За къщата

През есенните бури има опасност отводнителните системи да се запушат и задръстят от есенния листопад. “Брамак” предлага сигурно решение: специална предпазна решетка за улуци.

Гаражни врати

15.10.2007
Татяна Напалкова
1338

Колата е предмет от първа необходимост за собствениците на извънградски къщи.

Планирането и вземането на решения е процес, който обикновенно протича в среда, характеризирана с рискове, неопределеност и неясноти ...

Потребителите на PVC дограма определят своя избор, водени главно от продължителността на живот и функционалността на прозореца. Високите стойности на топло, и звукоизолация, предпазването от вятър и природни въздействия, както и добрата противовзломна защита също са от значение.

Правилното хидроизолиране на терасите е все по-често обсъждана тема днес.

Някога мислили сте да направите отвор в плътната стена на вашия апартамент, така че да имате светлина и отворено навън пространство?

Покривът „PRESTIGE”, престижен и надежден!

31.07.2007
Ви Джи Еф Изосистеми” ООД
348

Съграждането на красиви, естетични и значими постройки е било цел и вдъхновение на хората през различните епохи. Днес съвременният човек се възхищава,  възхвалява и почита тези достижения на своите предци

Керамичните покриви - ефективна защита

15.07.2007
Митко Митев - продуктов мениджър...
2256

Керемидите на Керамична Къща Стралджа са изработени изцяло от глина, добивана от находища с уникален състав - без примеси на варовици, с висока пластичност и чистота от вредни примеси и високо съдържание на желязо.

Покривът на първо място трябва да изпълнява защитна функция. Това е и една от основните цели, които “Брамак” си поставя през дългогодишното си присъствие на българския пазар.

Камъкът, дървото и мазилката са истинска класика – наложили се като „образ”, с определено ясна и евтина технология на изпълнение, внушаващи чувството за „дом”.

Опитът на градове напреднали в борбата с графитите показва, че един от ефективните начини за решаване на проблема, като изключим преследването на вандалите от полицията, е предварително обработване на повърхностите, обект на графити, по специален начин.

Учудва ли се някой, че масово чужденци закупуват стари сгради по селата? Защо тези хора, идващи от страните на съвременната западноевропейска цивилизация, дори и от Япония, търсят такива обекти?

Окачените фасади - същност и видове

06.06.2007
Още за къщата
2560

Като окачени фасади се определят всички системи и видове материали, които се монтират по сух начин на алуминиева конструкция. Тя може да бъде хоризонтална, вертикална, точкова и т.н

Отношението към енергийната ефективност е резултат на мироглед. Спасението на планетата от екологична катастрофа не лежи в една плоскост със стремежа към намаление на експлоатационните разходи в сградите. Прекият път към спасението на планетата е глобалното ограничение на егоизма.

Обследване на сгради с термокамера

15.05.2007
Николай Мравов
1234

Най-често срещаните примери с термомостове

ПРИ НАС СЕ ВРЪЩАТ КЛИЕНТИ, НЕ ПРОЗОРЦИ

Закони Нормативна база Коментари