPS?
За вътрешна топлоизолация – категорично  XPS, защото неговото число на дифузионно съпротивление е някъде около 120, а на EPS – 10-12, което ще рече един порядък по-малко, т.е за единица време при определена дебелина при XPS преминава 10 пъти по-малко пара. Тази пара не може да влезе в конструкцията и да нарушава параметрите на топлоизолация на стените. Принципно при  топлоизолация отвътре се полага само XPS.

Значи за вътрешната влага хората в случая трябва да разчитат на проветряване и вентилация?
Като говорим за вътрешна топлоизолация, влага реално има само в кухненското помещение. В спалните и в холовете - ние сме мерили хиляди пъти, в спалните влагата е 55-60%, а в холовете хората се събират обикновено вечер за по 3-4 часа и там е до 60% пряко сили, така че и там има конденз, но не толкова, че да се нарушат параметрите на стените.

Може ли само препаратите срещу мухъл да решат проблема с унищожаването му или трябва при ремонт да се направи и изкъртване на част от мазилките?
Обикновено тези бактерии се развиват на повърхността, в дълбочина варовите мазилки не позволяват развитието им, защото са силно основна среда. Има вече такива антибактериални препарати, чието действие е с продължителност от порядъка на 1-2 месеца.

Имаме данни от статии, че хартиените тапети задържат известно количество влага.
Най-уязвими по отношение на развитието на мухъла и влагата са тапетите във всичките им варианти.

Значи на местата, където има проблем с конденза не е желателно да се поставят тапети?
Където има тапети и проблем с конденза, те трябва да се отстранят и да се боядиса с латекс, който е много по-добър в това отношение от хартията и текстила. Когато хората не искат да правят кардинални ремонти, могат само да си махнат тапетите, да напръскат с бактерицидна течност и на следващото лято да си залепят каширана топлоизолация тип “тапет”.

Има още един сериозен проблем, който в много случаи предизвиква образуването на мухъла и загуба на температура – това са откритите тераси. Те са на големи площи в новото строителство. Много хора живеят в помещения, които са изцяло под открита тераса. Какво препоръчвате като детайл за хидро- и топлоизалация и къде най-често се получават грешки?
При открити тераси обикновено грешките идват от проектирането. Ще посоча два конкретни случая:  Проектантът се стреми към обърнат покрив, с една линия е показал хидроизолация (без уточнение каква и колко пласта), с още една линия - топлоизолация, отгоре върху нея - замазка и след това плочки. На една от терасите какво беше направено:
Първа грешка - сложена е хидроизолация само един слой битумна мушама, незалепена към основата, което дава възможност за течове, особено в зоната на бордовете.
Второ - архитектът не е показал каква е топлоизолацията и строителите слагат EPS, който е водопропусклив и водопоглъщащ до 4%, но по-евтин. При тези тераси се прави класическия детайл: плоча-замазка за наклон-пароизолация от битумна мушама- топлоизолация, която вече може да е EPS, XPS или вата-полуретаново фолио един слой-изравнителна замазка на карета 2х2 до 3х3 м. С фуги, които могат да  бъдат изрязани с ъглошлайф на следващия ден, но да са до 2-2,5 см, запълнени с кит-хидроизолация-замазка-плочки. Може да бъде обърнат вариант заради по-малкото слоеве, но тогава се слага само XPS.

Защо има толкова много грешки при изпълнение на изолационни детайли в новото строителство?
Сега се работи по въпроса за приемане на нова наредба, която ще изисква детайли за изолация още във фазата на идейния проект, а в работния трябва да има подробен технологичен проект. Обектите се приемат до сега, защото надзорните фирми не са добре запознати и не се интересуват от изолационните технологии.
Има фирми, които предлагат хидроизолационни материали на полимерна основа за мазане.

Има и  битумно-полимерни емулсии, например на фирма “Изомакс”. Ако тези хидроизолации се изпълнят, независимо какви са, както трябва,  няма нищо лошо - те са равностойни на фолиата и мушамите. Даже това е съвременна тенденция - мазаните хидроизолации. В момента относителния им дял нараства - на изложението в Париж много фирми излизат с битумно-полимерни материали като водна емулсия. Например фирма “Изомакс” в България произвежда такъв и през тази година (2005) изнесе само към Полша 500 тона, 50 тона в Испания и дори няколко тона в Сан Диего-Калифорния.

Значи български фирми също предлагат материали на много високо ниво?
Да, и се купуват. Ако говорим и за икономическия момент, цената на готовия продукт при мазаните изолации на кв. метър е почти с 50% по-ниска от битумните мушами, освен това е и “дуракоустойчива” като технология на изпълнение - може да се извърши и от неквалифицирани работници. Това е много добра и конкурент-носпособна алтернатива.

При откритите тераси има още един сериозен проблем- лепилото за плочки и фугирането. Температурните амплитуди при откритите тераси са големи.
Въпросът тук е само за лепилния състав, и той естествено е цимент-полимер. Аз мисля, че фирми като ”Стром-21”, “Боро”, “Теразид” и не бих пропуснал “Баумит”, предлагат хубави цимент-полимерни лепила, и с тях не би трябвало да има проблеми.

