За Земята

Дървесината може да бъде добра алтернатива на отоплението с нафта, газ или въглища. Когато се изгаря дървесина, обаче, се изхвърлят големи количества сажди, фини прахови частици (ФПЧ), бензопирен и други  полиароматни циклични въглеводороди, които са опасни за здравето, особено на тези, които ги използват в дома си.

За Земята представя завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране

Ще бъдат представени алтернативни форми на поведение, посветени на опазването на природата в града и извън него.

Започва конкурсът на За Земята „Скритият живот на вещите“

03.02.2016
Екологично сдружение За Земята
240

В конкурса може да участва всеки със собствена илюстрация, дизайн или снимка, която предлага решение на проблемите със свръхпотреблението

Книгата в безценен наръчник за хората, които търсят повече информация за зеленото строителство.

Закони Нормативна база Коментари