За къщата

Думата “реставрация” означава “връщане към оригинала”. Това понятие обединява цялостната дейност по възвръщането на паметника към живот. Консервацията е реставрационен метод, насочен към намаляване или отстраняване на неблагоприятните въздействия върху паметника, като е пряко ориентиран към неговата материя и стабилитет.

Мнозина от вас, наблюдавайки тъжната гледка на рушаща се къща, са достигнали до извода, че първата и основна причина за достигане до такова положение е: дълговременна липса на грижа.

В последните години на XX век и началото на XXI век проблемът със запазването или разрушаването на старата къща, закупена заедно с имота, доби голяма актуалност.

Градеж и бетониране

05.02.2007
Още за къщата
486

Изграждането на стена от отделни тухли се основава на принципа на застъпването. Елементите на градеж са обикновено равни по размер тухли или блокчета от газобетон, които се подреждат така, че хоризонталните фугида образуват прави успоредни линии през цялата ширина на стената, а вертикалните фуги са отместени на поне четвърт дължина на тухлата.

Освен за намаляване на разходите по отопление през студените месеци стените с POROTHERM гарантират хладината вкъщи и през най-горещото лято, като при това забравяте за проблема „черни петна по стените и тавана”.

Възстановена е емблематична къща в София

01.02.2007
арх. Милена Милкова
953

Строена през 20-те години на миналия век, къщата първоначално е собственост на Стефанаки Савов – един от Ботевите четници.

Мразоустойчивост на бетона

15.01.2007
инж. Валери Найденов
1227

Предвид географско-климатичните особености на България приложимостта на бетона често пряко се влияе от степента на неговата мразоустойчивост.

Едно от нещата, за които трябва да имате представа, когато си купувате парцел за построяване на бъдещата ви къща или вила, е какво е от значение за основата на една къща.

Строеж в зимни условия

12.01.2007
Проф. д-р инж. Димитър Назърски
887

При строителство през зимата и по-точно при изпълнение на бетонови работи проблемът е, че се създават условия водата в бетоновата смес, която все още не се е свързала с клинкера, много бързо да се превърне в лед и още на ниво невтвърден бетон той да се дезинтегрира като структура от образувалите се ледени люспи.

ОСНОВИТЕ – основен проблем

10.01.2007
Доц. д-р инж. Добрин Д. Денев - ...
866

Всяко ново строителство, вкл. изграждането на всяка къща, започва с основите. С това се започва. Но то се предшества от проучване и проектиране на обекта, като първостепенна по важност и по време задача се явява оценката дали предвижданата сграда да може се построи върху дадения терен.

Вентилирани фасади

15.11.2006
арх. Явор Андреев
791

Вентилираните фасади комбинират естетическото въздействие на модерната архитектура с предпазването на носещата конструкция на сградата от атмосферни въздействия и отлична топло- и звукоизолация.

Тази тема е винаги актуална и много дискусионна. Добре би било да я представим от всички възможни гледни точки.

Да живееш заобиколен от зеленина. Природата е естествената противоположност на стресираното ни ежедневие.

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Акустика на помещенията

15.07.2006
арх. Явор Андреев, управител на ...
698

Топлоизолациите през последните години са все по-широко коментирани и почти няма нова сграда, която да не се изпълнис някаква топлоизолационна система.

Звукоизолация и акустика на сгради

15.07.2006
Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ
1021

Интервю с Проф. д-р инж. Димитър Назърски

Закони Нормативна база Коментари