Различни ли са те за външна и за вътрешна употреба?
Да! Не може с лепилен състав за плочки например в банята, да се лепят и по терасата. Каква е разликата? – в тези лепила, които са за външна употреба има повече полимерен латекс, отколкото в другите, тъй като полимерът е този, който прави лепилния състав по-малко крехък. Него слънчевите лъчи не го достигат, но той действа като една демпферна зона между деформацията на плочките и деформацията на основата, и по този начин се избягва отлепването на плочките.

Фугиращите смеси за външна употреба, различни ли са от тези за вътрешна?
За външно фугиране смесите са предимно на силиконова основа, макар че когато покривът е обърнат не трябва да се притесняваме, че през фугите ще влезе вода, макар че при навлизането и при замръзване се стреми да ги отлепи. При фугиране също се подхожда с различни смеси отвън и отвътре.

Някои фирми предлагат така наречените флексфуги.
Това е което, за което говорихме. За външна употреба фугите поемат  по-големи еластични деформации, което се постига с по високо полимерно съдържание. През деня терасата се напича до +50OС, а през нощта се охлажда до +15OС или това са 35OС температурна разликаза за едно денонощие. При голяма тераса около 20 кв. м се правят делатационни фуги 1 см в карета от 8:10 м. Без тези фуги при температурни разширения всичко се напуква.

Има един много често повтарящ се случай, особено при новото строителство. На горния етаж собственикът има открита тераса, а отдолу са жилищни помещения. Изолациите са лоши или недостатъчни. Освен студ се появяват и течове, конденз и мухъл. Собственикът от долния етаж е потърпевш. Не може да се споразумее със съседа да изолират терасата по нормалния начин, защото на горния етаж вече има плочки, или не иска да прави ремонт, или просто съседът е неразбран. Какво може да направи в случая потърпевшият?
Може, ако има течове да свали мазилката, да си направи мазана изолация на базата на циментполимерни състави или на базата на полиуретани. След това да си сложи вътрешна топлоизолация от ХРS и след това следват шпакловка и боя. Или вместо този вариант може да СЛОЖИ ГИПСФАЗЕР И БОЯ.

Мисля, че вече се произвеждат такива готови слепени сандвич панели от гипсфазер и пенополистирол?
Това е добре, защото улеснява работата на майстора. Сега за всеки проблем има решение, стига да е добре обмислено. Аз съветвам гражданите в случаите, когато имат такива проблеми, да не се допитват до хора, които им казват, че решават проблема отведнъж, без да се замислят и без да имат подготовката и опита. Да търсят асоциацията за изолации в строителството или реномирани фирми извън нея, които могат да дадат решение с гарантиран ефект.

По тези и много други въпроси, когато гражданите прочетат материала в списанието, може да се обърнат към редакцията, Вие ще ги насочите за отговор към компетентните специалисти, работите повече от 10 години в тази  сфера. Аз също имам много информация, но не е редно да препоръчвам определени фирми, защото това е некоректно.

Искам да обърна внимание, че темата за течовете и кондензите в сградите ще развием сега, но отстраняването трябва да бъде направено през летния сезон.

Аз вече получавам по електронната поща много въпроси от граждани за конкретни проблеми в строителството. От бр. 2/2006 ще открия нова рубрика “Въпроси и отговори”. Ще се публикуват някои интересни въпроси и компетентни съвети на специалисти по конкретните случаи.
Надявам се следващия месец да задоволим интересите на гражданите по темата: покриви, покривни изолации, детайли, покривни покрития, отводняване.


 


Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ,
Ръководител катедра
“Строителни материали и изолации” - УАСГ, София зам. председател на БАИС


Интервюто взе Дияна Кинова

Автор: Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ
Баумит СтарТоп - ново поколение силиконова мазилка

Kомбинира три функции: перлен ефект при дъжд, поемане на влагата при наличие на роса или мъгла и бързо изсъхване на повърхността.

https://baumit.bg/statii/1085/premium-silikonova-mazilka
YES - Екологична матова емулсионна боя с висока покривност и белота.

Подходяща за училища, спортни зали, хотели, гаражи и други, където често се налага пребоядисване. Качествена, но не скъпа боя. Притежава висока адхезия и трайност, лесна за нанасяне.

http://www.miptrade.com/produkti/boi-berling.html
СИНХРОН-С ООД

Решения за противопожарна защита и сигурност.

http://synchron-s.com
Кливенто

Официален представител на европейски производители на отоплителна и климатична техника.

http://klivento.net
Чех-Пласт

Прозорци и врати за пасивни и нискоенергийни сгради.

http://chehplast.com
Вълков Хидроизолационни покрития

Производител на индустриални подови покрития, течна гума, прозрачна хидроизолация.

https://hidroizolaciq-techna-guma.com/akrofleks-2k-pu-t
Пусни своята реклама
Закони Нормативна база Коментари