За къщата

Какви са най-вероятните причини, които могат да доведат до напукване на плочата, непосредствено след изливане на бетона и какви са основните правила, които трябва да бъдат съблюдавани?

Кeрамични блокове POROTHERM

15.02.2009
Винербергер ЕООД
920

Въпреки настъпването на все по-нови и модерни технологии и материали, тухлите си остават все така търсен продукт. Тяхната дълготрайност гарантира и дълготрайността на инвестицията.

От 6 октомври 2008 г. е в сила Наредба № 2 на МРРБ, свързана с проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

Пукнатинообразуване на бетона и стоманобетона

15.02.2009
Ст.н.с. д-р инж. Валерий Найдено...
1774

Времето за елиминиране възможността за поява на пукнатини в бетона е преди всичко периодът, преди те да са се появили.

Как да направим замазка и мазилка

15.02.2009
Стилиян Лукаров
34223

Когато говорим за замазка, означава, че ще нанасяме разтвор на пода в помещението, а мазилка, когато измазваме стените на помещението.

Началото на годината обикновено свързваме и с плануването на сериозни начинания, тогава е и най-подходящият момент за стартиране на ново строителство – фамилната къща.

Поради индустриализирането на строителството се развиха редица нови методи и технологии, които изместиха на заден план зидарията от основните строителни технологии.

Без претенции за статистическа достоверност представям десетте най-често срещани от мен грешки в хидроизолирането с битумни мембрани от 14-годишния си опит в тази област.

Вентилация на покрива

15.02.2009
БРАМАК
1984

Доказано е, че в един дом се образува 5–6 кг пара на човек на ден и тя циркулира отдолу нагоре. Това е една от причината за образуване на кондез.

Проектът “Реставрация на паметници на културата в АИР “Старинен Пловдив” е един от положителните примери за приноса на не правителствените организации при опазването на богатото ни културното наследство.

Ако има нещо почти толкова грозно, колкото пълна с боклуци полянка, то това е ремонтирана на парче сграда.

Паметник на културата с нова функция

15.01.2009
Лилия ТЕНТЕНИЕВА
1359

Най-красивият град в България е Русе. За гостите на града заключението също важи. Аргумент единствен, но достатъчен - невероятната архитектура.

Реставрацията и разширяването на основ ната библиотека на столицата е една от най-големите културни инвестиции на Будапеща.

Многостранността и красотата на бетона и продуктите на базата на цимента са подробно представени в рамките на International Builders’ Show®

В бъдеще цветът на новия бетон ще може да се контролира от компютър, да е прозрачен, ще се самопочиства и ще почиства въздуха в населеното място.

Стандартно системите на SCHÜCO International са с повишена базисна сигурност, гарантирана от здравината на профили, сигурността на системния обков и производството на елементите според предписанията за обработка и монтаж.

Закони Нормативна база Коментари