"За Земята" стартира информационна кампания за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление

Дървесината може да бъде добра алтернатива на отоплението с нафта, газ или въглища. Когато се изгаря дървесина, обаче, се изхвърлят големи количества сажди, фини прахови частици (ФПЧ), бензопирен и други  полиароматни циклични въглеводороди, които са опасни за здравето, особено на тези, които ги използват в дома си.
28.11.2019
Ивайло Попов, "За Земята"
664
За Земята, отопление с дърва, замърсяване на въздуха, алтернативи на отоплението
Източник: https://www.zazemiata.org/

Днес, 27.11.2019 г. Екологично сдружение "За Земята" започна информационна кампания за намаляване на замърсяването от битовото отопление с твърди грива в гр. София. Домакин на старта на кампанията е район Овча купел в столицата. В сградата на общината ще бъдат разположени 4 информационни плаката и брошури. От тях гражданите ще разберат не само за вредните ефекти от изгарянето на дърва за отопление, но и възможните действия, с които да предотвратят или намалят замърсяването. Информационните материали и кампанията се реализират в партньорство с немската организация DUH, които изпълняват проект по европейската програма Life по темата. За Земята обявиха, че освен там, информационните материали ще бъдат разположени и на други места, а са подготвили и други инициативи, които в момента съгласуват със Столична община.
  
Ивайло Попов от "За Земята" коментира „Дървесината може да бъде добра алтернатива на отоплението с нафта, газ или въглища. Когато се изгаря дървесина, обаче, се изхвърлят големи количества сажди, фини прахови частици (ФПЧ), бензопирен и други  полиароматни циклични въглеводороди, които са опасни за здравето, особено на тези, които ги използват в дома си. Остарелите печки, неправилното им използване, горенето на влажни или боядисани дърва засилват проблема. Поради това отоплението с дървесина е приемливо от гл.т. на здравето, само ако е с уреди, които имат сравнително ниски емисии на ФПЧ и се използват сухи дърва, пелети или брикети. Искаме да кажем на хората да преминат на други по-чисти форми на отопление или поне да направят максималното, ако се топлят с дърва, да бъде по по-чист начин. Важно е за тяхното собствено здраве! А и няма да се отрази негативно на бюджета им, защото в повечето случаи инвестицията ще бъде за уреди и гориво с по-висока ефективност, а от там – за по-малки или еднакви сметки за отопление.“
 
От организацията препоръчват домакинствата да се поинтересуват за алтернативи на отоплението си, например програмата на Столична община за подмяна на уредите или пък националните програми за енергийна ефективност, с които могат да подменят уредите си или да подобрят изолацията на жилищата си, за да намалят необходимите количества дърва, а от там и замърсяването. Ако не сменят начина си на отопление, съветват домакинствата да се запасят с достатъчно дърва, така че да могат да ги оставят да изсъхнат под навес за поне една година, за да постигнат нормативното изискване за влажност до 30%, а по-добре и по-малка. От "За Земята" казват, че дори това как разпалваме печката си, как я отваряме за зареждане и други подобни детайли, свързани с боравенето с нея са важни, за да замърсяваме по-малко домовете си и въздуха навън. В материалите са включили конкретни съвети по тези теми.
  
Домакинът Ангел Стефанов, новоизбраният кмет на район Овча Купел коментира: „Опазването на околната среда е един от приоритетите, залегнали още в предизборната ми програма. За нашата община е чест да бъдем домакини на тази иницатива, защото смятаме, че решаването на всеки един проблем започва първо с неговото признаване, разбиране и обсъждане. На територията на район Овча купел има немалко домакинства, които ползват твърдо гориво за отопление. Важно е тези хора да бъдат информирани за всички последствия от това, и да им бъдат дадени на първо място конкретни съвети как биха могли да намалят емисиите в домовете, в района и в града ни.“
 
За контакти и повече информация: екип Въздух на "За Земята"
+359 888 205 582  ipopov@zazemiata.org 

Закони Нормативна база Коментари